111

BEWEGEN IN DE BREDE CONTExT Ad 4 Buurtspeelplein Als jouw school een buurtspeelplek, een trapveldje of bijvoorbeeld een voetbalkooi in de naaste omgeving heeft, is dit natuurlijk een prima plek om de beweegmogelijkheden van het speelplein uit te breiden tijdens pauzes of andere momenten. Het is op deze manier mogelijk om kinderen meer te spreiden in de gezamenlijke pauzes, een keer buiten te gymmen of deze plek te betrekken bij een grotere sport- of spelactiviteit van de school. Meer faciliteiten ter beschikking hebben zoals schommels, glijbanen, trapveldjes, klimtoestellen betekent meer en gevarieerder bewegen. Omgekeerd kan het schoolplein ook fungeren als buurtspeelplein. Handig is wel om hier dan goede afspraken over te maken met buurtbewoners over het gebruik en onderhoud. 433 1 Buitengym 2 3 4 5 6 Een scala aan mogelijkheden Ad 5 Sportcomplex Je zult als school vlak bij een plaatselijk sportcomplex staan met bijvoorbeeld een atletiekbaan en (kunst)grasvelden van een voetbal- of hockeyvereniging. Dit biedt mogelijkheden om in samenwerking met de gemeente of de beherende sportorganisatie hier sport- en spelactiviteiten met de hele school te organiseren. Nagenoeg iedere school heeft jaarlijks een sportdag of doet mee aan de Koningsspelen. Vele sportverenigingen organiseren sportclinics voor de basisschooljeugd. Hoe leuk is het om dat op een echt sportterrein te organiseren? Ad 6 Zwembad In veel gemeenten wordt zwemonderwijs voor basisschoolkinderen georganiseerd. Vaak is het afhankelijk van de populatie van de school of dit als een ‘natte gymles’ wordt ingezet of daadwerkelijk de mogelijkheid voor sommige kinderen is om richting een diploma te gaan. Niet alle ouders zijn immers bekend met of overtuigd van het belang van een zwemdiploma in ‘Nederland waterland’. Inclusief reistijd is een groep hier al gauw twee uur lestijd mee kwijt. De lessen worden over het algemeen gegeven door gediplomeerde zwemleerkrachten in dienst van het zwembad. De groepsleerkracht is (mede)verantwoordelijk voor deze activiteit, beginnend met het vervoer naar het zwembad, het omkleden en de overdracht aan de zweminstructeur. In het bad zelf is mede toezicht op de diverse zwemgroepjes houden logisch, maar het kan zijn dat gevraagd wordt te ondersteunen bij een zwemgroepje of een individueel kind. Kinderen die heel angstig zijn of nog in de fase zitten van watervrij maken hebben baat bij een bekend gezicht. De groepsleerkracht hoort op 11 Natte gymles 12 13 14 7 8 9 Sport­ en speldagen 10

112 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication