22

Over de Open Hiring-werknemers die deelnamen aan het effectonderzoek Veel Open Hiring-medewerkers hebben te maken gehad met een turbulent persoonlijk en/of arbeidsverleden en teleurstellingen. Hun zelfvertrouwen heeft daardoor forse deuken opgelopen. Vrijwel alle Open Hiringmedewerkers zijn om uiteenlopende redenen op afstand van de arbeidsmarkt geraakt. Gezien de narratieve onderzoeksmethode zijn de medewerkers niet systematisch ondervraagd over de oorzaken daarvan. Uit hun verhalen blijkt echter dat velen van hen niet goed op eigen kracht werk kunnen vinden. Veelgenoemde redenen zijn problemen in de privésfeer, ziekte en niet productief genoeg zijn. Sommigen hebben geen relevante opleiding en/of werkervaring, omdat ze lange tijd fulltime voor het gezin zorgden of vooralsnog zonder succes een heel specifieke carrière ambiëren. Een deel van de Open Hiring-medewerkers heeft veel moeite met solliciteren. Zij gaan ervan uit dat ze geen kans maken vanwege bijvoorbeeld het gat in hun cv en zien er dan van af. Daarnaast vindt een deel van de medewerkers het doodeng om een sollicitatiegesprek te voeren. Ook daarom zien zij af van solliciteren. De meeste Open Hiring-medewerkers hebben een verleden met laaggeschoold, flexibel of ‘vuil’ werk. Zij hebben lang uitzendwerk gedaan of zijn regelmatig van baan gewisseld. Een deel heeft slechte ervaringen met werk, doordat zij niet goed zijn behandeld. Zij voelden zich een nummer, omdat er geen begrip was voor hun wensen, bijvoorbeeld om het werk met hun privésituatie te combineren. Er zijn ook medewerkers die (beleefde) ervaring hebben met discriminatie en afwijzing die niet gebaseerd lijkt te zijn op de feitelijke competenties. 22

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication