13

1 Open deur 5 Duurzame arbeidsrelatie Iedereen die zichzelf in aanmerking vindt komen, kan zich aanmelden bij het bedrijf. Zonder enige voorwaarde. De werkzoekende is daarbij in de lead. Dit betekent ook dat de vacature in open kanalen gepubliceerd wordt, zoals Facebook en posters in de regio. Er wordt niet actief gewezen op de vacature door bijvoorbeeld de gemeente of UWV. Mensen uit die bestanden mogen wel solliciteren, als het maar van henzelf komt. 2 Geen vragen stellen Als iemand zich aanmeldt, worden er geen vragen gesteld, ook niet uit interesse. Dit wordt anders toch al snel een sollicitatiegesprek. De werkgever mag wel vragen beantwoorden van de werkzoekende om informatie te geven over de functie en het bedrijf. Dit gebeurt ook vaak tijdens een informatiebijeenkomst. Geen vragen betekent ook dat er geen cv ingeleverd wordt, ook al is dit op initiatief van de werkzoekende. Als de bovenste van de vacaturewachtlijst uitgenodigd wordt om te komen werken, dan zijn de enige geoorloofde vragen of en wanneer iemand kan beginnen en hoeveel uren iemand wil werken. 3 Volgorde van de wachtlijst aanhouden Wie het eerst komt, wie het eerst maalt, is te allen tijde van toepassing. Hier mag vanuit uitkeringsinstanties geen invloed op uitgeoefend worden en er is ook geen sprake van voorrang voor mensen die ogenschijnlijk geschikter lijken dan anderen. De volgorde op de lijst wordt goed bewaakt, zodat iedereen weet wanneer hij/zij aan de beurt komt. De werkzoekende krijgt bij inschrijving zijn plek op de wachtlijst te horen. 4 Open armen Het bedrijf heeft een open cultuur, waar iedereen welkom is. Het is gebleken dat het belangrijk is dat het zittende personeel informatie krijgt over Open Hiring en waarom het bedrijf deelneemt. Medewerkers kunnen het anders spannend vinden of zich bedreigd voelen. Wat benadrukt moet worden, is dat de nieuwe medewerker niet als ‘anders’ moet worden gezien. Hij of zij krijgt net als ieder ander een eerlijke kans op een betaalde baan. Met de baan kan de Open Hiring-medewerker een vast, regulier inkomen verwerven. Vanaf de eerste dag wordt hij of zij betaald zoals iedere andere medewerker. En iedereen die start, krijgt dezelfde voorwaarden als de andere werknemers. Dit kan betekenen dat er met een nuluren- of uitzendcontract gestart wordt, zolang er maar perspectief is op een vast dienstverband. De medewerker kan rekenen op de uren die vooraf samen worden afgesproken. 6 Gelijke beoordeling en behandeling Iedereen wordt hetzelfde beoordeeld. Iedereen heeft dezelfde rechten en plichten. Dit betekent ook dat als een werknemer niet blijkt te voldoen, je afscheid neemt van elkaar. 7 Onafhankelijke life coaching De werkgever is zich ervan bewust dat er persoonlijke belemmeringen kunnen zijn buiten het directe werkveld die het functioneren op de werkvloer beïnvloeden. De verantwoordelijkheid om deze meer persoonlijke issues aan te kaarten, ligt bij de werknemer. De werkgever zal dan samen met de werknemer en eventueel de lokale overheid naar passende oplossingen zoeken. Indien nodig kan er een onafhankelijke Life coach ingeschakeld worden, die de regierol pakt voor de werknemer, zodat hij of zij bij de juiste instanties hulp kan krijgen, en die de werknemer verder begeleidt. Of dit nodig is, hangt af of iets dergelijks binnen het bedrijf al geregeld is. Dit draagt bij aan een goede inzetbaarheid van de medewerker. 8 Ontwikkelperspectief Als werkgever investeer je in de ontwikkeling van je medewerkers. Door training on the job en (bij)scholing. De werkgever biedt ook de mogelijkheid om door te stromen naar een andere functie, in het bedrijf of elders. De werknemer maakt daarin zijn eigen keuzes. 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication