118

440 In de klas 1 2 3 4 5 6 7 8 Kan ik ook, hoor 9 Op het speelplein 10 11 12 13 14 De overgang van spelend leren bij de kleuters naar veel zitten achter een tafeltje is voor kinderen best een grote stap. Op het speelplein zie je duidelijk de behoefte aan beweging terug. Letterlijk even helemaal los gaan is een must. Binnen die vrije situatie bieden de vaste regels de veiligheid en structuur die ze nodig hebben. Het geeft houvast waarmee ze anderen op gedrag kunnen aanspreken, voor ze naar de pleinwacht stappen. En het biedt ook de duidelijkheid in oorzaak en gevolg. Als je dit doet, dan gebeurt er dat. Logisch en rechtvaardig. Als leerkracht help je de kinderen in deze fase door: • regelmatig tegemoet te komen aan hun bewegingsdrang • de groep duidelijke regels en afspraken te geven en deze ook samen met hen na te leven • het kind te complimenteren bij pogingen tot oplossen van ruzies of problemen. Leg uit welk gedrag niet wenselijk is, bied alternatieven en geef zelf het goede voorbeeld • de kinderen veel ruimte te geven voor herhaling van basisvaardigheden in de gymzaal • de kinderen keuzes te leren maken en zelf beslissingen te laten nemen • het bespreekbaar maken van oorzaak en gevolg van hun eigen handelen In de klas zie je een groot verschil met de kleuterperiode. Ieder kind heeft een eigen tafeltje en de setting is veel ‘schoolser’ dan het jaar ervoor. De grove en fijne motoriek hebben zich rond deze leeftijd zodanig ontwikkeld dat je kunt spreken van voldoende motorische schrijfvoorwaarden. Hoewel dit voor een aantal kinderen, veelal jongens, nog te vroeg komt. Ook is voor de meeste kinderen de juiste schrijfhouding aan te reiken. De leerlingen laten zien steeds beter tegen uitgestelde aandacht te kunnen. De juf kan immers niet alle kinderen tegelijk helpen. Soms is er individuele aandacht nodig of wordt er gewerkt in niveaugroepjes. Als het stoplicht op rood staat, moet je het echt even zelf oplossen. Dat is de afspraak.

119 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication