15

Wat de pilots ons geleerd hebben • Bedrijven die meedoen in deze eerste periode, blijken vaak al een mensgerichte cultuur te hebben. De sfeer wordt als bijzonder prettig ervaren door de medewerkers. De cultuur in de bedrijven wordt meermalen omschreven als ‘een grote familie’. Er wordt in de bedrijven omgekeken naar elkaar en naar ieders grenzen. Dat aandacht voor ontwikkeling een vast contractonderdeel is van Open Hiring, geeft ook veel vertrouwen. • Omdat de deelnemende bedrijven vaak al ervaring hebben als sociale werkgever, lijkt Open Hiring soms ‘business as usual’ voor hen. Zij denken snel dat hun cultuur al goed aansluit op Open Hiring. Toch is het van belang om alle acht spelregels goed op te volgen. • Het nauwgezet volgen van de spelregels komt met name in een aantal zaken naar voren: Het eerste is dat ‘geen vragen stellen’ ook echt volgehouden moet worden. Soms wordt dat lastig als het bijvoorbeeld gaat om de fysieke geschiktheid of de motivatie van de werkzoekende. Dit vraagt om extra aandacht in het proces. Als tweede komt het beheer van de wachtlijst heel precies. Het is aan te raden dit structureel in te bedden in de organisatie. Bij voorkeur door daar een persoon verantwoordelijk voor te maken, die ervoor waakt dat er onder geen beding van de volgorde afgeweken wordt. • Het zittende personeel voorlichten over Open Hiring is belangrijk voor het draagvlak intern. Het voorkomt dat de werknemers eigen conclusies gaan trekken of zich bijvoorbeeld bedreigd voelen in hun eigen positie (‘als Open Hiring een succes wordt, worden wij dan ingewisseld?’). • Open Hiring moet altijd uitzicht bieden op een vaste baan, waarbij de werkgever transparant is over de uren en voorwaarden die gegarandeerd worden. Deze regel komt onder druk te staan als de werkgever de vacaturewachtlijst ook inzet voor tijdelijk werk. • Binnen het Open Hiring-concept speelt de beschikbaarheid van de Life coach een grote rol. Iemand die in een onafhankelijke positie zit en kan helpen als er issues in de privé-situatie van de medewerker zijn die het behoud van werk in de weg staan. Uit het onderzoek kwam naar voren dat deze rol soms ook door de leidinggevende werd vervuld. Dit verhoudt zich slecht met de onafhankelijkheid die gewaarborgd moet worden. Over de hele linie zijn werkgevers enthousiast over de Open Hiring-aanpak. Ook de komst van het coronavirus maakt niet dat werkgevers afhaken. 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication