120

504 Over de auteurs Mariska Beenhakker (CIOS Goes ‘95 en ALO Tilburg ‘97) werkt sinds jaar en dag in en voor het bewegingsonderwijs op basisscholen. In het verleden werkte zij voor Jeugd in Beweging en later zowel voor Lekker Fit! Rotterdam als vanuit haar eigen bedrijf, Thema, spelen met gedrag. Mariska geeft al jaren wekelijks ‘bewegingsonderwijs met kleuters’. De kennis en kunde die zij daar heeft opgedaan deelt ze de laatste jaren door cursussen en trainingen met studenten, leerkrachten en vakcollega’s. Ger Gorissen (pabo Heerlen, ALO Sittard / Tilburg, MRT Haarlem) werkte als vakleerkracht Bewegingsonderwijs en MRT-er op een basisschool en was docent LO voortgezet onderwijs. Hij is nu docent Bewegingsonderwijs op De Nieuwste Pabo te Sittard en bij Fontys SportHogeschool bij de leergang Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via pabo (= post-hbo) Eindhoven. Theo de Groot studeerde aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Arnhem en daarnaast psychologie. Naast bewegingsonderwijs aan het jonge kind verzorgt hij diverse deskundigheidsbevorderingstrajecten op het grensvlak tussen bewegen en psychologie. Vanuit zijn eigen bedrijf Thema, spelen met gedrag is hij als externe opleidings- en masterdocent verbonden aan verschillende (post-)initiële- en masteropleidingen. Renske Pals (ALO Tilburg 2004, MRT te Tilburg 2006, pabo Breda 2008, Orthopedagogiek Universiteit Utrecht 2012) heeft lessen bewegingsonderwijs verzorgd op regulier en speciaal basisonderwijs. Op dit moment is zij werkzaam op de pabo Avans Hogeschool als docent bewegingsonderwijs en pedagogiek. Door de verschillende ervaringen en achtergronden heeft zij een brede kijk ontwikkeld op het geven van lessen bewegingsonderwijs met kleuters. Rolf Touwen (ALO Tilburg in deeltijd, daarvoor pabo en Onderwijskunde aan de Universiteit van Twente). Vier jaar als groepsleerkracht gewerkt op een basisschool. Werkt sinds 1999 op de Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Tilburg en aan de paboTilburg als docent bewegingsonderwijs en onderwijskunde. Rolf heeft al die jaren de kleutermodules en brede contextmodules verzorgd en de minor bewegingsonderwijs, bestaande uit blok 1 van de post-hbo-opleiding: Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via pabo. Marco van Soest studeerde aan de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Naast het geven van bewegingsonderwijs aan het jonge kind op diverse scholen in het primair onderwijs verzorgde hij negen jaar lang lessen MRT aan kinderen van 4 tot 9 jaar. Op dit moment is hij werkzaam op de Hogeschool Utrecht als docent bewegingsonderwijs. Marco is een van de opstellers van de eerste kennisbasis bewegingsonderwijs.

121 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication