16

Over de Open Hiring- bedrijven die deelnamen aan de procesevaluatie. De eerste vijf Open Hiring-bedrijven zijn tussen eind maart en begin september 2019 gestart met Open Hiring. Er werken 40 tot 210 medewerkers. De bedrijven hebben in meer of mindere mate ervaring met een diversiteit aan werknemers. Functies die beschikbaar werden gesteld voor Open Hiring, zijn logistiek medewerker, assemblagemedewerker, productiemedewerker en algemeen medewerker. Het betreft ongeschoold werk om de drempel naar werk zo laag mogelijk te houden. Er zijn uiteraard geen selectiecriteria. In de vacatureteksten staan wel fysieke eisen waar de werkzoekenden aan moeten voldoen: 10 of 15 kilo kunnen tillen tot 4 of 8 uur kunnen staan. De werkzoekenden beoordelen zelf of ze dit aankunnen. De bedrijven hebben voor Open Hiring een bepaald aantal uren beschikbaar gesteld. Dit varieert van 40 uur tot 120 uur. De medewerkers starten met een contract dat in het betreffende bedrijf gangbaar is: een nulurencontract, een ‘gewoon’ tijdelijk contract of een uitzendcontract. Als het goed gaat, hebben ze uitzicht op een vast contract. De functies kunnen zowel fulltime als parttime zijn, afhankelijk van wat de werkgever nodig heeft en wat de behoefte van de werknemer is. De werkgevers hebben verschillende motieven om deel te nemen aan het programma Open Hiring. Sociale motieven worden het meest genoemd. Ze vinden Open Hiring een interessant concept, dat aansluit bij waar hun bedrijf voor staat. Voor twee werkgevers zijn problemen in de personeelsvoorziening ook een belangrijke, of de belangrijkste, reden om deel te nemen. Ze hopen dat Open Hiring een extra wervingskanaal kan worden. Hoewel de werkgevers enthousiast waren om met Open Hiring ervaring op te doen, is er voorafgaand aan de pilot ook gesproken over verwachtingen en/of mogelijke risico’s. Sommige werkgevers vonden het spannend, omdat ze niet wisten wat er op hen zou afkomen. Succes was niet gegarandeerd. In alle gevallen werd echter geconcludeerd dat eventuele risico’s aanvaardbaar waren of niet anders dan gebruikelijk. 16

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication