31

31 SPEAKERS ACADEMY BEVORDERT DIALOOG BIJ DISTRICTSVERGADERINGEN “MELD JE MET GOEDE IDEEËN VOOR DE VERGADERING BIJ DE DISTRICTSSECRETARIS” Afgelopen voorjaar werden de KNLTB-districtsvergaderingen voor het eerst verrijkt met een Speakers Academy. Hierbij kiezen de districten vooraf een thema van de door de KNLTB samengestelde ‘menukaart’, waarover iemand van het Bondsbureau een presentatie komt geven. Een schot in de roos? Door: Roelof Jan Vochteloo De KNLTB telt vijftien districten met elk een raad, die in zijn gebied optreedt als ambassadeur van het Bondsbestuur. Elk voor- en najaar beleggen de raden een vergadering, waarin de verenigingen hun stem kunnen laten horen. Verder kiezen de districtsvergaderingen afzonderlijk van elkaar hun leden voor de Ledenraad, die onder meer het beleid, de jaarrekening en contributies vaststelt. OPKOMST Uiteraard zien de Districtsraden graag dat er veel verenigingen naar de vergadering komen om hun mening te geven, te horen wat er speelt en van elkaar te leren. De opkomst is de afgelopen jaren echter sterk verminderd. Een ongewenste situatie, ook omdat – om de besluiten formeel te kunnen goedkeuren – tien procent van het aantal leden van het district middels de verenigingen aanwezig dient te zijn. “De agenda voor de vergadering is blijkbaar te vaak niet interessant genoeg meer”, zo stelt Rosalie Tamminga, Manager Bestuurlijke Zaken/Compliance bij de KNLTB. “Er worden mensen benoemd of gehuldigd, de stand van zaken wordt kort besproken en vanuit het Bondsbureau worden enkele mededelingen doorgegeven. Zo’n agenda is niet aanlokkelijk voor de verenigingen, die vaak al via digitale kanalen met de KNLTB “De agenda voor de vergadering is blijkbaar te vaak niet interessant genoeg meer” ROSALIE TAMMINGA communiceren en dus al op de hoogte zijn van wat er speelt. Dat laatste is op zich een goed teken, maar daarom moeten we wel nadenken over de meerwaarde van zo’n vergadering en over een manier om weer meer verenigingen naar de vergaderingen te trekken.” SPEAKERS ACADEMY Die meerwaarde zit hem volgens Tamminga met name in de dialoog die de KNLTB, Districtsraden en

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication