12

De procesevaluatie Inzichten in de praktijk Opzet procesevaluatie De procesvaluatie is uitgevoerd aan de hand van interviews met werkgevers (directie, HR) en Life coaches op meerdere tijdstippen gedurende de pilot. De eerste vijf pilotbedrijven zijn onderzocht. In totaal zijn bij deze bedrijven dertig interviews uitgevoerd, waaronder dertien afsluitende interviews met werkgevers en Life coaches. Bij aanvang van de pilots lag het accent in de interviews op de eerste ervaringen van de respondenten met Open Hiring. Bij de afsluitende interviews lag het accent op de ervaringen met het inmiddels ontwikkelde kader voor Open Hiring, inclusief acht spelregels. Naast de interviews heeft Start Foundation een bereikregistratie uitgevoerd. De deelnemende werkgevers hielWat elke keer opvalt, is het positieve aanstekelijke effect dat Open Hiring heeft op zowel de werkgever als de werknemer. Ze worden door Open Hiring beiden in een actieve rol gezet. De werknemer kan zijn eigen lot veel meer in handen nemen dan hiervoor. Voor de werkgever is het een manier om onbewuste vooroordelen uit te sluiten. We zien dat dit gemotiveerde werknemers oplevert. Bovendien heeft de werkgever een manier in handen om daadwerkelijk bij te dragen aan de positie van mensen die nu tussen de wal en het schip dreigen te raken, maar wel graag mee willen doen. Open Hiring blijkt voor iedereen een win-winsituatie op te leveren. den een aantal gegevens bij, zoals de aan- en afmeldingen voor de wachtlijst, instroom, doorstroom en uitstroom van Open Hiring-medewerkers, achtergrondkenmerken van personen en redenen van afmelding en uitval. Om verschillende redenen (o.a. de coronacrisis en beschikbaarheid van bedrijven) zijn er minder interviews uitgevoerd dan was beoogd. Desalniettemin zijn we van mening dat de bevindingen ons voldoende aanknopingspunten hebben opgeleverd om Open Hiring verder uit te rollen. Geïnteresseerd in de procesevaluatie? Vraag dit dan aan op www.openhiring.nl/onderzoek In samenwerking met de pilotbedrijven en de bron van Open Hiring: Greyston, heeft Start Foundation gaandeweg een kader ontwikkeld waarbinnen werkgevers hun eigen Open Hiring-proces kunnen inrichten. Er zijn acht spelregels die moeten bijdragen aan een eerlijke kans op goed werk. Uit de procesevaluatie blijkt dat werkgevers er over het algemeen goed mee uit de voeten kunnen. We noemen de spelregels hiernaast in het kort: 12

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication