68

246 Invloed omgeving 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eeneiige tweeling 11 12 13 14 Met het onderwijs richten wij ons specifiek op de nurture­kant; de te beïnvloeden kant. Uiteraard onderkennen wij als leerkrachten de eigenschappen en kenmerken van de kinderen die zij meenemen als individu, de nature­kant. Motorische ontwikkeling en leren gebeurt via interactie en wederzijdse beïnvloeding van nature­ en nurtureprocessen. Men is het er over eens dat beide factoren een belangrijke rol spelen in de uiteindelijke motoriek, bewegingsvaardigheid, intelligentie en persoonlijkheid van een individu. Alle bewegingssituaties waar kleuters impliciet leren zijn heel expliciet door de leerkracht bedacht en klaargezet, vanuit het idee dat het gedrag beïnvloedbaar is door de omgeving. Kinderen geven in hun gedrag zelf aan wanneer ze aan nieuwe dingen toe zijn. Afhankelijk van de ontwikkelingsfase als bij het opgroeien een rol van betekenis. Wat krijgt het kind aangereikt? Zijn de ouders betrokken? Is er een tuin? Heeft het veel speelgoed? De manier waarop en de intensiteit waarmee opvoeders zich met het kind bezighouden heeft een directe invloed op de ontwikkeling van het kind. De ontwikkeling van het individu wordt bepaald door de opvoeding, de leefomgeving en is dus afhankelijk van omgevingsfactoren. Uitgaande van deze theorie ontstaat er een grotere variatie in het bereiken van belangrijke motorische ijkpunten in de ontwikkeling van een kind. De snelheid en volgorde ligt niet per definitie vast. Interactiebenadering Het tweelingenonderzoek heeft veel kennis gebracht over het nature­nurturevraagstuk. Dit type onderzoek observeert eeneiige tweelingen die apart van elkaar opgroeien in verschillende gezinnen en omgevingen. Eeneiige tweelingen delen 100 procent van hun genen. Wanneer eeneiige tweelingen die apart van elkaar opgroeien op een bepaalde eigenschap van elkaar verschillen, moet dat dus wel komen door omgevingsfactoren. Je weet dan dat die eigenschap (deels) is aangeleerd (Brooks e.a., 2002; Sameroff, 2010; Feldman 2013).

69 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication