17

MOTORISCH LEREN Imitatieleren Ook imitatieleren is een vorm van observationeel leren. Imitatieleren is een heel oude vorm van leren in het evolutieproces. In principe heb je bij deze vorm van leren geen weet van wat er precies gebeurt. Het nadoen van een beweging is vaak een vorm van impliciet, procedureel leren. De vorm van imitatieleren die het meest op de voorgrond treedt, is de visuele imitatie. De kleuters doen dit de hele tijd. Het monkey see, monkey do wordt vooral gebruikt voor het voorbeeld dat aan het begin van de activiteit door een kind wordt gegeven. In de praktijk worden imitatieleren en monkey see, monkey do veelal door elkaar gebruikt. Observationeel leren in al haar facetten heeft een stevige plaats binnen het onderwijs in bewegen. Het gaat niet alléén om het plaatje dat wordt gegeven als onderdeel van de instructie bij het introduceren van een activiteit; het ‘even voorspelen’ of het voorbeeld dat wordt gegeven bij de introductie van een nieuwe activiteit, maar ook om het voorspelen of het voorbeeld dat gegeven wordt bij de introductie van een nieuwe activiteit. Analogieleren ‘Maak je zo rond als een balletje’, ‘ga zo sterk staan als een boom’ of ‘maak je zo groot als een reus’ zijn voorbeelden van metaforen. In deze metaforen zitten analogieën besloten die een overeenkomst suggereren tussen een meer bekende, een minder bekende of nieuwe beweging. Analogieën geven overeenkomsten tussen verschillende situaties aan. Kern van het oplossingsproces – je een voorstelling kunnen maken van hoe een nieuwe beweging zou kunnen worden uitgevoerd – is het herkennen van deze overeenkomst tussen een vertrouwde, bekende en een nieuwe, onbekende beweging of situatie. Vervolgens pas je die overeenkomst bij de nieuwe beweging of in de nieuwe situatie toe. Een analogie werkt als volgt: door gebruik te maken van een analogie, ‘een koprol is zoiets als een rollende bal’, treedt er overdracht van informatie op in één richting: van een vertrouwde en bekende beweging (ik weet wat ballen doen, ballen rollen) naar een onbekende of nieuwe beweging (hoe moet ik een koprol maken?) 307 1 2 3 4 5 6 Voorstelling maken van 7 8 9 10 11 12 13 14 Rollen als een bal

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication