84

292 1 2 3 4 5 6 7 8 Wat deed je nou? 9 10 11 12 13 14 Traditionele theorieën § 7.2 In deze paragraaf is een algemeen beeld gegeven over wat onder motorisch leren wordt verstaan. Kernmerken zijn beschreven en er is een drietal belangrijke aspecten van dit leren geschetst. Tot slot is een aantal uitdagingen beschreven en zijn aandachtspunten benoemd die een rol spelen bij het beter en effectiever motorisch leren. Oude theorieën gaan voorbij In de loop der tijd is nagedacht over het leren bewegen. Het gaat dan vooral over de vraag hoe vaardigheden en bewegingen beter en effectiever kunnen worden aangeleerd. De wetenschap houdt zich er al heel lang mee bezig en verschillende theorieën zijn in de loop der jaren ontwikkeld. Elk met haar eigen accenten. De laatste jaren is er veel veranderd in de wijze waarop er naar motorisch leren wordt gekeken. De theorie van motorisch leren heeft onder invloed van diverse ontwikkelingen een flinke facelift ondergaan. In deze paragraaf worden enkele traditionele theorieën over hoe veranderingen in het bewegingsgedrag verklaard werden beschreven. Een tweetal theorieën dat door de jaren heen is ontwikkeld, wordt toegelicht. Aan het driefasenmodel van Fitts en Posner wordt ruim aandacht besteed, de schema - theorie van Schmidt wordt beknopt beschreven. Hoe wordt er precies geleerd? Als je weet op welke wijze er wordt geleerd kun je daar je instructie op afstemmen zodat de effectiviteit van je onderwijs wordt vergroot. De vraag naar de methodische en systematische opbouw van het aanbieden van activiteiten en vaardigheden dringt zich nu op. Hoe kun je met de bewegingsuitdaging als vertrekpunt een activiteit of vaardigheid moeilijker of makkelijker maken? Hoe zit het met feedback geven? Zijn er effectieve en minder effectieve vormen van feedback? En op welk moment, in het motorische leerproces, geef je dan die feedback en in welke vorm? Dit zijn vragen die het aanleren van motorische vaardigheden interessant en tegelijkertijd complex maken.

85 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication