75

WAT IS EEN KLEUTER? de juf of meester wel aan moet kijken als je in gesprek bent. Thuis is soms anders dan op school. 1 2 3 4 5 We zien elkaar De piramides vergeleken Bij beide piramides wordt het belang van primaire behoeften benadrukt. Daar waar Pinto ze samenvat in één laag, splitst Maslow ze naar twee lagen: fysiologische behoeften en veiligheid. Pas op het moment dat deze basisbehoeften bevredigd zijn, is er ruimte voor de tweede laag. Hier ontstaan de verschillen. Een belangrijk verschil tussen de piramide van Maslow en die van Pinto is dat bij Pinto het eigenbelang ondergeschikt is aan het belang van de groep. Binnen de fijnmazige cultuur heeft het individu weinig speelruimte. Waarden, normen en regels, vooral binnen familieverbanden, spelen een belangrijke rol en je blijft binnen die nauwe grenzen. Kinderen krijgen een religieuze opvoeding en leren hun ouders te gehoorzamen en te respecteren. Binnen de piramide van Maslow is het ultieme streven de zelfrealisatie van het individu. Ieder mens heeft binnen de G-cultuur het recht op zelfontplooiing; op zoek naar de eigen ik. Ook hier gelden uiteraard waarden, normen en regels, maar in de grofmazige cultuur is de speelruimte voor het individu een stuk groter om zelf op ontdekking uit te gaan. Wat past bij mij? Wat wil ik? Wie ben ik? Omgaan met cultuurverschillen Als leerkracht neem je je eigen culturele achtergrond mee. Vanuit deze achtergrond wordt gekeken naar het gedrag van de kinderen, interpreteer je het en reageer je. Scholen in Nederland denken en handelen over het algemeen vanuit de G-cultuur. In je klassensituatie kom je op veel scholen kinderen uit de F-cultuur tegen. Dit zijn kinderen die in een niet-westers land zijn geboren of kinderen die ouders, grootouders hebben die niet in Nederland geboren zijn. Dit kan zowel jou, als leerkracht, maar ook de kinderen in een lastige ‘spagaat’ brengen. 6 7 8 9 Waarden, normen, regels 10 11 12 Gedrag interpreteren 13 14 253

76 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication