24

‘Veel werkgevers voelen zich thuis bij deze aanpak’ Open Hiring verdient het om op grotere schaal navolging te krijgen. Uit de pilots is gebleken dat Open Hiring een andere route naar werk behelst dan de routes die er nu bestaan. Er zijn bijvoorbeeld vanuit de Participatiewet allerlei regelingen voor groepen mensen die nu aan de kant staan. Maar er bestaan nog altijd werkzoekenden die niet aanhaken op deze regelingen of er niet voor in aanmerking komen, en tóch graag aan de slag willen. Maar voor hen is de geringste barrière op de arbeidsmarkt er al een teveel. Zij willen hélemaal geen drempels. Open Hiring voorziet daarin. "Open Hiring focust in beginsel op 2 uitgangspunten: de werkgever en werk." De aanpak draait om vertrouwen en erkenning. Vertrouwen in elkaar, erkenning van de kracht van mensen. Ik geloof er heilig in dat je door te handelen vanuit wederzijds vertrouwen veel meer energie losmaakt. De bestaande arbeidsmarkt draait heel erg om het uitsluiten van risico’s en is ingericht op wat mensen niet kunnen. Open Hiring gaat juist over loslaten en over wat mensen wél kunnen. En die afweging ook zelf maken. Daarom voegt Open Hiring iets toe op de arbeidsmarkt. Het is mooi om te zien dat er zoveel draagvlak is voor Open Hiring. Er zijn tal van werkgevers die het concept omarmen. Daarnaast is de overheid positief, omdat Open Hiring werkzoekenden bereikt die nu nog buiten beeld blijven. Die sympathie hangt samen met een aantal aspecten. Allereerst: het concept is transparant en helder in zijn uitvoering. Ten tweede: er liggen vooraf geen keiharde resultaatverplichtingen, wél een duidelijke intentie. Dat maakt het makkelijker voor werkgevers om het experiment aan te durven. Open Hiring focust in beginsel op twee uitgangspunten: de werkgever en het werk. Werkgevers zeggen: wij hebben werk dat gedaan moet worden; kom het maar doen, laat op de werkvloer maar zien of het lukt. Met die benadering leg je de regie nadrukkelijk in handen van zowel werkgever als werknemer. Beiden worden op hun eigen verantwoordelijkheid aangesproken. Opnieuw is vertrouwen daarbij het sleutelwoord. Als je vertrouwen geeft, zijn mensen altijd gemotiveerd om er het beste van te maken. Uit ervaringen met de pilots blijkt dat heel veel werkgevers zich daarom thuis voelen bij deze aanpak. "Ik geloof er heilig in dat je door te handelen vanuit wederzijds vertrouwen veel meer energie losmaakt." 24

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication