21

“Het interessante aan het concept is dat het perspectieven opent voor mensen die denken dat ze die niet hebben.” Job Cohen, voorzitter Cedris Voor het grootste deel van de medewerkers heeft Open Hiring een positieve invloed op hun leven. Over het algemeen ervaren zij Open Hiring als een nieuwe kans, een manier om weer zelfvertrouwen, zelfwerkzaamheid (regie) en sociale verbinding te krijgen. Zij zien zichzelf als een belangrijke, volwaardige werknemer, mede doordat ze mogen zijn wie ze (willen) zijn en niet als een nummer worden behandeld. De werkzoekenden die op Open Hiring-vacatures afkomen, blijken vooral te bestaan uit niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers). Ook zitten er mensen bij die al werk hebben, maar er niet van kunnen rondkomen. Degenen die daadwerkelijk aan de slag gaan, zijn zeer gemotiveerd om te komen werken. Uit het onderzoek blijkt dat het vaak mensen betreft die aangeven niet goed op eigen kracht werk te kunnen vinden. Velen zien op tegen solliciteren en beginnen er soms niet eens meer aan, omdat ze vaak een afwijzing hebben gehad of omdat ze zelf inschatten geen kans te maken. Open Hiring maakt het voor hen mogelijk om in een keer de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen en het onvoorwaardelijk welkom van de nieuwe werkgever te mogen ervaren. De positieve effecten zijn niet voor alle Open Hiringmedewerkers gelijk. Ofschoon de aantallen beperkt waren, onderscheiden de onderzoekers grofweg drie groepen Open Hiring-medewerkers: De eerste groep betreft Open Hiring-medewerkers die zichzelf als een betrouwbare, harde werker zien. Werk geeft hun veel voldoening. Het Open Hiring-werk heeft hun meer zelfvertrouwen gegeven in hun competenties. Ze kunnen de regie over hun (werkzame) leven weer in eigen hand nemen. Omdat ze veel hebben meegemaakt, weten zij nu beter dan voorheen waar hun grenzen liggen wat betreft werk-privé (omvang werkweek, werktijden). Het is voor hen essentieel dat zij in een situatie komen waar zij de mogelijkheid hebben hun grenzen te bewaken. De Open Hiring-bedrijven bieden deze mogelijkheid. De tweede groep Open Hiring-medewerkers is eigenlijk op zoek naar ander werk. Zij streven een (droom)baan na in de sport, kunst, muziek of de juiste combinatie werk-privé. Het voortdurend nastreven van hun droom geeft veel onrust en veroorzaakt soms ook gevoelens van neerslachtigheid. Het Open Hiring-werk biedt hun in de eerste plaats rust en inkomenszekerheid. Daarbij is het belangrijk dat zij het werk kunnen combineren met de andere ambities die zij hebben. De derde groep zijn Open Hiring-medewerkers die vooral geaccepteerd willen worden en ergens deel van willen uitmaken. Dat is in het verleden nogal eens problematisch gebleken. Zij zijn zich niet altijd bewust van hun eigen en andermans grenzen en zijn dan ook afhankelijk van anderen om die grenzen te stellen. Het contact met collega’s geeft hun levens meer kleur en zorgt ervoor dat zij positief kijken naar hun werk. Het Open Hiring-werk heeft hun meer zelfvertrouwen gegeven in hun sociale waarde. De indeling in deze groepen is op persoonsniveau natuurlijk nooit helemaal zo afgebakend. Mensen uit de ene groep kunnen ook sommige kenmerken hebben van een andere groep. Tegenover de positieve effecten staat een klein deel van de respondenten dat het werk zwaar vindt, omdat zij opnieuw geen erkenning vinden voor hun wensen en ambities. 21

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication