20

Het effectonderzoek Bevindingen van werknemers Opzet effectonderzoek De Vrije Universiteit heeft een kwalitatief effectonderzoek uitgevoerd om de ervaringen van betrokken medewerkers in kaart te brengen en te kunnen duiden. Dit is gebeurd aan de hand van een narratieve onderzoeksmethode waarbij verhalen van betrokkenen centraal staan. Via een interpretatieve analyse van de verhalen is in kaart gebracht of en hoe het verkrijgen van een baan via Open Hiring het leven van de betrokken werknemers heeft veranderd. In totaal hebben de onderzoekers in vier pilotbedrijven interviews gehouden met twintig Open Hiringmedewerkers. Met zeven medewerkers zijn twee interviews gehouden. Daarnaast zijn twintig collega’s (zittende medewerkers) geïnterviewd over de gevolgen van Open Hiring voor hun werkbeleving en maatschappelijke positie. Door de coronacrisis zijn er minder interviews afgenomen dan was beoogd. Hierdoor is met name het inzicht in de ontwikkeling die Open Hiring-medewerkers hebben doorgemaakt in het eerste jaar, beperkt. Geïnteresseerd in het gehele effectonderzoek? Vraag dit dan aan op www.openhiring.nl/onderzoek 20

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication