12

302 1 2 3 4 5 6 7 8 Gemeenschappelijke taal 9 10 11 12 13 14 § 7.3 Praktijkrelevantie Wat levert deze ‘nieuwe’ kijk op motorisch leren nu aan praktijkrelevante informatie op? Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Op basis van de uitgangspunten van het ecologisch-dynamische systeemmodel kunnen de volgende algemene richtlijnen worden gegeven: • Het verwerven van een nieuw bewegingspatroon vindt plaats door zelforganisatie van een evoluerend bewegingssysteem. Veel instructie leidt het zelforganiserende leervermogen af. • Aandacht is beperkt en je kunt je maar op een aspect tegelijk richten. Luisteren naar de intrinsieke feedback van het uitvoeren van de beweging of naar de extrinsieke toegevoegde informatie van bijvoorbeeld een leerkracht. • Door sturende arrangementen aan te bieden krijgen nieuwe bewegingspatronen als het ware een duwtje of een ‘lokkertje’ in de goede richting. • Relevante informatie is gemakkelijker uit overzichtelijke arrangementen te halen. • Door het gewenste resultaat helder te presenteren, krijgt de leer-kracht van het kind de ruimte om het zelforganiserend vermogen zijn werk te laten doen. • Het gewenste bewegingspatroon bereik je eerder door de totale gewenste beweging als uitgangspunt te nemen. Het leren van afzonderlijke deelbewegingen biedt deze garantie niet. Nieuwe inzichten De inzichten op het gebied van motorisch leren zijn de laatste jaren flink veranderd. Deze nieuwe inzichten verschillen op specifieke punten van de meer ‘traditionele’ opvattingen. Een gemeenschappelijke taal binnen het werkveld van het bewegingsonderwijs is van belang, zodat duidelijk is wat wordt bedoeld met de gehanteerde terminologie. Verschillende termen en begrippen passeren de revue waarbij steeds wordt aangegeven wat ermee wordt bedoeld. Het blijft lastig een consistente ordening in de verschillende vormen van motorisch leren aan te brengen. Gekozen is voor de indeling: expliciet leren, impliciet leren en differentieel leren. Bij de traditionele leeropvatting wordt de nadruk gelegd op het krijgen van een duidelijk beeld van hoe de beweging dient te worden uitgevoerd. Het expliciete leren wordt wel het directe leren genoemd. In de nieuwe leeropvatting wordt er meer belang gehecht aan het impliciete leren. Het impliciete leren kom je ook tegen onder de naam indirect leren. Leren en dus ook motorisch leren wordt gezien als het opdoen en verwerven van kennis. 7.3.1 Expliciet leren Expliciet leren is een vorm van leren waarbij bewust geprobeerd wordt een gedetailleerd beeld van de vaardigheid te krijgen. Daarna wordt deze vaardigheid onder zeer bewuste controle zo precies mogelijk uitgevoerd. Bij expliciet motorisch leren wordt de aandacht rechtstreeks gericht op de uit te voeren vaardigheid. Bij het aanleren van de vaardigheid ligt de focus voornamelijk op instructies en aanwijzigen van de leerkracht. Het gaat,

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication