24

64 nog meer hulp nodig is. Als kinderen niet durven te springen, kunnen ze ook naar beneden klimmen. Misschien wil Loes wel in een ander vak helpen. Paul zal ook aan haar vragen of zij mee wil kijken op haar horloge en hem een seintje wil geven. 1 2 3 4 § 2.2 5 6 7 8 9 Bewegen 10 11 Beleven 12 13 Plezier 14 Reguleren Optimaal ontdekken en ontwikkelen Criteria voor een goede les Voor kleutergym zijn er specifieke criteria waaraan een gymles dient te voldoen. De criteria voor een goede gymles (Hovens, 2013) zeggen iets over wat kleuters nodig hebben om optimaal te kunnen ontdekken, zich te ontwikkelen en de vaardigheden eigen te maken. Deze criteria zijn verdeeld in drie dimensies: bewegen, beleven en reguleren. (Van Berkel e.a., 2013). Het zijn tevens de drie dimensies waaruit een les is opgebouwd. Bewegen gaat over het leren van een bepaald trucje, over het verwerven van een bepaalde vaardigheid. Beleven gaat over de emotionele dimensie. Vindt het kind het leuk, spannend, stom, wat trekt hem precies aan binnen een specifieke activiteit of spel? De derde dimensie is de dimensie van het reguleren. Bij reguleren gaat het over het zelf regelen van een activiteit samen met de andere kinderen. Het opstarten en aan de gang houden van een specifieke bewegingsactiviteit, een spel, een speeltuintje of beweeghoek. Wanneer stopt een activiteit en wat moet ik dan doen? De negen criteria zijn verdeeld in deze drie dimensies: 1 Onder de dimensie bewegen vallen: • drang tot bewegen • zich competent voelen • gevarieerd aanbod • verhouding actie – rust • veel oefenbeurten en herhaling 2 De dimensie beleven omvat: • variatie in speelkriebels • ruimte voor de relatie met de ander 3 Ten slotte horen bij de dimensie reguleren: • structuur en overzicht • zich autonoom voelen Naast deze negen criteria is er nog één allesomvattend aspect dat heel belangrijk is en dat is: plezier. Plezier in het doen van activiteiten is een belangrijke voorwaarde om te leren. Plezier is geen criterium op zich. Plezier is aan de ene kant voorwaarde om tot ‘beter leren bewegen’ te komen. Aan de andere kant is plezier het resultaat van het op de juiste manier hanteren en gebruiken van de negen criteria voor een goede gymles. Het goed afstemmen van bewegingsactiviteiten op de leerwensen van de kinderen gebeurt in eerste instantie veelal gevoelsmatig. Dat is prima. Maar het geeft jou als leerkracht zeker meer houvast als er een aantal criteria wordt benoemd dat belangrijk is om rekening mee te houden. In de volgende paragraaf worden negen inhoudelijke criteria geschetst en toegelicht die van belang zijn bij het verzorgen van kwalitatief goede en inhoudelijke lessen bewegingsonderwijs met kleuters.

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication