21

MOTORISCH LEREN gebruikt bij de uitvoering van een vaardigheid. De kern van het verschil is dus de hoeveelheid kennis over de bewegingsuitvoering die je opdoet én die je ook kunt verwoorden. 1 2 Van A naar B op vele manieren Het verschil tussen impliciet en expliciet leren zit niet in de hoeveelheid en gedetailleerdheid van de informatie en instructie die worden gegeven door de leerkracht. Deze informatie zit aan de instructiekant en wordt wel directe instructie genoemd. Het verschil zit in de mate waarin het kind een gedetailleerde voorstelling opbouwt van de wijze waarop hij de beweging moet uitvoeren. Impliciet leren wordt ten onrechte wel benoemd als het aanleren van vaardigheden zonder dat er instructies worden gegeven. Het is echter ook mogelijk om een impliciet leerproces te stimuleren met instructies of een een expliciet leerproces te bevorderen zonder het geven van instructies. 7.3.3 Differentieel leren Het zogenoemde traditionele motorisch leren kenmerkt zich door het aanleren van één ideale bewegingsuitvoering. Deze methode richt zich door talrijke, identieke herhalingen op het inslijpen van bewegingspatronen. De beweger probeert keer op keer het ideale plaatje te kopiëren. waarbij de rol van de leerkracht vooral bestaat uit het corrigeren van afwijkingen van dat bewegingspatroon. Het aanleren van een beweging gaat vanuit deze visie stapsgewijs. De beweging wordt via verschillende motorische leerfasen aangeleerd. De afwijkingen die je ten opzichte van het ideaal maakt, zijn fouten die weggewerkt moeten worden. Volgens deze traditionele methode bestaat motorisch leren dus uit het terugdringen van afwijkingen van het ideale plaatje. De traditionele methode gaat uit van een optimale bewegingstechniek, die voor ieder individu zou gelden. Nu blijkt het in de praktijk onmogelijk om individuen een perfecte uitvoering aan te leren, aangezien er nu eenmaal verschillen zijn tussen personen en binnen personen. Elk mens, elk kind voert een beweging op zijn eigen unieke manier uit. Dit is dan ook precies de reden dat binnen het ‘nieuwe’ motorische leren gekozen wordt voor een andere methode. Een manier van leren, die deze verschillen – Differenzen – juist centraal zet binnen motorische leerprocessen. De differentiële methode gaat uit van het aanbrengen van variaties in beweegpatronen. Je wordt gestimuleerd om je steeds aan de situatie aan te passen. Het zorgt ervoor dat het brein actief blijft tijdens het leerproces. (Schöllhorn e.a., 2009). De differentiële manier van motorisch leren zet juist 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Aanbrengen van variaties 14 311

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication