6

Open Hiring® vanaf de start... In 2016 benaderde de Greyston Bakery uit New York Start Foundation. Greyston was op zoek naar een stad in Europa om daar een Europese vestiging neer te zetten. Diverse opties waren onderzocht, maar aangezien Start Foundation niet alleen geïnteresseerd was in de komst van een bakkerij, maar ook expliciet in het concept van Open Hiring, gaf dat de doorslag voor het Greystonmanagement. De Europese bakkerij is er tot op de dag van vandaag nog niet gekomen. Open Hiring wel. Het feit dat Start Foundation ging experimenteren met deze voor Nederland nieuwe aanpak, was tegelijkertijd ook een primeur voor Greyston. Het was de eerste keer dat Open Hiring werd toegepast buiten de VS. De eerste stap om Open Hiring in Nederland te kunnen introduceren, was het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor de Nederlandse situatie. Die studie1 werd in 2017 in opdracht van Start Foundation uitgevoerd door een viertal lectoren van hogescholen uit Amsterdam, Rotterdam, Flevoland en Groningen. We wilden er vrij zeker van zijn dat de methode hier ook zou kunnen werken en niet te specifiek was toegesneden op de Amerikaanse markt. Uit de studie bleek dat Open Hiring ook in Nederland zou kunnen werken. In 2018 werd door Start Foundation in de persoon van Ingeborg Zwolsman een speciale programmamanager Open Hiring aangetrokken. Haar opdracht was om pilots in Nederland te gaan ontwikkelen. Met het starten van pilots kon gefinetuned worden welke aanpassingen voor de Nederlandse markt nodig zijn. Onderwijl werd bij Greyston een eigen route uitgezet om Open Hiring aldaar te stimuleren. Greyston was tot die tijd de enige in de USA die werkte volgens de principes van Open Hiring. 6 1Haalbaarheidsonderzoek Open Hiring in Nederland, december 2017 2018 2017 2016

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication