25

Wat werkzoekenden heel erg aan Open Hiring waarderen, is dat ze mogen blijven als ze eenmaal hebben laten zien dat ze functioneren. En dat ze de kans hebben om binnen zo’n bedrijf door te groeien. Open Hiring is daarom veel méér dan uitzicht op werk. Open Hiring kent een aantal spelregels die ervoor zorgen dat mensen ook goed werk krijgen, gelijk behandeld worden, voldoende verdienen en ondersteund worden als er problemen opdoemen die het werk in de weg kunnen zitten. En: ze mogen zijn wie ze zijn of wie ze willen zijn. Dat is misschien wel de grootste meerwaarde. Om Open Hiring nog succesvoller te laten worden, is het nodig dat partijen gaan meebewegen. Dat vraagt om meer flexibiliteit. Van de overheid bijvoorbeeld. Hun apparaat biedt ondersteuning aan werkgevers die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen, maar richt zich daarbij vrijwel exclusief op uitkeringsgerechtigden. Wij zien in de pilots dat juist een flinke groep niet-uitkeringsgerechtigden via Open Hiring aan een baan komt. Mensen die thuiszitten en al langere tijd niet meer durven solliciteren, maar dankzij Open Hiring toch kans zien op werk. Voor de coaching en begeleiding van deze mensen krijgen werkgevers geen support van de overheid. Want het gaat om werkzoekenden die niet over het juiste label beschikken. We zouden dat vanuit een breder perspectief moeten bekijken. Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen kunnen werken. Daar is de maatschappij als geheel bij gebaat. Ingeborg Zwolsman programmamanager Open Hiring® 25

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication