41

COACHES 41 KNLTB PENNINGMEESTER CEES VAROSSIEAU BENOEMD TOT LID VAN VERDIENSTE Tijdens de Ledenraadsvergadering in ’s-Hertogenbosch-Rosmalen is KNLTB Penningmeester Cees Varossieau benoemd tot Lid van Verdienste van de tennisbond. Hij ontving deze onderscheiding uit handen van Voorzitter Rolf Thung, die lovende woorden tot hem sprak. Cees Varossieau wordt geprezen om zijn jarenlange inzet voor de tennissport op clubniveau, onder andere bij TC Bastion Baselaar in Rosmalen, maar ook regionaal, nationaal en internationaal was hij actief. Hij vervulde binnen het KNLTB Bondsbestuur tien jaar lang de functie van Penningmeester. Daarnaast was hij Vicevoorzitter van de tennisbond én had hij diverse verantwoordelijke functies bij organisaties zoals Tennis Europe en NOC*NSF. Ook was hij namens de KNLTB Directeur Grass Court BV in Rosmalen. Cees Varossieau heeft zich in verschillende functies binnen de rolstoeltennissport ook zeer verdienstelijk gemaakt. Alle genoemde functies oefende hij op voortreffelijke wijze uit, met grote inzet, betrokkenheid, deskundigheid en autoriteit. Cees Varossieau nam tijdens de Ledenraadsvergadering in juni afscheid als Penningmeester van de KNLTB. Hij vervulde deze functie met de maximale termijn van tien jaar en kon daarom niet meer herkozen worden. Wolfgang Born is benoemd als zijn opvolger. WORKSHOP COACHEN OP SOCIAAL GEDRAG Sporten bij een sportclub draait niet alleen om het (aan)leren van sporttechnische vaardigheden. De sociale en persoonlijke ontwikkeling van de jonge sporter is zeker zo belangrijk. Te denken valt aan het functioneren in een groep, omgaan met tegenslag en doorzettingsvermogen. Vanzelfsprekend is de rol van de trainer-coach hierbij cruciaal. Allereerst leer je in deze (bij)scholing de vaardigheden om een positief en stimulerend sportklimaat te creëren, waarbinnen iedereen zich sociaal veilig voelt en zich met plezier optimaal kan ontwikkelen. Tevens train je je vaardigheden om op de juiste wijze om te gaan met kleinere en grotere verstoringen. De (bij)scholing bestaat uit vier bijeenkomsten van elk drie uur. Het programma kent verschillende didactische werkvormen: presentaties, discussievormen en oefeningen die direct te vertalen zijn naar het veld, het zwembad en de sportzaal, alsmede opdrachten die in de eigen praktijk moeten worden uitgevoerd. In de (bij)scholing wordt veel gebruikgemaakt van beelden uit de sportpraktijk. De cursus wordt gehouden in Amersfoort (1, 8, 15 en 29 november 2016), Rotterdam (31 januari, 7 en 14 februari en 7 maart 2017), Den Bosch (14, 21 en 28 maart en 11 april 2017) en Zwolle (9, 16 en 23 mei en 6 juni 2017). De kosten bedragen zeventig euro en voor deelname ontvang je twaalf PO-punten. Kijk voor meer informatie over deze workshop op Centrecourt.nl.

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication