23

Speciale aandacht voor de rol van Life coach Binnen het Open Hiring-concept is er een bijzondere positie ingericht voor de Life coach, waarmee laagdrempelige ondersteuning wordt geboden aan medewerkers die door persoonlijke omstandigheden belemmerd worden om aan het werk te gaan of aan het werk te blijven. Overigens is in een aantal gevallen de Life coach meer een ontzorger voor de werkgever, bijvoorbeeld bij het aanvragen van loonkostensubsidies. Zelfs als het met de motivatie van de werknemer dik in orde is, kan er een kink in de kabel komen. Succes is bij niemand bij voorbaat gegarandeerd, ook niet als een werknemer via een reguliere sollicitatieprocedure aan het werk is gegaan. Werknemers hebben soms te maken (gehad) met problemen of tegenslag in het leven, waardoor ze bijvoorbeeld in de schulden zitten of een lastige echtscheiding het hoofd moeten bieden. Dit kan van invloed zijn op hun werk en het behoud ervan in de weg staan. Anders dan de naam wellicht doet vermoeden, hoeft de Life coach niet per se een persoon te zijn. Het kan ook een rol zijn die een publieke of private partij invult of binnen het bedrijf zelf door een andere functionaris wordt ingevuld, bijvoorbeeld door een HR-medewerker. Ofschoon bij dat laatste dan weer de onafhankelijkheid in het geding is. Bij de start van de pilots met Open Hiring was de rol van de Life coach nog niet uitgewerkt. Werkgevers en Life coaches hadden de ruimte om dit naar eigen inzicht in te vullen. De belangrijkste inzichten zijn: Ontzorgen van de werkgever De Life coach kent de weg binnen het sociale domein, kan zijn netwerk mobiliseren en biedt waar nodig ondersteuning, zoals het regelen van administratieve zaken en het begeleiden van de medewerker bij uitval. Uit de praktijk is ook gebleken dat vooral de werkgever een beroep doet op de Life coach. Onafhankelijkheid Het is belangrijk dat medewerkers zelf – ook buiten het zicht van de werkgever – de Life coach kunnen benaderen en erop moeten kunnen vertrouwen dat wat er besproken wordt, geen invloed heeft op de beoordeling van hun werk. Rolvermenging met bijvoorbeeld die van werkgever of leidinggevende moet worden voorkomen. Saskia de Kort, manager Werkgevers Service Punt (WSP) Werkhart “Het is een disruptieve methode, die breekt met alles wat gangbaar is op de arbeidsmarkt.” 23

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication