Nederlands English
Zowel als beginnend of ervaren triagist is het verstandig om te blijven scholen en ontwikkelen op het gebied van triage. Leerpunt KOEL biedt verschillende verdiepende en verbredende triage scholingen aan.

Verdiepende en verbredende triage scholingen


Page 2
Verdiepende en verbredende triage scholingen Triage: The ins en outs 3 dagdelen Fysiek Vaardigheid in het voeren van triagegesprekken is een must in de praktijk. Het doel van een triagegesprek is zorgen dat de patiënt op het juiste moment de juiste zorg krijgt van de juiste hulpverlener. Tijdens deze scholing leer je dit doel in je gesprekken zo goed mogelijk te borgen. Triage Memotrainer 6 uur E-learning Oefen en herhaal je kennis over ingangsklachten en urgentiebepalingen uit de NHG-TriageWijzer. Je krijgt 6 maanden lang, dagelijks een aantal korte casussen voorgelegd en na elke casus wordt een vraag m.b.t. de urgentie gesteld. Zo sla je informatie beter op. Triage: diep -C- duiken 1 dagdeel Fysiek Calamiteiten op de werkvloer komen weinig voor, maar hebben een grote impact. Juist het bespreken van fouten, incidenten en calamiteiten zorgt voor een grotere bewustwording van de risico’s en valkuilen van ons handelen. Triage: gesprekstechnieken 1 dagdeel Fysiek Hoe kun je communicatief een goed triagegesprek voeren? De focus ligt op het ervaren wat beter leren luisteren oplevert en het toepassen daarvan. Hoe luister je? En hoe kun je goed onderbouwd de uitkomst van het triagegesprek overleggen met een arts? LEERPUNT Aanmelden? leerpuntkoel.nl Triage en psychiatrie 1 dagdeel Fysiek of online Veel triagisten hebben moeite met de triage van psychiatrische klachten. Er is geen ABCDE voor. Het gaat vaak om ongemakkelijke gesprekken, waarbij het lastig in te schatten is wat de klachten zijn. Bellers spreken warrig, of gedragen zich dwingend en manipulatief. Triage: TIA en beroerte 1 dagdeel Fysiek of online Elke dag krijgen ongeveer 117 mensen een beroerte. Bij een TIA of beroerte geldt: hoe sneller behandeling wordt ingezet, hoe beter de kansen op herstel. Belangrijk is daarom om de symptomen van een TIA of beroerte goed te kunnen herkennen tijdens telefonische triage. Triage: face to face 2 dagdelen Fysiek Hoe gebruik je telefonische triagevaardigheden bij een fysieke beoordeling? Je leert hoe je snel en accuraat een ABCDE-beoordeling doet als een patiënt zich meldt aan de balie. Ook is er aandacht voor communicatietechnieken en de invloed van het eigen gedrag. Gezond werken in de nacht 1 dagdeel Fysiek of online Werk jij onregelmatig en vind je het een uitdaging om de juiste keuzes te maken in leefstijl- en ritme? In deze scholing krijg je informatie uit wetenschappelijk onderzoek over de biologische klok, slapen, voeding en het sociale leven als je onregelmatig werkt. Zowel als beginnend of ervaren triagist is het verstandig om te blijven scholen en ontwikkelen op het gebied van triage. Leerpunt KOEL biedt verschillende verdiepende en verbredende triage scholingen aan. Kijk op www.leerpuntkoel.nl voor het actuele aanbod. Kennismaken met Triage(Wijzer) Urgentiegerichte triage Fysiek of online 1 dagdeel Bij de triage maak je gebruik van de NHGTriageWijzer. Zaken als het kiezen van de juiste ingangsklacht of de beoordeling van hoeveel pijn iemand heeft, zijn lang niet altijd eenvoudig. Tijdens deze scholing leer je zo veilig mogelijk triëren dankzij optimaal gebruik van de TriageWijzer. Van hulpvraag naar vangnet 1 dagdeel Fysiek Aan de telefoon moet de triagiste goed en accuraat kunnen schakelen tussen het uitvragen van de hulpvraag, inschatten van urgentie en bepalen wat de patiënt nodig heeft. Dat vergt nogal wat. Bij deze scholing wordt de rode draad gevolgd van het achterhalen van de hulpvraag. Wijzigingen NTS 1 dagdeel Online Twee keer per jaar publiceert de NederlandseTriageStandaard (NTS) een nieuwe update. Tijdens deze scholing nemen we de belangrijkste aanpassingen van de laatste update door. De wijzigingen worden uitgelegd in begrijpelijke taal en met bijpassende praktijksituaties. LEERPUNT Aanmelden? leerpuntkoel.nl 2 dagdelen Online Wanneer je net start op de HAP en nog weinig ervaring hebt met telefonische triage, kan dat een flinke uitdaging zijn. Tijdens de inwerkperiode krijgt de beginnende triagist veel informatie te verwerken. Waar begin je en wat is met name belangrijk? Telefonische triage 1 dagdeel Online Voorafgaand aan elk consult en elke visite van de huisarts heeft er een vorm van triage plaatsgevonden. Als assistente heb je bij deze triage doorgaans een cruciale rol gespeeld. Tijdens deze scholing leer je veilig triëren dankzij optimaal gebruik van de NHG-TriageWijzer. Triagetechnieken hartfalen 1 dagdeel Fysiek Door de vergrijzing en de betere overlevingskansen bij hart- en vaatziekten, is hartfalen een veel voorkomende ziekte geworden. Maar wat is hartfalen? Hoe herken je de symptomen aan de telefoon? Wat zijn de alarmsymptomen? Welke adviezen kun je geven?
Waarin wil jij groeien?

Als verloskundige heb je een cruciale rol voor zowel de (toekomstige) ouders als voor hun baby. Om de beste zorg te leveren als verloskundige is bij- en nascholing essentieel. Zo haal je het beste uit jouw kennis en kunde. Leerpunt KOEL heeft een uitgebreid scholingsaanbod voor jou als verloskundige. Al de scholingen zijn geaccrediteerd en onafhankelijk.

Scholingen voor verloskundigen


Page 2
Counseling PNS bij laaggeletterdheid en taalbarrière (incl. 1 uur MIO) 4 punten (categorie A en C) €149 Laaggeletterden of mensen met een taalbarrière hebben vaak ook moeite om informatie over hun gezondheid te krijgen en begrijpen. Informatie over de prenatale screening is ingewikkeld. Hoe communiceer je hierover met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven? E-learning ALPHA-NL 1 punt (categorie A) €75 De ALPHA-NL is een korte vragenlijst die door de zwangere, vroeg in de zwangerschap, wordt ingevuld. Het helpt jou als verloskundige bij het vroegsignaleren van ongunstige opgroeiomstandigheden. Deze e-learning leert jou om de uitkomsten van de ALPHA-NL te interpreteren en bespreken. MIO - Multifactoriële problematiek in de verloskundigenpraktijk 5 punten (categorie C) €159 Deze MIO is een vervolg op de e-learning ALPHA-NL. Tijdens de MIO worden ervaringen gedeeld over het toepassen van de vragenlijst in de verloskundigenpraktijk. Door kritisch te reflecteren op de leefstijlfactoren en psychosociale invloeden, krijg je handvatten voor binnen de dagelijkse praktijkvoering. MIO - Anticonceptie in de verloskundigenpraktijk €149 4,5 punten (categorie C) Wil je samen met ervaren collega’s kijken naar waar je jouw anticonceptiezorg kan verbeteren? Tijdens deze MIO kijken we bewust naar de eigen anticonceptiezorg en die van elkaar. Het handelen van deelnemers wordt onderling vergeleken in de groep en getoetst aan objectieve gegevens. MIO - Badbevalling 4 punten (categorie A en C) €149 Wat is jouw ervaring met badbevallingen? Tijdens deze MIO ga je samen met andere verloskundigen in gesprek over dit onderwerp. Zelfreflectie wordt omgebogen naar groepsreflectie. Je vergelijkt elkaars handelen wat betreft baringshoudingen en badbevallingen. MIO - Basis echoscopie 8 punten (categorie A en C) €295 Tijdens deze MIO behandelen we thematisch onderwerpen omtrent de basis echoscopie in combinatie met de verloskundige zorgverlening. Met de groep behandel je op een interactieve en systematische manier je werkervaring. De scholing is ook geaccrediteerd via BEN. MIO - Hypertensie in de zwangerschap €149 4 punten (categorie C) In deze MIO staat de KNOV-richtlijn hypertensie centraal. Deze richtlijn geeft handvatten voor de opsporing en tijdige verwijzing van vrouwen met hypertensieve aandoeningen. Ook gaat het in op de samenwerking met de huisarts, gynaecoloog en kraamverzorgende. MIO - De juiste zorg op de juiste plek €149 4 punten (categorie C) In deze MIO staat ‘de juiste zorg op de juiste plek’ centraal. In de groep wordt aan de hand van ingebrachte casuïstiek van de deelnemers dieper ingegaan op het onderwerp. Er worden geen adviezen gegeven, iedereen krijgt evenveel spreektijd en de kern is het stellen van open vragen. MIO - Structureel echoscopisch onderzoek (SEO) €295 8 punten (categorie C) Behoefte om te sparren met collega-echoscopisten? In deze MIO worden diverse onderwerpen over het eerste en tweede trimester SEO behandeld. Er is ruimte voor actuele richtlijnen en protocollen. Tevens behandelen we de organisatie van echoscopie. De scholing is ook geaccrediteerd via BEN. Intervisie voor de verloskundige 6 punten (categorie C) €249 Wil jij je deskundigheid en professionaliteit verbeteren? Tijdens intervisie doe je een beroep op collega’s om mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit je eigen werksituatie. Bij elke bijeenkomst brengt iemand anders een werksituatie in om te bespreken. Hormonale anticonceptie 9 punten (categorie A) €335 Adviseer jij regelmatig vrouwen in de kraamperiode over anticonceptie? Plaats of verwijder je regelmatig het implantatiestaafje? Een voorwaarde om anticonceptie te mogen voorschrijven is het volgen van scholing. Daarom wordt deze scholing aangeboden. Reanimatie neonaat 4 punten (categorie B) €235 Hoe zit het ook alweer met het reanimeren van de “natte” en “droge” pasgeborene? Tijdens deze scholing worden verschillende reanimatievaardigheden getraind. De focus ligt op de reanimatie in een eerstelijns setting. Naast theoretische verdieping is er veel ruimte voor oefening en simulatie. Nieuw! Nieuw!
Bedankt voor het bekijken van Leerpunt KOEL’s studiegids van 2023. Net als vorig jaar is deze editie een digitale en interactieve studiegids. Dit betekent dat deze studiegids alleen online in te zien is. Daarnaast is deze studiegids interactief, wanneer je klikt op een klikbare button of titel word je doorgestuurd naar de betreffende pagina. Dit kan zijn binnen dit document of naar de website van Leerpunt KOEL.

Heel veel lees- en studieplezier met deze studiegids 2023. We zien je graag bij onze scholingen; fysiek of online.

Studiegids 2023 - Leerpunt KOEL


Page 0
Page 2
LEERPUNT KOEL’S DIGITALE STUDIEGIDS LEERPUNT Leerpunt KOEL levert geaccrediteerde (na)scholing aan professionals en organisaties in de eerstelijnszorg. Wij geloven dat professionele ontwikkeling niet alleen essentieel is voor de benodigde bijspijkering van kennis, maar ook om zorgprofessionals te blijven uitdagen in hun werk. Want door gestimuleerd te worden en het beste uit jezelf te halen, blijft de kwaliteit van de zorg hoog. Ons doel is tevreden medewerkers die door kunnen stromen en graag langdurig op dezelfde plek blijven werken. Daarom bieden wij onafhankelijke, geaccrediteerde scholing aan professionals en organisaties in de eerstelijnszorg. Onze innovatieve scholingen zijn ontwikkeld door eerstelijns professionals die dagelijks dezelfde uitdagingen tegenkomen. We ervaren, luisteren en monitoren continu. Dit nemen we vervolgens mee bij het ontwikkelen van onze scholingen en opleidingen. Kortom; Leerpunt KOEL haalt op een innovatieve manier het allerbeste uit eerstelijns zorgprofessionals. Het resultaat zijn gezonde en gemotiveerde zorgverleners en organisaties die up-to-date alle dagelijkse uitdagingen aangaan om zo de allerbeste kwalitatieve zorg te leveren. LEGENDA Bedankt voor het downloaden en bekijken van Leerpunt KOEL’s studiegids van 2023. Net als vorig jaar is deze editie een digitale en interactieve studiegids. Dit betekent dat deze studiegids alleen online in te zien is. Daarnaast is deze studiegids interactief, wanneer je klikt op een klikbare button of titel word je doorgestuurd naar de betreffende pagina. Dit kan zijn binnen dit document of naar de website van Leerpunt KOEL. Hieronder staan de Dit is een klikbare button die naast elke nascholing in deze studiegids staat. Als je er op klikt word je doorverwezen naar het nascholingsaanbod op onze website: www.leerpuntkoel.nl. Hier kun je de beschikbare data van de specifieke nascholing zien. doelgroepen voor wie deze scholing geschikt is. Hieronder staan de uitvoeringsvorm(en) waarin de scholing beschikbaar is. UITVOERINGSVORMEN VAN NASCHOLINGEN Fysieke scholingen vinden klassikaal plaats op locatie. Je kunt direct sparren met de docent en mede-deelnemers. Fysieke scholingen vinden door het hele land plaats, vaak in onze eigen scholingsruimte op ons kantoor in Zwijndrecht of bij BCN Rotterdam. Een online scholing is een 2 tot 3 uur durende online bijeenkomst met maximaal 24 deelnemers. Hierbij staan je webcam en audio aan. Door middel van onder andere polls maken we er een interactieve scholing van. Een e-learning bevat één of meerdere modules in een online platform. E-learnings zijn te volgen zonder docent, in je eigen tijd en wanneer het jou uitkomt. E-learnings kunnen onderdeel zijn van een scholing of opleiding, maar kunnen ook als losstaande module ingezet worden. leerpuntKOEL leerpuntkoel leerpuntkoel LEERPUNT LEERPUNT KOEL’S INTERACTIEVE STUDIEGIDS VOOR 2023 IS UIT! We hebben ook dit jaar weer een divers aanbod samengesteld van zowel fysieke als online scholingen en opleidingen voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en triagisten. We zijn ons bewust van de arbeidsproblematiek op de Nederlandse markt voor eerstelijnszorgprofessionals. Leerpunt KOEL draagt onder andere bij aan een oplossing met de kennis- en bekwaamheidsscan, waarbij de actuele (medische) kennis, vaardigheden en behoeften van de medewerkers van de praktijk in kaart worden gebracht. Ook de (online) scholing Basisvaardigheden stagebegeleider draagt een steentje bij aan de oplossing. Tijdens deze scholing krijg je handvatten om stagiaires goed te begeleiden en van jouw werkplek een kweekvijver voor nieuw talent te maken. Daarnaast hebben we mooie opleidingen voor doktersassistenten zoals de opleiding Spreekuur Ondersteuner Huisarts. In deze opleiding leert de doktersassistent zelfstandig een aantal veel voorkomende klachten af te handelen. Wat zorgt voor meer ruimte bij de huisarts en meer verantwoording en diversiteit in werkzaamheden bij de doktersassistent. Op de website van Leerpunt KOEL kun je de geplande data en locaties terugvinden en je uiteraard inschrijven voor één of meer van de scholingen en opleidingen. Bijna alle scholingen en opleidingen kunnen we ook op locatie in de huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost uitvoeren. Vraag daarvoor gerust een vrijblijvende offerte aan! Vergeet je ook zeker niet in te schrijven voor onze nieuwsbrief, zodat je op de hoogte wordt gebracht van de allernieuwste scholingen en opleidingen. Heel veel lees- en studieplezier met deze studiegids 2023. Ik hoop je te mogen begroeten bij onze scholingen; fysiek of online. GONNIE SWANENBERG DIRECTEUR LEERPUNT KOEL
Page 4
INHOUDSOPGAVE Agressietraining Allergie Anatomie Angst en depressie bij COPD Angststoornissen Anticonceptie Auditor telefonische triage (opleiding) Basisvaardigheden stagebegeleider Bloedverdunners Brancheopleiding tot triagist (opleiding) Brandwonden Buikklachten Burn-out en bore-out preventie Chaos in de cholesterol Communicatie met mensen uit andere culturen Compressief zwachtelen (vaardigheid) CVRM-basis Delier, dementie en depressie Diabeteszorg Duits in de medische wereld ECG-basis (vaardigheid) Effectief communiceren Engels in de medische wereld Hart- en vaatziekten Hechten - hechttechnieken (vaardigheid) Hoesten en proesten Huidoncologie Hygiëne in de praktijk (e-learning) Insecten Intoxicaties Kindermishandeling (e-learning) Kinderziekten KNO Heelkunde Laboratoriumwaarden Longen luisteren (vaardigheid) Mammacarcinoom Management Ondersteuner Huisarts (opleiding) Medicatie in de huisartsenpraktijk Nierfalen Omgaan met moeilijke mensen Oogaandoening Opladen tijdens je werk Oren (vaardigheid) Ouderenzorg: ins en outs Overgangsklachten Klik op de titel van de scholing voor meer informatie. Scholingen met een Persoonlijke APK 5 5 5 7 7 7 8 8 8 9 9 9 11 11 11 12 12 12 13 Doppleronderzoek en bloeddruk meten (vaardigheid) 13 Duizeligheid 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 19 19 19 21 21 21 21 22 22 22 23 23 23 Polyfarmacie bij ouderen Problemen met poepen Reanimatie en AED (vaardigheid) Recht en gezondheidszorg Rugklachten Rust met LEAN Schildklierproblematiek SOA SOEP-registreren (e-learning) Spreekuur Ondersteuner Huisarts (opleiding) SOH-Hercertificeringen Basismodule (e-learning) Anticonceptie Communicatie met patiënten Hand- en polstrauma (vaardigheid) Hechten (vaardigheid) KennisApp (e-learning) Traumatische knieklachten (vaardigheid) Vaardigheden carrousel (vaardigheid) Stagebegeleider (basisvaardigheden) Stress en gewicht Tapen (vaardigheid) Triage: De ins en outs Triage en psychiatrie Triage memotrainer (e-learning) Triage Ondersteuner Huisarts (opleiding) Triage TIA en beroerte Triage: auditor telefonische triage (opleiding) Triage: brancheopleiding tot triagist (opleiding) Triage: diep -C- duiken Triage: face to face Triage: gesprekstechnieken Triage: gezond werken in de nacht Triage: kennismaken met Triage(Wijzer) Triage: urgentiegerichte triage Triage: van hulpvraag naar vangnet Triage: telefonische triage Triage: wijzigingen NHG-TriageWijzer Triagetechnieken hartfalen TriageWaaier Urineweginfecties Urologie Vakantiekwalen Voetproblemen Vrouwenhart zijn nieuw. 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 28 28 28 28 29 29 29 30 30 32 32 32 33 33 34 34 35 35 37 37 38 38 39 39 39 40 40 41 41 41 41 42 42 42 44 44 Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts (opleiding) 45 Wondverzorging (vaardigheid) Wratten (vaardigheid) 46 46 N N N N N N N N N N N N AGRESSIETRAINING Samen veilig in de zorg Vanuit een professioneel kader leren begrenzen, met behoud van een goede relatie. Daarin ligt de meerwaarde van deze scholing. Je leert naast zorggericht ook veiligheidsbewust te handelen, met technieken om je eigen spanning te reguleren en ongewenst gedrag bij anderen te de-escaleren. Leerdoelen: Inzicht verkrijgen in het effect van wederzijdse beïnvloeding bij agressie Inzicht verkrijgen in het belang van snel interveniëren bij agressie Interveniëren door hard op de inhoud en zacht op de relatie te zijn De-escalerend interveniëren Op een effectieve manier, met behoud van relatie, een verzoek van een patiënt kunnen weigeren Verkrijgen van inzicht in persoonlijke valkuilen en kwaliteiten m.b.t. het tonen van begrip en het begrenzen van gedrag ALLERGIE Jeuken, niezen en uitslag Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Weer een niezende patiënt aan de telefoon met de vraag om een neusspray. Allergie: wat is het en welke verschillende soorten zijn er? In deze scholing komen deze vragen aan bod. Daarnaast aandacht voor adviezen aan de patiënt, informatie over de kans op een anafylactische shock, voedselallergie en de mogelijke behandelmethoden. Leerdoelen: (Beter) kunnen herkennen van allergie Goede handvatten krijgen voor een goed advies aan de patiënt Inzicht krijgen in behandelmethoden ANATOMIE Het menselijk lichaam in kaart Hoe hoog zitten de nieren eigenlijk? En de blinde darm, geeft die pijn rechts of links in de buik? En waar zit dan de pijn bij een tennisarm? Leerdoelen: Leren waar de organen zich in de romp bevinden Weten wat viscerale pijn betekent De anatomie van het bewegingsapparaat kennen De achtergrond van een aantal veelvoorkomende klachten van het bewegingsapparaat kennen Doktersassistenten Online Doktersassistenten Doktersassistenten Huisartsen Praktijkondersteuners Fysiek Fysiek & online 5
Page 6
OPLEIDING Leer veilig auditen op basis van de “Handreiking Auditor Triagegesprekken” van InEen AUDITOR TELEFONISCHE TRIAGE Door de ontwikkeling van de huisartsenposten is het werkveld van de triagisten steeds complexer geworden. Sterker nog, de kwaliteit van de triage is cruciaal voor het functioneren van de huisartsenpost stelt InEen. Ook in de dagpraktijk staat de triage conform de Kernset steeds vaker centraal. De zogenaamde “Kernset” van InEen is sinds 2014 het instrument dat wordt gebruikt bij het toetsen van de triagegesprekken. Nadat bleek dat de beoordeling van een audit per auditor nogal kan verschillen, heeft “InEen” de “Handreiking Auditor Triagegesprekken” opgesteld, waarin aangegeven wordt welke kennis en vaardigheden benodigd zijn om succesvol te auditen. Leerpunt KOEL biedt u de mogelijkheid om ervaren triagisten en (regie)huisartsen op te leiden tot “Auditor telefonische triage”. Deze opleiding is ook geschikt voor ervaren doktersassistenten/praktijkmanagers die collega’s willen begeleiden in de telefonische triage. 6 Doktersassistenten Huisartsen Triagisten Fysiek ANGST EN DEPRESSIE BIJ COPD 15% tot 25% van de mensen met COPD ervaart angst en depressie Bij patiënten met COPD komen angst en depressie vaak en regelmatig samen voor. Vaak hebben patiënten hun levensstijl aangepast en kwaliteit van leven ingeleverd voordat de diagnose COPD gesteld wordt. De impact van angst en depressie bij patiënten met COPD (en hun familieleden) is dan aanzienlijk. Leerdoelen: Kunnen aangeven hoe vaak (klachten van) angst en depressie voor komen bij patiënten met COPD Kunnen vertellen over het belang van angst en depressie bij patiënten met COPD en welke gevolgen dit heeft op de kwaliteit van leven Herkennen van klachten van angst en depressie, daarbij gebruik makend van tools (CCQ, distress-screener, 4DKL) ANGSTSTOORNISSEN Hoe te handelen bij angst en paniek De paniekstoornis wordt gekenmerkt door een negatieve beoordeling, van op zich onschuldige lichamelijke verschijnselen zoals duizeligheid of gevoelens van slapte. Ten onrechte is iemand er dan bang voor dat hij flauwvalt, de controle over zichzelf verliest of dood gaat. De stoornis komt frequent voor in de huisartspraktijk, en vaak doet de persoon in kwestie een beroep op de doktersassistente om met spoed gezien te worden. Leerdoelen: Kennis van de (differentiaal) diagnostiek van de paniekstoornis en van angststoornissen bij een medische conditie Kennis van het model van de paniekcirkel Kennis van de beste wijze van reageren vanuit dit model aan de telefoon, in de wachtkamer of in de spreekkamer ANTICONCEPTIE Nu niet zwanger raken Regelmatig krijg je vragen over anticonceptie. Als doktersassistente kan je hier een juist advies over geven. Er zijn namelijk veel soorten op de markt. In deze scholing leer je welke soorten en vormen van anticonceptie er zijn, welke het betrouwbaarste zijn en welke adviezen je hierbij geeft. Leerdoelen: Kennis van de verschillende soorten en vormen van anticonceptie Advies kunnen geven over anticonceptie Doktersassistenten Praktijkondersteuners Fysiek & online Fysiek Doktersassistenten Huisartsen Praktijkondersteuners Doktersassistenten Fysiek & online 7 Nieuw!
Page 8
AUDITOR TELEFONISCHE TRIAGE - OPLEIDING Leer veilig auditen Het werkveld van de triagisten is steeds complexer geworden. De kwaliteit van de triage is cruciaal voor het functioneren van de huisartsenpost. Ook in de dagpraktijk staat de triage conform de Kernset steeds vaker centraal. De “Kernset” van InEen is het instrument dat wordt gebruikt bij het toetsen van de triagegesprekken. Nadat bleek dat de beoordeling van een audit per auditor nogal kan verschillen, heeft “InEen” de “Handreiking Auditor Triagegesprekken” opgesteld, waarin aangegeven wordt welke kennis en vaardigheden benodigd zijn om succesvol te auditen. Wij bieden de mogelijkheid om opgeleid te worden tot Auditor telefonische triage. Leerdoelen: Het kennen van de inhoud van de Kernset en het hanteren van richtlijnen, protocollen en werkafspraken die betrekking hebben op de HAP De richtlijnen van de Kernset toepassen en verbanden leggen tussen de gegevens die zijn verzameld Het bewust worden van het eigen gedrag en daardoor de communicatie met de triagist verbetert In staat zijn de triagist op een veilige manier feedback te geven over het beoordeelde gesprek BASISVAARDIGHEDEN STAGEBEGELEIDER Inzicht in het begeleidingstraject van MBO-studenten Begeleid jij MBO-stagiaires in de huisartsenpraktijk tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV)-periode? Dan is de scholing Basisvaardigheden stagebegeleider een must om te volgen. Deze scholing geeft je handvatten om stagiaires goed te begeleiden, want als stagebegeleider heb je een belangrijke rol in het leven van de stagiair. Je krijgt inzicht in het begeleidingstraject van studenten en jouw rol daarin. Op deze manier wordt jouw werkplek een kweekvijver voor nieuw talent. Leerdoelen: Inzicht in het begeleidingstraject van studenten en jouw rol daarbinnen Studenten verder helpen in hun ontwikkeling BLOEDVERDUNNERS Wat is er veranderd? Er is de afgelopen jaren veel veranderd met betrekking tot bloedverdunners. In deze scholing wordt uitgebreid uitleg gegeven over alle facetten van bloedverdunners; welke (nieuwe) bloedverdunners er bestaan en wanneer worden ze voorgeschreven. Tevens wordt er uitgelegd waarom welke patiënten bepaalde bloedverdunners wel of niet mogen krijgen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar maagklachten. Ook wordt er aandacht besteed aan de interactie met Nsaid’s. Leerdoelen: Kennis over de nieuwe DOAC’s (Directe Orale AntiCoagulantia) Kennis over verschillende vormen van antistolling De juiste antistolling bij de aandoening of preventie Signaleren van mogelijke problemen of complicaties bij DOAC’s 8 Doktersassistenten Triagisten Online Doktersassistenten Praktijkondersteuners Doktersassistenten Triagisten Fysiek Online Nieuw! BRANCHEOPLEIDING TOT TRIAGIST OP DE HUISARTSENPOST Leidt tot officieel diploma triagist van Calibris en InEen Na deze opleiding kun je structureel en consequent de juiste urgenties toekennen op basis van de NHG-TriageWijzer. Voorafgaand aan de lesdagen bereid je jezelf voor in de digitale leeromgeving en tijdens de lesdagen is er daarom meer ruimte voor gezamenlijke oefening en verdieping. Dit doe je samen met triagisten werkzaam op de dagpraktijk, zodat jullie waardevolle ervaringen uit kunnen wisselen. Je gaat tijdens de opleiding oefenen met het beoordelen van je eigen gesprekken en bereid jezelf hiermee voor op de vervolgstappen die na de opleiding nodig zijn voor de officiële aanvraag van het diploma triagist bij InEen. Eenmalige aanvraag diploma triagist bij CalibrisAdvies is inbegrepen bij de opleidingsprijs. We begeleiden je ook na de opleiding om samen alle processtappen op de juiste manier af te ronden tot en met de aanvraag van het officiële diploma. Leerdoelen: Kennis over alle ingangsklachten van de NHG-TriageWijzer met ruime aandacht voor fysiologie en pathologie Competenties triagist beheersen zoals vastgesteld door InEen BRANDWONDEN Een klein brandwondje, soms grote gevolgen Verbrandingen zijn er in soorten en maten, en hebben diverse oorzaken: van vuur(werk) of chemische middelen tot elektriciteit. Het triëren van brandwonden is niet eenvoudig. Dat zien we ook aan meldingen van incidenten en klachten. Hoe bepaal je de uitgebreidheid, de diepte of de ernst van een brandwond aan de telefoon? Wat onderscheidt thermisch letsel van een chemische verbranding? Leerdoelen: Fysiek & online Met hulp van de triagewijzer (telefonisch) advies kunnen geven over eerste acties bij brandwonden Bij binnenlopers de eerste acties bij brandwonden kunnen benoemen en toepassen Verschillende soorten en gradaties van brandwonden kunnen benoemen, herkennen en waar mogelijk behandelen Weten welk verbandmateriaal aanwezig is op de post/praktijk en wanneer dit in opdracht van de huisarts gebruikt mag worden BUIKKLACHTEN Wanneer is er echt iets aan de hand? Buikklachten vormen een groot onderdeel van het huisartsenwerk. Van de doktersassistent wordt de nodige kennis verwacht voor advies en triage. Wat zijn alarmsignalen? Wat adviseer je bij diarree of obstipatie? Wat zijn de valkuilen? Leerdoelen: Kennisname van diverse soorten buikklachten Inzicht krijgen in (on)gevaarlijke buikklachten en alarmsignalen Adviezen kunnen geven Doktersassistenten Doktersassistenten Junior triagisten Verpleegkundigen Fysiek Doktersassistenten Triagisten Fysiek & online 9
Page 10
BRANCHEOPLEIDING Leidt tot officieel diploma triagist van Calibris en InEen TRIAGIST OP DE HUISARTSENPOST Na deze opleiding kun je structureel en consequent de juiste urgenties toekennen op basis van de NHG-TriageWijzer. Voorafgaand aan de lesdagen bereid je jezelf voor in de digitale leeromgeving en tijdens de lesdagen is er daarom meer ruimte voor gezamenlijke oefening en verdieping. Dit doe je samen met triagisten werkzaam op de dagpraktijk, zodat jullie waardevolle ervaringen uit kunnen wisselen. Je gaat tijdens de opleiding oefenen met het beoordelen van je eigen gesprekken en bereid jezelf hiermee voor op de vervolgstappen die na de opleiding nodig zijn voor de officiële aanvraag van het diploma triagist bij InEen. We begeleiden je ook na de opleiding om samen alle processtappen op de juiste manier af te ronden tot en met de aanvraag van het officiële diploma. Ervaren triage-docenten (allen werkzaam als triagist op een HAP) die de scholing verzorgen samen mét een huisarts-docent Eenmalige deelname aan het Landelijk Kennisexamen Triage (LKT) bij CalibrisAdvies is inbegrepen bij de opleidingsprijs Toegang tot het KOEL-triageportfolio waarin alle documentatie voor jouw aanvraag bij Calibris/InEen ingevuld en overzichtelijk bijgehouden worden. 10 Doktersassistenten Junior triagsten Verpleegkundingen Leidt tot officieel Diploma triagist van Calibris & InEen BURN-OUT EN BORE-OUT PREVENTIE Hoe herken je een burn- of bore-out? Burn-out heeft een plek veroverd in de top van meest voorkomende problematiek. In de praktijk zul je hier dan ook geregeld mee te maken hebben. Maar wat kun je hier eigenlijk mee? En wat doet je om het ontstaan van burn-outklachten bij jezelf en collega’s te voorkomen? Leerdoelen: Kennis hebben van de NHG-Standaard Overspanning en Burn-out Kennis, inzicht en vaardigheden vergroten in vroegsignalering en behandeling van negatieve stressoren, overspannenheid en burn-outklachten Bekendheid vergroten met valide screeningtools en verwijsmogelijkheden Vergroten van inzicht in eigen overbelastingsrisico’s en die van collega’s CHAOS IN DE CHOLESTEROL Orde scheppen in de cholesteroluitslagen Elke dag komen er cholesteroluitslagen binnen in de praktijk! Wat is cholesterol eigenlijk? Hoe vaak moet ik mijn cholesterol laten prikken? Wanneer heb je genoeg goed cholesterol en wanneer heb je te weinig? Wel of geen pillen? Helpt plantaardige boter echt? In deze scholing gaan we orde scheppen in de chaos van de cholesteroluitslagen zoals Cholesterol ratio, HDL, LDL, triglyceriden en waar ze voor staan en welke schade ze aan kunnen brengen. Leerdoelen: Meer kennis over de cholesterolwaarden Meer kennis over wat cholesterol doet in je lichaam Meer kennis over feiten en fabels over cholesterolverlagende producten COMMUNICATIE MET MENSEN UIT ANDERE CULTUREN Een kwestie van kennis, houding en vaardigheden Mede door de immigratie in de laatste 60 jaar is de samenstelling van de Nederlandse bevolking in sociaaleconomisch, cultureel en levensbeschouwelijk opzicht heel divers. Met de instroom van nieuwe groepen vluchtelingen is die diversiteit versterkt. De verander(en)de samenleving leidt er toe dat zorgprofessionals steeds meer te maken krijgen met patiënten en hun naasten, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij kennis maken met voor hen onbekende opvattingen over ziekten en beperkingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Leerdoelen: Inzicht in hetgeen een cultuursensitieve benadering in de praktijk inhoudt Inzicht in de belevingswereld van patiënten met een andere culturele achtergrond en de invloed daarvan op ziekteopvattingen en hulpzoekgedrag Inzicht in de eigen cultuur en de betekenis daarvan voor het contact met mensen uit andere culturen Het aanleren van vaardigheden om voorgaande inzichten toe te passen in de praktijk 11 Doktersassistenten Praktijkondersteuners Fysiek Doktersassistenten Praktijkondersteuners Fysiek Doktersassistenten Online Nieuw!
Page 12
COMPRESSIEF ZWACHTELEN (VAARDIGHEID) Behandelen met drukverband Doktersassistenten Praktijkondersteuners Al kan een ulcus diverse oorzaken hebben, in alle gevallen is er eenzelfde hoofdbestanddeel van de therapie: goed zwachtelen! Met goed zwachtelen kan de therapieduur (6-7 maanden) met maar liefst 1/3 verkort worden. Leerdoelen: Kennisnemen van de CBO-methode Het zelfstandig uit kunnen voeren van compressietherapie CVRM-BASIS CVRM-zorg door de doktersassistent In veel praktijken hebben doktersassistenten een rol in de CVRM-zorg, bijvoorbeeld bij de bloeddrukcontroles en bij adviezen aan de telefoon. In deze scholing wordt de nieuwste NHG-standaard CVRM behandeld. Leerdoelen: Risicogroepen (her)kennen die passen in een cardiovasculair risicoprofiel Het 10-jaarsrisico op sterfte aan hart- en vaatziekten kunnen bepalen Weten hoe een gestandaardiseerde spreekkamerbloeddrukmeting uitgevoerd wordt Kennis hebben van de (niet-)medicamenteuze behandeling van CVRM(-risico) DELIER, DEMENTIE EN DEPRESSIE Haperende breinen bij ouderen Door de dubbele vergrijzing komen er steeds meer ouderen in Nederland. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Dit maakt dat ouderen langer thuis wonen met de bijkomende cognitieve problemen. Kennis over delier, dementie en depressie is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. Leerdoelen: Fysiek & online Het kennen van het dementiesyndroom en de meest voorkomende vormen van dementie Signalen herkennen die bij dementie, delier en depressie op de voorgrond treden Weten hoe je kunt uitzoeken of er sprake is van een delier, depressie of dementie Weten welke interventies je kunt toepassen bij een delier, depressie of dementie Doktersassistenten Doktersassistenten Fysiek Fysiek & online 12 DIABETESZORG Up-to-date over diabetes Diabeteszorg is bij uitstek een tak van zorg waarin de huisarts – en daarmee vaak ook de doktersassistente – een cruciale rol kan spelen. Van het controleren van de glucosewaarden tot het krijgen van goede adviezen; voor de patiënt is het fijn als hij bij zijn eigen huisarts terecht kan. In deze nascholing is er aandacht voor goed prikken, medicatiegebruik en goede adviezen aan bijvoorbeeld een ontregelde diabeet met insuline. Na afloop ben je weer helemaal ingevoerd op het gebied van diabetes type 1 en 2! Leerdoelen: Het geven van de juiste adviezen bij diabetes type 1 en 2 Op de juiste wijze glucose en RR kunnen meten DOPPLERONDERZOEK EN BLOEDDRUK METEN (VAARDIGHEID) Bepalen van enkel-armindex Als doktersassistent meet je regelmatig de bloeddruk of bepaal je de enkelarmindex van een patiënt, maar doe je dit (nog) wel volgens de huidige richtlijnen? Vind je het ook lastig om de ‘probe’ op de juiste plek te zetten en een goed hoorbaar signaal op te vangen bij het uitvoeren van een doppleronderzoek? Leerdoelen: Kennis opfrissen betreffende bloeddruk meten Kennis vergroten betreffende het doppleronderzoek Op de juiste wijze uit kunnen voeren van bloeddruk meten en het doppleronderzoek Kennis vergroten over het bepalen van de enkel-armindex Uitkomsten kunnen interpreteren, beoordelen en van advies kunnen voorzien DUIZELIGHEID Hoe ernstig is het en hoe behandel je het? Duizeligheid is een veel voorkomende klacht waarmee patiënten vaak hun huisartsenpraktijk bellen. Duizeligheid is voor de patiënt ook vaak heel beangstigend en invaliderend. De doktersassistent staat de patiënt vaak als eerste te woord. Een inschatting maken van de ernst van de situatie kan lastig zijn. Is er sprake van een herseninfarct of is het iets onschuldigs zoals gruis in het evenwichtsorgaan? Moet de huisarts direct ingeschakeld worden of kan er een afspraak gemaakt worden op het spreekuur volgende week? Leerdoelen: Kent de verschillende oorzaken van duizeligheid Herkent patiënten met duizeligheid die acute zorg nodig hebben en waarvoor de huisarts direct ingeschakeld moet worden Kennis over wat duizeligheid voor gevolgen kan hebben voor de patiënt Kennis van de verschillende behandelingen voor duizeligheid Kan duizelige patiënt met vragen beter te woord staan en beter triëren 13 Doktersassistenten Doktersassistenten Praktijkondersteuners Fysiek Doktersassistenten Online Fysiek en online Nieuw!
Page 14
DUITS IN DE MEDISCHE WERELD Zo kun je een Duitssprekende patiënt goed te woord staan Als medewerker in de huisartsenpraktijk in de kustplaatsen van Nederland heb je vaak te maken met Duitse badgasten. Hoe kan je deze patiënten vriendelijk te woord staan en ze op een goede manier duidelijk maken wat de bedoeling is. Goede zorg mag niet stuk lopen op een gebrekkige communicatie. Leerdoelen: Een Duitssprekende patiënt goed te woord kunnen staan Een goed triagegesprek kunnen voeren in het Duits ECG-BASIS (VAARDIGHEID) Alleen een goede ECG kan goed beoordeeld worden Heb je een ECG-apparaat in de praktijk? Volg dan deze basiscursus en leer op een goede wijze de stickers te plakken. Leer storingen op het ECG herkennen en voorkomen. Een ECG kan immers alleen goed beoordeeld worden als het goed gemaakt is. In deze scholing leer je plakken op ‘lotusslachtoffers’. Leerdoelen: Kennis nemen van de theorie van het maken van een ECG Weten wat de juiste manier van aanbrengen van de ECG-plakkers is Kunnen maken van een ECG ECG’s kunnen aflezen en de uitkomst kunnen interpreteren EFFECTIEF COMMUNICEREN Goede communicatie zorgt voor effectieve samenwerking Vaak gaan in de communicatie tussen twee personen dingen mis. De patiënt reageert anders dan verwacht of je collega of medewerker begrijpt je niet goed. Hoe kun je frustratie of ergernis voorkomen en waar komt communicatieve frustratie eigenlijk vandaan? Leerdoelen: Effectief kunnen communiceren door gebruik te maken van je eigen communicatiestijl en die van je gesprekspartner ENGELS IN DE MEDISCHE WERELD Please help me! Nederland is een multiculturele maatschappij. Ook in de huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost zien we veel reizigers, zakenlui en migranten die geen Nederlands spreken. Voor een goede communicatie in de praktijk is het handig om de Engelse medische termen en begrippen paraat te hebben. Zeer praktisch! Leerdoelen: Een Engelssprekende patiënt goed te woord kunnen staan Een goed triagegesprek kunnen voeren in het Engels 14 Doktersassistenten Praktijkondersteuners Triagisten Fysiek & online Doktersassistenten Praktijkondersteuners Fysiek Doktersassistenten Fysiek en online Doktersassistenten Huisartsen Praktijkondersteuners Fysiek & online HART- EN VAATZIEKTEN Help, een spoedgeval! Hoe herken je echte spoed? Kun je op je niet-pluisgevoel vertrouwen? Triëren kun je bij paniek het beste volgens de ABCDE-methodiek. Dat houdt je bij de les en voorkomt allerlei onzinnige acties. In deze scholing krijg je handvatten om bij spoed je niet-pluisgevoel om te zetten in concrete waarnemingen. Je leert urgentiedenken en hiernaar te handelen. Leerdoelen: Urgentiegericht kunnen triëren bij symptomen van hart- en vaatziekten De (alarm)symptomen van een CVA/TIA en van een hartinfarct (her)kennen Adequaat kunnen handelen bij alarmsymptomen van hart- en vaatziekten HECHTEN – HECHTTECHNIEKEN VAARDIGHEID Elke wond is anders Hechten is op zichzelf niet zo moeilijk, als je het eenmaal kunt. Hechttechniek vergt vaardigheid, maar ook materiaalkennis en technische competenties die je in iedere situatie kunt toepassen. Omdat elke wond en iedere patiënt toch net weer anders is en een eigen historie heeft, vraagt hechten bovendien om een zeker maatwerk. Je leert het allemaal in deze gecertificeerde scholing met zeer ervaren docenten. Na deze scholing ben je in staat om zelfstandig wonden te beoordelen en in veel gevallen ook zelf te hechten. Een aanrader! Leerdoelen: Het beoordelen van wonden Het beheersen en kunnen toepassen van hechttechnieken HOESTEN EN PROESTEN Filevorming en verhoging op de luchtweg Als doktersassistent krijg je vaak te maken met patiënten met luchtwegproblemen zoals verkoudheden, hoesten, astma/COPD, hooikoorts en bovenste luchtweginfecties. Wanneer kun je zelf adviseren en wanneer moeten patiënten door de huisarts gezien worden? Leerdoelen: De anatomie van de luchtwegen en luchtwegproblematiek kennen Het kunnen geven van zelfzorgadviezen bij luchtwegproblemen Inzicht krijgen in alarmsymptomen bij volwassenen en kinderen Doktersassistenten Fysiek & online Doktersassistenten Praktijkondersteuners Fysiek Doktersassistenten Fysiek 15
Page 16
HUIDONCOLOGIE Late effecten van zonschade De huid is ons grootste orgaan. Overdadige blootstelling aan UV levert problemen aan de huid op. Vooral de oudere huid laat zich gelden met oppervlakkige slijtage als actinische keratosen, maar steeds vaker ook met basaliomen, plaveiselcelcarcinomen en soms melanomen. Hoe herken je deze afwijkingen en wat zijn de mogelijkheden in de huisartspraktijk? Leerdoelen: Inzicht verkrijgen in verschillende huidaandoeningen Inzicht verkrijgen in alarmsignalen Kennisnemen van de verschillende behandelmethoden HYGIËNE IN DE PRAKTIJK Hoe schoon is jouw praktijk? Hoe gaan jullie om met de algemene hygiëne in de praktijk? Welke protocollen hanteren jullie? Hoe vaak maken jullie schoon? Hoe gaan jullie om met de voorraadbeheer in de praktijk? Afgelopen tijd was het heftig rondom de maatregelen rondom corona, maar er zijn nog meer bacteriën en virussen. In deze e-learning leer je over (resistente) bacteriën, het COVID-19 virus, hoe organiseer je de hygiëne in de praktijk en een stukje voorraadbeheer. Leerdoelen: Kennis van diverse bacteriën en virussen Goede hygiëne in de praktijk om besmetting zo klein mogelijk te maken Kennis van voorraadbeheer INSECTEN Het kruipt, steekt, jeukt, vliegt of bijt Over Lyme valt elk jaar wel weer een update te geven. We ontdekken steeds meer over het gedrag van teken, de borrelia en Lyme zelf. Maar er zijn veel meer beestjes die ons het leven zuur kunnen maken. Wat te doen met bedwantsen en scabiës? Hoe herken je ze en wat kun je ertegen doen? Na het volgen van deze scholing ben je weer helemaal bij. Leerdoelen: (Alarm)symptomen en klachten van diverse insecten kennen Weten hoe Lyme gediagnosticeerd en behandeld wordt Insectenbeten, scabiës, bedwantsen, zika, FSME en tularaemie herkennen en behandelen Doktersassistenten Doktersassistenten Doktersassistenten Fysiek & online E-learning Fysiek & online 16 INTOXICATIES In de wereld van alcohol, drugs, gokken of gamen Bij sommige casussen vermoed je vaag dat er wel eens sprake kan zijn van middelenmisbruik. Je wilt daarnaar vragen, maar hoe doe je dat en weet je er eigenlijk wel genoeg vanaf? Tijdens deze nascholing over intoxicaties nemen wij je mee in de wereld van de alcohol, drugs, gokken en gamen. We gaan terug in de tijd, geven aan wat er te koop is (en wat het kost!). Leerdoelen: Het herkennen en signaleren van effecten van intoxicatie Acute situaties kunnen voorkomen bij de meest voorkomende middelen Kennen van huidige trends Zo effectief mogelijk het gesprek over middelenmisbruik met de patiënt aan kunnen gaan KINDERMISHANDELING En de rol van de doktersassistent Heb je wel eens een niet-pluis gevoel gehad bij een situatie die je meemaakte met een patiënt/kind? Wat heb je toen met dat gevoel gedaan? In deze e-learning behandelen we de belangrijkste basiskennis rondom de bestrijding van kindermishandeling die voor jou als doktersassistente belangrijk is bij je dagelijkse werk in de praktijk. In deze E-learning zie je veel voorbeelden waarmee jij als doktersassistente te maken kunt krijgen. Daarbij krijg je vervolgens informatie over de meldcode en de kindcheck en hoe deze toe te passen. Leerdoelen: De risicogroepen kennen waarbij meer kindermishandeling voorkomt Signalen herkennen van kindermishandeling Je kent het stappenplan van de meldcode kindermishandeling Je kunt de kindcheck toepassen Je kent de toegevoegde waarde van de doktersassistente in de keten van zorgverleners KINDERZIEKTEN De 4e, 5e, 6e of 7e ziekte? Herkennen en adviseren In de huisartsenpraktijk of op de post heb je geregeld te maken met ongeruste ouders van een ziek kind met koorts en ook nog met uitslag. Nu lang niet meer ieder kind deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma, is triage hiervan lastiger dan voorheen. Er kan bij het typerende beeld van kinderziekten niet meer zonder meer van uit worden gegaan dat het om een onschuldige kinderziekte gaat. Wat is wijsheid? Leerdoelen: Kennis opfrissen van de meest voorkomende kinderziekten Het goed kunnen adviseren van ouders over de verschillende soorten kinderziekten Doktersassistenten Triagisten Fysiek & online Doktersassistenten Doktersassistenten Praktijkondersteuners Triagisten Fysiek & online E-learning 17
Page 18
Jouw geheugensteun bij triage KOEL-TRIAGEWAAIER De KOEL-TriageWaaier is een handzame geheugensteun bij triage. In deze geheugensteun staat de belangrijkste basiskennis voor het voeren van een triagegesprek. Je kunt de waaier op je bureau leggen en tijdens een triagegesprek onder andere de volgende onderwerpen nagaan: Triage-route Vragen bij ABCDE-criteria Urgentiecategorieën FAST-test Pijnladder Dosering paracetamol 2-4-6 regel De inhoud van de waaier is gebaseerd op de NHG-TriageWijzer en het scholingsmateriaal bij de triage-opleiding van Leerpunt KOEL. De KOEL-TriageWaaier is een fysiek product van 20x10cm. De waaier wordt na bestelling zo snel mogelijk opgestuurd. De verzendkosten zijn voor ons. Doktersassistenten Huisartsen in opleiding Triagisten Wordt opgestuurd per post 18 KNO HEELKUNDE Horen, zien, ruiken, spreken, proeven Doktersassistenten Als doktersassistent heb je regelmatig te maken met patiënten met keel-, neusen oorklachten en ben je hiervoor het eerste aanspreekpunt. Het is dan handig om meer kennis te hebben over de meest voorkomende KNO-kwalen in de huisartsenpraktijk. Leerdoelen: De meest voorkomende KNO-kwalen kennen KNO-problemen goed kunnen triëren LABORATORIUMWAARDEN Afwijkende labwaarden, wat moeten we ermee? Doktersassistenten Dagelijks komen er op de praktijk veel laboratoriumuitslagen binnen. Als doktersassistent krijg je deze vaak als eerste onder ogen. Maar wat moet, kun of mag je hier als doktersassistente eigenlijk mee? Hoe afwijkend is ‘afwijkend’? En is een ‘normale’ uitslag per definitie goed? Leerdoelen: Kennisnemen van de meest voorkomende laboratoriumwaarden Uitslagen begrijpelijk richting patiënten kunnen communiceren LONGEN LUISTEREN (VAARDIGHEID) Geen luchtige zaak Leer alles over de ins en outs van het longen luisteren. In deze scholing oefenen we het longen luisteren op elkaar. Leerdoelen: Kennis opfrissen betreffende anatomie, fysiologie en pathologie van de longen Kennis vergroten betreffende het auscultatie onderzoek Inzicht in beslisboom hoofdtrauma Op juiste wijze uitvoeren van het longen luisteren Uitkomsten kunnen interpreteren, beoordelen en van advies kunnen voorzien MAMMACARCINOOM De meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen Doktersassistenten Eén op de zeven vrouwen krijgt op enig moment in haar leven borstkanker. De afgelopen jaren werden er jaarlijks rond de 17.000 nieuwe diagnoses gesteld. Gelukkig overleven ook steeds meer mensen de ziekte, of neemt het een chronische vorm aan. Hoe dan ook zijn de geestelijke en lichamelijke gevolgen van de ziekte groot. Wat kun je op dit gebied in de praktijk betekenen? Leerdoelen: Inzicht in huidige stand van zaken rondom diagnostische onderzoeksmogelijkheden en therapie bij mammacarcinoom 19 Fysiek & online Doktersassistenten Praktijkondersteuners Fysiek Fysiek & online Fysiek & online
Page 20
OPLEIDING Voor de doktersassistente die (mede)verantwoordelijkheid wil dragen voor het aansturen van de huisartsenpraktijk MANAGEMENT ONDERSTEUNER HUISARTS Het wordt steeds drukker in de huisartsenpraktijk. Niet alleen zijn er steeds meer patiënten met complexe vragen, ook op managementvlak komt er steeds meer op je af. Leerpunt KOEL biedt een praktijkgerichte opleiding voor medewerkers van de huisartsenpraktijk die (mede)verantwoordelijkheid dragen voor de aansturing van de praktijk, en op zoek zijn naar concrete handvatten. Om de huisarts te ondersteunen, ontwikkel je tijdens deze opleiding tot MOH competenties die nodig zijn om effectief management te helpen ontwikkelen en uit te voeren. Na afronding van de opleiding tot MOH ben je in staat om verschillende onderdelen van het management van de praktijk zelfstandig uit te voeren en de huisarts op een proactieve manier te adviseren en ondersteunen bij diverse managementtaken. 20 Doktersassistenten Fysiek & online MANAGEMENT ONDERSTEUNER HUISARTS (MOH) - OPLEIDING Medeverantwoordelijkheid dragen voor de huisartsenpraktijk Het wordt steeds drukker in de huisartsenpraktijk. Niet alleen zijn er steeds meer patiënten met complexe vragen, ook op managementvlak komt er steeds meer op je af. We bieden een praktijkgerichte opleiding voor medewerkers van de huisartsenpraktijk die (mede)verantwoordelijkheid dragen voor de aansturing van de praktijk, en op zoek zijn naar concrete handvatten. Om de huisarts te ondersteunen, ontwikkel je tijdens deze opleiding tot MOH competenties die nodig zijn om effectief management te helpen ontwikkelen en uit te voeren. Leerdoelen: Bij dragen aan de vorming en uitvoering van het beleid van de praktijk De praktijk ondersteunen bij het schrijven van het jaarplan en daarin doelstellingen te vertalen naar concrete resultaten De financiële gevolgen van beleidskeuzen inschatten en adviseren hoe op korte termijn besparingen gerealiseerd kunnen worden Aan de hand van een door jezelf opgestelde, strategische personeelsplanning inzichtelijk maken aan welke competenties de huisartsenpraktijk de komende jaren behoefte heeft. Dit vormt de basis voor een praktijkeigen personeelsbeleid MEDICATIE IN DE HUISARTSENPRAKTIJK De meest gebruikte medicijnen Doktersassistenten Als doktersassistente schrijf je iedere dag herhaalmedicatie voor, maar waarvoor is nu welk medicijn? Welke medicijnen hebben de voorkeur en worden het vaakst voorgeschreven en wat zijn de bijwerkingen ervan? In deze scholing komt de meest voorgeschreven medicatie in de huisartsenpraktijk aan bod. Zo ben je weer op de hoogte en weet je waarvoor welk medicijn is. Leerdoelen: Het vergroten van de kennis over de meest gebruikte medicijnen: indicaties, contra-indicaties, bijwerkingen & waarschuwingen en voorzorgen NIERFALEN Adviezen en risico’s bij nierfalen Nierfalen werd in het verleden hoofdzakelijk veroorzaakt door echte nierziekten. Tegenwoordig zijn hoge bloeddruk en diabetes mellitus type 2 de belangrijkste risicofactoren voor nierfalen. Voorkomen van vermijdbaar nierfalen vraagt om goede behandeling van deze onderliggende aandoeningen. Wat kun je daar als doktersassistent aan bijdragen? Waar moet je op letten, en wat mag wel en niet? In deze scholing krijg je aan de hand van casuïstiek antwoord op deze vragen. Leerdoelen: Kennisname van de functie van de nieren en de klachten die daarbij kunnen voorkomen Leefstijladvies en voorlichting kunnen geven Telefonisch advies kunnen geven aan dialysepatiënten en patiënten met nierfalen 21 Doktersassistenten Praktijkondersteuners Fysiek & online Fysiek & online Doktersassistenten Fysiek & online Nieuw!
Page 22
OMGAAN MET MOEILIJKE MENSEN Leer omgaan met emotionele, onbeschofte en agressieve mensen Moeilijke mensen kennen we allemaal. En misschien behoren we zelf ook wel eens tot deze categorie. Gelukkig zijn er genoeg effectieve interventies bedacht die het contact met verschillende typen moeilijke mensen in goede banen kunnen leiden. Het begint allemaal bij zelfkennis. Vanuit inzicht in je eigen gedrag, kun je leren met subtiele aanpassingen het gedrag van patiënten/klanten bij te sturen. Leerdoelen: Vergroten van inzicht in (eigen) gedrag Effectiever kunnen omgaan met het eigen gedrag in moeilijke situaties met agressieve of moeilijke mensen Effectiever inzetten van verbale en non-verbale technieken Gedragsescalaties kunnen beperken en voorkomen OOGAANDOENING Wat kun je zien? Het oog: een cruciaal lichaamsdeel voor ons functioneren, maar ook een tamelijk kwetsbaar ding. Geen wonder dat de praktijk regelmatig gebeld wordt door patiënten met klachten aan het oog. Wanneer laat je iemand op het spreekuur komen? Wat kun je adviseren? Wat is een rood oog? Wat is een glaucoom? Wanneer stuur je iemand naar de opticien voor meting van de oogboldruk? Wat is staar? Allemaal vragen waar je na deze scholing beter mee uit de voeten kunt. Leerdoelen: Herkennen oogproblemen Weten wanneer doorverwijzen nodig is Triagecriteria kunnen matchen met de juiste urgenties Kennisnemen van behandeling bij rode ogen OPLADEN TIJDENS JE WERK Verhoog je energie tijdens en na je werk Ben je na je werk doodmoe en heb je geen energie meer om ‘s avonds nog iets te ondernemen? Maakt je hoofd overuren en verlies je hierdoor het contact met je lijf? Ervaar jij een grote druk om dingen op tijd af te krijgen, je doelen te bereiken maar heb je vaak het idee achter de feiten aan te lopen? Neem jij tijdens je werk nauwelijks tijd en rust om te herstellen en lunch je regelmatig achter het scherm? Verhoog je energie! Leerdoelen: Kennis over wat een gezond adempatroon is Kennis over vitaliteit Kennis over het verschil tussen de zin en onzin van multitasken Inzicht in hoe men energie over kan houden aan het einde van een werkdag Beter inzicht in de eigen energiebronnen die men in kan zetten tijdens het werk Doktersassistenten Praktijkondersteuners Triagisten Online Doktersassistenten Doktersassistenten Huisartsen Praktijkondersteuners Fysiek Fysiek & online 22 Nieuw! OREN (VAARDIGHEID) Uitspuiten voor beginners Doktersassistenten Oren uitspuiten is een alledaagse bezigheid voor veel doktersassistenten. Maar doe je het wel volgens de nieuwste regels? En in welke situaties kun je oren beter niet uitspuiten? Leerdoelen: Adequaat oren kunnen uitspuiten OUDERENZORG: INS EN OUTS De (complexe) grijze golf komt eraan Ouderenzorg is een ‘hot item’. Tot ver buiten de zorg is aandacht voor de kwetsbare oudere: bij de overheid, in de politiek en niet te vergeten in de media. Maar waar hebben we het nu eigenlijk over? Hoe signaleer je problemen bij ouderen en hoe kunnen specifieke problemen voorkomen worden? Hoe draag je bij aan goede ouderenzorg vanuit de huisartspraktijk? En niet in de laatste plaats: wat willen ouderen zelf eigenlijk? Leerdoelen: Kennisname van problematiek rondom kwetsbare ouderen Inzicht in de belevingswereld van ouderen, en in de manier waarop je het beste met deze patiëntengroep kunt omgaan Kennis van de partijen die bij de zorg voor ouderen betrokken zijn OVERGANGSKLACHTEN Van ‘raampje open’ tot futloos en ontregeld Overgangsklachten zijn een vaak onderschat probleem. Tijdens deze nascholing wordt verduidelijkt wat er allemaal bij komt kijken; wat de klachten zijn en wat eraan gedaan kan worden. Aan de hand van casuïstiek leer je vrouwen in deze roerige levensfase te ondersteunen. Leerdoelen: Inzicht in de overgang, overgangsklachten en behandelmethoden JOUW PERSOONLIJKE APK Aandacht voor Persoonlijke Kwaliteiten Doktersassistenten Vitale mensen stralen uit dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen ontwikkeling. Je streeft naar gezonde doorstroming en motivatie op de werkvloer en investeert daarvoor in de ontwikkeling van jezelf. Met zogenaamde APKinterventies (Aandacht voor Persoonlijke Kwaliteiten) wordt je aan het denken gezet over: ‘Waar sta ik nu en waar wil ik over 3 jaar staan?’ Je krijgt de mogelijkheid om stil te staan bij je eigen inzetbaarheid en toekomstige ontwikkeling. Leerdoelen: Je persoonlijke waarden leren kennen en dit met zelfvertrouwen vertellen Een helpend- en belemmerend gedragspatroon herkennen 23 Praktijkondersteuners Triagisten Fysiek & online Doktersassistenten Fysiek Fysiek Doktersassistenten Fysiek & online Nieuw!
Page 24
POLYFARMACIE BIJ OUDEREN Het teveel aan pillen Met het stijgen van de leeftijd neemt ook het geneesmiddelengebruik exponentieel toe. Dit kan tot allerlei grote en kleine problemen leiden. In deze scholing komen de risico’s en valkuilen van polyfarmacie aan bod. Leerdoelen: Kunnen beschrijven wat een medicatiebeoordeling is Opsporen van patiënten die in aanmerking komen voor een medicatiebeoordeling Weten welke collega-zorgverleners relevant zijn bij een medicatiebeoordeling Op een systematische wijze kunnen uitvoeren van een medicatiebeoordeling Bijwerkingen herkennen d.m.v. de BAT-methode en/of Naranjo-causaliteitsschaal Effectief kunnen werken met START-STOP lijst Herkennen van voorschrijfcascades PROBLEMEN MET POEPEN In de top-10 kinderklachten Obstipatie, diarree, buikpijn en jeuk. Poep- en spijsverteringsklachten staan in de top 10 van klachten bij met name kinderen. In de meeste gevallen is de oorzaak onschuldig en kunnen de klachten al met een goed telefonisch advies worden afgehandeld. Maar hoe vis je ernstige kwalen eruit? Leerdoelen: Kennis van de meest voorkomende oorzaken van obstipatie en diarree Medicatie en hun bijwerkingen kennen De ‘rode vlaggen’ kennen en herkennen Het belang van begeleiding bij poepproblematiek kennen REANIMATIE EN AED Voor beginners en gevorderden Deze scholing is toegankelijk voor zowel medewerkers uit de eerstelijns zorg die de basis al hebben gevolgd (en in bezit zijn van een reanimatiediploma) en voor medewerkers die voor het eerst een reanimatie en AED scholing volgen. Na het volgen van deze scholing reanimatie en AED ontvang je het certificaat vanuit de ERC (European Resuscitation Counsil) en ben je voor een jaar gecertificeerd. De scholing behandelt kort de theorie om daarna praktisch aan de slag te gaan met reanimatie en met het gebruik van de AED. Aan het eind van de scholing wordt je vaardigheid getoetst. Leerdoelen: Het beheersen van kennis en vaardigheden reanimatie en AED Diagnose ademstilstand kunnen stellen Reanimatie kunnen opstarten Veilig en effectief een AED bedienen 24 Doktersassistenten Huisartsen Praktijkondersteuners Fysiek Doktersassistenten Triagisten Doktersassistenten Praktijkondersteuners Fysiek & online Fysiek RECHT EN GEZONDHEIDSZORG Mag ik de bloeduitslag van mijn partner even? Het medisch beroepsgeheim is een wezenlijk ethisch principe in de zorg. Veel tuchtzaken draaien precies om dit principe. Hoe ga je om met veelvoorkomende informatiekwesties in de huisartspraktijk, en wat zijn bekende valkuilen? Leerdoelen: Inzicht in de verantwoordelijkheden van de doktersassistent in de huisartsenpraktijk Inzicht in de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van de arts Inzicht in de regeling van de voorbehouden handelingen Belangrijkste rechten en plichten van de patiënt kunnen benoemen RUGKLACHTEN Het schoot er ineens in! Rugpijn is een veel voorkomende klacht in de huisartsenpraktijk. Wanneer kan je iemand telefonische advies geven en wanneer moet de patiënt een afspraak krijgen bij de arts? Wat zijn de belangrijkste (alarm)symptomen en wat voor adviezen/behandeling kan je patiënten geven? Op deze vragen en meer zullen we tijdens deze scholing mede aan de hand van casuïstiek antwoord krijgen. Leerdoelen: Meer kennis over rugklachten Het geven van de juiste adviezen bij rugklachten Herkennen van alarmsymptomen bij rugklachten RUST MET LEAN Kleine dagelijkse knelpunten verhelpen Staat de telefonische bereikbaarheid onder druk door de vele telefoontjes? Wil je minder gestoord worden tijdens het spreekuur, een kortere terugbellijst of nooit meer zoeken naar formulieren en verbandmateriaal? LEAN werken levert rust en tijdswinst op, terwijl er niets verloren gaat. Leerdoelen: De vijf principes en belangrijkste tools van LEAN kennen Weten hoe de patiënt centraal staat Weten hoe je oorzaken van nodeloos wachten, controleren en dubbel doen opspoort en verwijdert Doktersassistenten Huisartsen Praktijkondersteuners Fysiek Doktersassistenten Doktersassistenten Online Fysiek & online 25
Page 26
SCHILDKLIERPROBLEMATIEK Van snel naar traag, hoe zit dat met de schildklier is de vraag? De schildklier is een cruciaal orgaan voor ons metabolisme. Boven de 50 jaar gaat de schildklier bij steeds meer mensen haperen, met fysieke klachten tot gevolg. Herkenning is niet altijd gemakkelijk. Hoe werkt de schildklier precies, wat zegt het laboratorium en welke behandelingen zijn er? Leerdoelen: Kennisname van de werking van de schildklier Weten wanneer laboratoriumonderzoek in te zetten Kennisname van mogelijke behandelingen voor schildklieraandoeningen SOA Seksueel overdraagbare aandoeningen Als doktersassistent ben je vaak het eerste aanspreekpunt voor patiënten die mogelijk een SOA hebben opgelopen. Hierdoor krijg je ook te maken met partnerwaarschuwing. Hoe ga je op een tactische manier het gesprek over dit onderwerp aan? Leerdoelen: Kennisname van diverse SOA’s en wijze van overdracht Voorlichting kunnen geven over (het voorkomen van) SOA’s Kennis van de plicht tot partnerwaarschuwing SOEP-REGISTREREN Voor een SOEPele overdracht Sinds 1 juli 2020 hebben patiënten inzicht in hun eigen HIS-registratie. Wat noteer je in de SOEP en hoe gebruik je de SOEP optimaal, zodat het voor iedereen duidelijk en overzichtelijk is. Goede registratie maakt de overdracht en meebeoordeling een stuk effectiever. In deze e-learning leer je het principe van de SOEP-registratie en de achtergrond van de ICPC-codering. Leerdoelen: Kennisnemen van de SOEP-methode voor registratie in het medisch dossier Kunnen registeren volgens SOEP-methode Doktersassistenten E-learning Doktersassistenten Fysiek & online Doktersassistenten Fysiek & online 26 OPLEIDING Voor de doktersassistente die wil leren zelfstandig de meest voorkomende klachten af te handelen SPREEKUUR ONDERSTEUNER HUISARTS In de SOH-opleiding leer je om zelfstandig specifiek geselecteerde klachten af te handelen. Als SOH neem je daardoor werk uit handen van de huisarts, waardoor deze meer tijd heeft voor complexere problematiek. Een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) schat zelfstandig de situatie in, verleent semi-spoedeisende hulp en bewaakt de rust in de praktijk. De huisarts hoeft alleen beschikbaar te zijn voor vragen en autorisatie. De extra taken dragen positief bij aan de kwaliteit van zorg en het werkplezier van assistenten en triagisten. De opleiding is bijzonder geschikt voor ervaren assistenten en triagisten die meer in hun mars hebben. In de opleiding staan o.a. de volgende ingangsklachten centraal: Module KNO Module Traumatische wonden en bijtwonden Module Brandwonden Module Inversietrauma enkel Module Kleine kwalen 27 Doktersassistenten Praktijkondersteuners Fysiek
Page 28
SPREEKUUR ONDERSTEUNER HUISARTS (SOH) - OPLEIDING Leer zelfstandig veelvoorkomende klachten af te handelen In de SOH-opleiding leer je om zelfstandig specifiek geselecteerde klachten af te handelen. Als SOH neem je daardoor werk uit handen van de huisarts, waardoor deze meer tijd heeft voor complexere problematiek. Een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) schat zelfstandig de situatie in, verleent semi-spoedeisende hulp en bewaakt de rust in de praktijk. De huisarts hoeft alleen beschikbaar te zijn voor vragen en autorisatie. De extra taken dragen positief bij aan de kwaliteit van zorg en het werkplezier van assistenten en triagisten. De opleiding is bijzonder geschikt voor ervaren assistenten en triagisten die meer in hun mars hebben. Leerdoelen: Door een consequente opbouw van de opleiding wordt de deelnemer getraind om zelf ook consequent te handelen. We leiden de SOH op om zelfstandig na te denken. SOH – HERCERTIFICERING BASISMODULE Verplichte hercertificeringsmodule voor SOH’ers Met deze online basismodule word je op een laagdrempelige en afwisselende manier in vogelvlucht op de hoogte gebracht van de diverse nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de SOH-werkzaamheden. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijk voor de basiskennis die je als SOH moet hebben. Daarom is deze module voor alle SOH verplicht bij de tweejaarlijkse herregistratie. Leerdoelen: Kennis van de nieuwe ontwikkelingen bij de volgende ingangsklachten: urticaria, cystis, teenletsel en vaardigheden SOH – HERCERTIFICERING ANTICONCEPTIE Hercertificeringsmodule voor SOH’ers De vraag om te starten met anticonceptie en de vraag om andere anticonceptie komt regelmatig voor in de spreekkamer van de huisarts. Dit is een onderwerp waarmee je als SOH veel werk uit handen kan nemen van de huisarts en hulpvragen zelf kunt afhandelen. In deze hercertificering keuzemodule zul je kennis en ervaringen opdoen om zelfstandig een anticonceptie spreekuur te kunnen draaien. Leerdoelen: Kennis van verschillende vormen van anticonceptie met hun (bij)werkingen en contra-indicaties Vrouwen vanaf 18 jaar kunnen informeren en counselen over hun anticonceptie keuze Vrouwen kunnen adviseren bij vergeten anticonceptie Het onderwerp seksualiteit en SOA’s kunnen bespreken 28 SOH SOH Doktersassistenten Praktijkondersteuners Fysiek E-learning Fysiek Verplicht SOH – HERCERTIFICERING COMMUNICATIE MET PATIËNTEN Hercertificeringsmodule voor SOH’ers De patiënt staat erop antibiotica te krijgen, maar jij, als SOH, hebt geconcludeerd dat dit niet nodig is. Gedurende het consult wordt de patiënt steeds stelliger en eist de antibiotica. Hoe pak je dit aan zodat zowel jij als de patiënt tevreden zijn aan het einde van het consult? In deze hercertificering ga je aan de slag met concrete handvatten voor het SOH-spreekuur. Leerdoelen: Consult soepel laten verlopen door structuur aan te brengen in de opbouw Communicatietechnieken ‘samenvatten’ en ‘markeren’ kunnen toepassen Verschillende manieren om de hulpvraag verder uit te diepen, waaronder de ‘ICE’ SOH – HERCERTIFICERING HAND- EN POLSTRAUMA Hercertificeringsmodule voor SOH’ers SOH In de huisartsenpraktijk zien we regelmatig patiënten met letsel aan de armen. Tijdens deze scholing leer je bij een hand-polstrauma een fractuur te onderscheiden van een kneuzing. Een mooie manier om je vaardigheden als SOH uit te breiden! Leerdoelen: De juiste vragen leren stellen bij de beoordeling van letsel van onderarm, hand en/of vinger Hand- en polstrauma’s behandelen De juiste adviezen geven SOH – HERCERTIFICERING HECHTEN Hercertificeringsmodule voor SOH’ers SOH In de SOH-opleiding heb je geleerd een wond te beoordelen. Je hebt als SOH daarmee al een belangrijke rol in het behandelen van wonden. Ga nog een stapje verder, en leer ook om de wond zelf te kunnen hechten. Tijdens deze scholing leer je het hechten en verdoven van kleine wonden. Leerdoelen: Zelfstandig traumatische wonden en bijtwonden in de praktijk kunnen hechten en verdoven Kennis hebben van de materialen die nodig zijn om te hechten en verdoven Aanleren van infiltratieanesthesie en enkelvoudig geknoopte hechtingen Fysiek Fysiek SOH Fysiek 29
Page 30
SOH – HERCERTIFICERING KENNISAPP Hercertificeringsmodule voor SOH’ers Met de SOH Hercertificering KennisApp krijg je 6 maanden lang dagelijks een aantal vragen voorgelegd over alle SOH ingangsklachten, vaardigheden en leerlijnen. De KennisApp zorgt voor een regelmatige korte herhaling van je SOH-kennis. Door de herhaling wordt kennis beter opgeslagen in het langetermijngeheugen. Zo kun je al je SOH-kennis opfrissen. Het is een andere, maar leuke manier van leren! Je kunt de vragen op elk tijdstip van de dag beantwoorden via je mobiel, laptop of tablet. Leerdoelen: Herhaling en training kennis van de SOH-leerlijnen Herhaling en training kennis van de SOH-ingangsklachten Herhaling en training kennis van de SOH-vaardigheden Toepassen van SOH-kennis bij diverse vraagvormen waardoor de kennis op verschillende manieren ingezet moet worden SOH – HERCERTIFICERING TRAUMATISCHE KNIEKLACHTEN Hercertificeringsmodule voor SOH’ers In deze hercertificering gaan we het hebben over knieklachten ontstaan na een trauma. Het gaat om de acute klachten van een knie na een val, botsing, verdraaiing, etc. De meeste patiënten melden zich bij de huisarts direct tot 3 weken na het ongeval. Klachten van de knie die al langer bestaan en/of waarbij geen trauma aan vooraf is gegaan zullen niet worden besproken. Een goede kennis van de anatomie van de knie is erg belangrijk bij traumatische knieklachten. Deze nieuwe kennis zal je helpen om als SOH de traumatische knieklachten te kunnen beoordelen. Leerdoelen: Kennis van de anatomie van de knie De SOH kan een distorsie of contusie ten gevolge van een traumatische knieklacht behandelen De SOH geeft de patiënt adviezen bij een distorsie of contusie De SOH is zich bewust van de eigen grenzen en valkuilen bij traumatische knieklachten SOH SOH Fysiek Fysiek 30 Handige SOH-informatie op je werkplek SOH BUREAU-ONDERLEGGER De SOH Bureau-onderlegger is een handige aanvulling op je werkplek als SOH. Op de Bureau-onderlegger staan belangrijke onderwerpen die je als SOH dagelijks gebruikt: SOEP-registratie Fases van het consult Overleg met de huisarts Algemene benadering Daarnaast staat er een weekkalender op en is er ruimte om notities te maken. Er is zelfs plek om te doodlen! De SOH Bureau-onderlegger bestaat uit 25 dezelfde bladzijdes. Het formaat is 59,4 bij 42 centimeter (A2). Doktersassistenten SOH Wordt opgestuurd per post 31
Page 32
SOH – HERCERTIFICERING VAARDIGHEDEN CARROUSEL Hercertificeringsmodule voor SOH’ers Hoe zit het ook alweer precies met de Ottawa-enkelregels? Een keer rustig oefenen om een neustampon in te brengen? Nieuw in de vaardighedencarrousel is dat de SOH bij keelpijn en rhinosinusitis het oor onderzoekt om te beoordelen of hier klachten vandaan komen. In deze hercertificering ga je aan de slag met vernieuwde theorie ten aanzien van je bestaande vaardigheden en ben je praktisch bezig met het uitvoeren van die vaardigheden. Leerdoelen: Vernieuwde theorie gebruiken in de praktijk Beoordelen of er bij lichamelijk onderzoek afwijkingen zijn van het oor Handelingen correct kunnen uitvoeren STAGEBEGELEIDER (BASISVAARDIGHEDEN) Inzicht in het begeleidingstraject van MBO-studenten Begeleid jij MBO-stagiaires in de huisartsenpraktijk tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV)-periode? Dan is de scholing Basisvaardigheden stagebegeleider een must om te volgen. Deze scholing geeft je handvatten om stagiaires goed te begeleiden, want als stagebegeleider heb je een belangrijke rol in het leven van de stagiair. Je krijgt inzicht in het begeleidingstraject van studenten en jouw rol daarin. Op deze manier wordt jouw werkplek een kweekvijver voor nieuw talent. Leerdoelen: Inzicht in het begeleidingstraject van studenten en jouw rol daarbinnen Studenten verder helpen in hun ontwikkeling STRESS EN GEWICHT Een onvoorspelbare relatie Over stress en gewicht is veel te vertellen, maar wat weten we er nu echt van en wat is waar en wat is een fabel? Wat doet gewicht tijdens stress; vallen we dan juist af, of komen we juist aan? Hoe werkt dan nou precies? En waarom gaat de een meer eten en de ander niet? In deze scholing maken we kennis met diverse soorten stress en wat dat voor invloed kan hebben op het gewicht, Welke signalen zie je als doktersassistente bij je patiënten aan de balie of de telefoon en wat kan je ermee. Hoe ga je bijvoorbeeld het gesprek aan? Leerdoelen: Kennis hebben van stressoren en de effecten hiervan op de mens Kennen en herkennen van welke effecten stressoren specifiek hebben op het lichaamsgewicht en wat kun je zelf beïnvloeden en wat niet Stressoren bij patiënten aan de balie kunnen signaleren en dit bespreekbaar maken Mensen kunnen motiveren om leefstijladviezen op te volgen ter vermindering van stressklachten in relatie tot gewichtsproblemen 32 Doktersassistenten Doktersassistenten Praktijkondersteuners SOH Fysiek Online Fysiek Nieuw! TAPEN (VAARDIGHEID) Voorkom herhaaldelijk zwikken Doktersassistenten Een verstuikte enkel is een veel voorkomend letsel, dat doorgaans heel goed in de huisartspraktijk kan worden behandeld. Voor de diagnostiek bestaat een helder protocol en voor de behandeling een handzaam schema. Tijdens deze praktische scholing staat de vaardigheid van het tapen van de enkel centraal: veel oefenen, maar ook aandacht voor de valkuilen bij een ‘enkeltje’. Leerdoelen: Op de juiste wijze leren tapen van de enkel TRIAGE: DE INS EN OUTS Triage in de huisartsenpraktijk is een must Door de toenemende patiëntenstroom binnen de huisartsenpraktijk is vaardigheid in het voeren van triagegesprekken een absolute must geworden voor de doktersassistente van vandaag. Het doel van een goed triagegesprek is zorgen dat de patiënt op het juiste moment (urgentie) de juiste zorg krijgt van de juiste hulpverlener. Tijdens deze scholing leer je dit doel in je gesprekken zo goed mogelijk te borgen. Leerdoelen: Bijeenkomst 1 - algemeen/eerste fase gesprek Het verschil tussen urgentiegericht denken en diagnostisch denken benoemen De drie fases in het triagegesprek uitleggen De eerste fase van het triagegesprek toepassen Een open oriëntatie herkennen en toepassen in de 1ste fase Het belang van een open oriëntatie uitleggen Op basis van de open oriëntatie een toestandsbeeld vormen Bijeenkomst 2 - eerste en tweede fase gesprek De 1ste en 2de fase van het triagegesprek toepassen Op de juiste wijze de NHG-triagewijzer inzetten en gebruiken De verschillende gesprekstechnieken toepassen o.a. open en gesloten vragen stellen, regie in het gesprek nemen, aansluiten bij de patiënt Op basis van de inzet van de NHG-triagewijzer de juiste urgentie bepalen en een vervolgactie inzetten De reden van overleg en vraagstelling duidelijk maken aan de huisarts Bijeenkomst 3 - eerste, tweede en derde fase gesprek De 1ste, 2de en 3de fase van het triagegesprek toepassen Vervolgacties bij de urgentie inzetten De verschillende soorten adviezen uitleggen en toepassen Het vangnet op een begrijpelijke wijze aan de patiënt uitleggen Toetsen of de patiënt akkoord gaat met/begrepen heeft welke vervolgactie ingezet wordt en weten ermee om te gaan wanneer dit niet het geval is Op een patiëntvriendelijke wijze het gesprek afronden Eigen valkuilen in lastige situaties herkennen, benoemen en hier professioneel mee omgaan 33 Fysiek Fysiek Doktersassistenten
Page 34
TRIAGE EN PSYCHIATRIE Het triëren van psychische klachten Veel doktersassistenten hebben moeite met de triage van psychiatrische klachten, en dat is niet zo vreemd. Er is geen ABCDE voor; geen duidelijke U-routes zoals bij pijn op de borst. Het gaat bovendien vaak om ongemakkelijke en tijdrovende gesprekken, waarbij het soms moeilijk in te schatten is wat de klachten precies zijn. Bellers spreken warrig, of gedragen zich dwingend en manipulatief. Dit soort gedrag kan bij jezelf weer een reactie van weerstand en frustratie oproepen, waardoor het nog moeilijker wordt om voldoende geduld en focus op te brengen voor een scherp toestandsbeeld. Leerdoelen: Psychiatrische beelden kennen die verantwoordelijk zijn voor de meest uitdagende acute situaties Tips en tricks kunnen toepassen bij borderline-patiënten Oog krijgen voor de achterliggende worsteling die het voor deze mensen is om overeind te blijven in hun eigen bestaan Om kunnen gaan met patiënten die erg veel bellen terwijl ze eigenlijk geen dokter nodig hebben Kennis over psychotische patiënten TRIAGE MEMOTRAINER Oefen jouw triage-kennis! Vaardigheid in het voeren van triagegesprekken is een must geworden voor de huisartsenpraktijk. Zo krijgen de patiënten de juiste zorg op het juiste moment en loopt het spreekuur van de huisarts soepel. De memotrainer is ontwikkeld voor de doktersassistenten die kennis over ingangsklachten en urgentiebepalingen uit de NHG-Triagewijzer willen oefenen, herhalen en opslaan. Hiermee krijg je 6 maanden lang dagelijks een aantal korte casussen voorgelegd en na elke casus wordt een vraag m.b.t. de urgentie gesteld. Hierbij zijn de richtlijnen van de NHG-Triagewijzer het uitgangspunt. Leerdoelen: Basiskennis van alle 55 ingangsklachten Urgenties kunnen bepalen aan de hand van een beschreven casus Triagecriteria kunnen matchen met de juiste urgenties Vragen en bijbehorende antwoorden kunnen koppelen aan de juiste urgenties Doktersassistenten Triagisten E-learning Doktersassistenten Triagisten Fysiek & online 34 TRIAGE ONDERSTEUNER HUISARTS (TOH) OPLEIDING Leer structureel en consequent de juiste urgenties toekennen op basis van de NHG-TriageWijzer Het wordt steeds drukker in huisartsenpraktijken en de service komt onder druk te staan. Met goede triage kunnen praktijken nu en in de toekomst de toenemende zorgvraag laagdrempelig blijven bedienen, gebruikmakend van ieders deskundigheid binnen de huisartsenpraktijk. Leerpunt KOEL biedt een beproefde triage-opleiding, speciaal ontwikkeld voor doktersassistenten. Na deze opleiding kun je structureel en consequent de juiste urgenties toekennen op basis van de NHG-TriageWijzer. Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk te ‘leren door te doen’. Voorafgaand aan de lesdagen bereid je jezelf voor in de digitale leeromgeving en tijdens de lesdagen is er daarom meer ruimte voor gezamenlijke oefening en verdieping. Leerdoelen: Vakinhoudelijke aspecten als urgentie- en vervolgtrajectbepaling op basis van de ingangsklachten van de NHG-TriageWijzer Versterking van samenwerkingskwaliteiten Professionele rolontwikkeling en organisatorische vermogens Vormgeven van eigen ontwikkeling als professional in de eigen huisartsenpraktijk TRIAGE TIA EN BEROERTE Meer dan de FAST Hoe herken je de symptomen van een TIA of beroerte? Om een beroerte of TIA te herkennen, wordt vaak gebruik gemaakt van de FAST: een scheve mond(Face), verlamde arm (Arms) of veranderde spraak (Speech) kunnen duiden op een beroerte. De T staat voor Time, dit is de geschatte tijd dat de symptomen aanwezig zijn. Het is belangrijk om deze tijd door te geven aan de huisarts of aan 112. Leerdoelen: Het herkennen van een TIA of beroerte aan de hand van telefonische klachten van een patiënt Je eigen rol als assistent kennen Doktersassistenten Praktijkondersteuners Fysiek & online Doktersassistenten Praktijkondersteuners Fysiek 35
Page 36
OPLEIDING Leer structureel en consequent de juiste urgenties toekennen op basis van de NHG-TriageWijzer TRIAGE ONDERSTEUNER HUISARTS Het wordt steeds drukker in huisartsenpraktijken en de service komt onder druk te staan. Met goede triage kunnen praktijken nu en in de toekomst de toenemende zorgvraag laagdrempelig blijven bedienen, gebruikmakend van ieders deskundigheid binnen de huisartsenpraktijk. Leerpunt KOEL biedt een beproefde triage-opleiding speciaal ontwikkeld voor doktersassistenten. Na deze opleiding kun je structureel en consequent de juiste urgenties toekennen op basis van de NHG-TriageWijzer. Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk te ‘leren door te doen’. Voorafgaand aan de lesdagen bereid je jezelf voor in de digitale leeromgeving en tijdens de lesdagen is er daarom meer ruimte voor gezamenlijke oefening en verdieping.Aanvraag van de landelijke kennistoets is bij deze prijs inbegrepen. De triage-opleiding zorgt o.a. voor inhoudelijke kennis, telefonische zelfverzekerdheid, efficiënte planning van het spreekuur, meer tijd voor de huisarts, meer werkplezier & minder communicatie problemen. 36 Doktersassistenten Verpleegkundingen Fysiek TRIAGE: AUDITOR TELEFONISCHE TRIAGE OPLEIDING Leer veilig auditen Door de ontwikkeling van de huisartsenposten is het werkveld van de triagisten steeds complexer geworden. De kwaliteit van de triage is cruciaal voor het functioneren van de huisartsenpost. Ook in de dagpraktijk staat de triage conform de Kernset steeds vaker centraal. De “Kernset” van InEen is het instrument dat wordt gebruikt bij het toetsen van de triagegesprekken. Nadat bleek dat de beoordeling van een audit per auditor nogal kan verschillen heeft “InEen” de “Handreiking Auditor Triagegesprekken” opgesteld, waarin aangegeven wordt welke kennis en vaardigheden benodigd zijn om succesvol te auditen. Wij bieden de mogelijkheid om opgeleid te worden tot Auditor telefonische triage. Leerdoelen: Het kennen van de inhoud van de Kernset en het hanteren van richtlijnen, protocollen en werkafspraken die betrekking hebben op de HAP De richtlijnen van de Kernset toepassen en verbanden leggen tussen de gegevens die zijn verzameld Het bewust worden van het eigen gedrag en daardoor de communicatie met de triagist te verbeteren Leren van de eigen valkuilen en blinde vlekken en leren hiermee om te gaan In staat zijn de triagist op een veilige manier feedback te geven over het beoordeelde gesprek In staat zijn om leer en verbeterpunten te beschrijven TRIAGE: BRANCHEOPLEIDING TOT TRIAGIST OP DE HUISARTSENPOST Leidt tot officieel diploma triagist van Calibris en InEen Na deze opleiding kun je structureel en consequent de juiste urgenties toekennen op basis van de NHG-TriageWijzer. Voorafgaand aan de lesdagen bereid je jezelf voor in de digitale leeromgeving en tijdens de lesdagen is er daarom meer ruimte voor gezamenlijke oefening en verdieping. Dit doe je samen met triagisten werkzaam op de dagpraktijk, zodat jullie waardevolle ervaringen uit kunnen wisselen. Je gaat tijdens de opleiding oefenen met het beoordelen van je eigen gesprekken en bereid jezelf hiermee voor op de vervolgstappen die na de opleiding nodig zijn voor de officiële aanvraag van het diploma triagist bij InEen. Eenmalige aanvraag diploma triagist bij CalibrisAdvies is inbegrepen bij de opleidingsprijs. We begeleiden je ook na de opleiding om samen alle processtappen op de juiste manier af te ronden tot en met de aanvraag van het officiële diploma. Leerdoelen: Kennis over alle ingangsklachten van de NHG-TriageWijzer met ruime aandacht voor fysiologie en pathologie Verschillende fases in het triagegesprek goed uit kunnen voeren Bepalen van toestandsbeeld, hulpvraag, ingangsklacht, urgentie, vervolg-/ vangnetadvies Professionele samenwerking met collega’s en hierbij eigen grenzen en kwaliteit van werk bewaken Werkprocessen organiseren en patiënt-, intake- en triagegegevens vastleggen 37 Doktersassistenten Triagisten Fysiek Doktersassistenten Junior triagisten Verpleegkundigen Fysiek
Page 38
TRIAGE: DIEP -C- DUIKEN Calamiteiten op de werkvloer. Wat als het toch misgaat? Als er gebeld wordt met de HAP, dan vergt ieder telefoontje maximale aandacht. Soms is ‘er ruis op de lijn’ en verloopt een casus helaas anders. Calamiteiten op de werkvloer komen gelukkig weinig voor maar hebben een zeer grote impact. Hoe kunnen we hiervan leren? Uit onderzoek t.a.v. gebruik NTS blijkt: doe altijd de ABCDE-check en stel jezelf regelmatig de vraag waarom deze patiënt met deze klacht op dit moment de spoedpost belt. Juist het bespreken van fouten, incidenten en calamiteiten zorgt voor een grotere bewustwording van de risico’s en valkuilen van ons handelen. Leerdoelen: Bewustwording van de beperking in het NTS Kennis opfrissen over circulatieproblematiek en symptomen/uitingen Toestandsbeeld kunnen inschatten en weten wanneer extra vragen te stellen Checklist voordat je de C veilig stelt Awareness TRIAGE: FACE TO FACE Werken met het NTS bij fysieke triage Deze scholing is gericht op het gebruiken van de telefonische triagevaardigheden, maar dan bij een fysieke beoordeling. Wat als de patiënt niet heeft gebeld en zich meldt aan de balie van de HAP of de praktijk? Hoe doe ik snel en accuraat een ABCDE-beoordeling? Hoe kan ik de juiste urgentie inschatten en de patiënt op een professionele manier (blijven) benaderen? Hoe is het toestandsbeeld van de patiënt, welke signalen zie of hoor ik of moet ik nog uitvragen om tot een goede beoordeling te komen en waarom is dit zo belangrijk? Naast het werken met de NTS of de NHG-triagewijzer, wordt er geoefend met urgentiebepalingen en ingangsklachten en is er aandacht voor communicatietechnieken en invloed van eigen gedrag op het verloop van het gesprek. Leerdoelen: ABCD(E) kennis opdoen en/of opfrissen Op de juiste wijze kunnen interpreteren van de parameters die in het NTS gevraagd worden Het belang van een juiste ingangsklacht kiezen Bevindingen aan de juiste urgentiebepaling kunnen toewijzen Communicatietechnieken in kunnen zetten om richting te geven aan het verloop van het contact, luisteren, samenvatten, doorvragen, en hulpvraag formuleren Het juist kunnen uitvoeren van de benodigde medisch technische vaardigheden om een goede ABCDE beoordeling te kunnen doen Triagisten Fysiek & online Doktersassistenten Triagisten Fysiek 38 TRIAGE: GESPREKSTECHNIEKEN Een goed gesprek, hoe doe ik het? In deze scholing leer je hoe je communicatief een goed triagegesprek kunt voeren. De focus ligt op het ervaren wat beter leren luisteren oplevert en het toepassen daarvan. Hoe luister je? Wat zijn de basisregels van goed luisteren? En hoe kun je goed onderbouwd de uitkomst van het triagegesprek overleggen met een arts? Ook komt aan bod hoe je op de juiste manier de essentiële vragen stelt bij de ingangsklacht volgens NTS/NHG. Leerdoelen: Kennis van en ervaren wat beter luisteren oplevert en het toepassen ervan Op de juiste manier van hoog naar laag de essentiële triagevragen stellen bij de juiste ingangsklacht en begrijpen wat de functie hiervan is NTS/NHG beter leren gebruiken De uitkomst van het triagegesprek goed onderbouwd kunnen overleggen met een arts en zo nodig af- of opschalen TRIAGE: GEZOND WERKEN IN DE NACHT Over de biologische klok, slapen, voeding en het sociale leven Werk jij onregelmatig en vind je het een uitdaging om de juiste keuzes te maken in leefstijl- en ritme? Heb je interesse in de biologische klok en de bijbehorende feiten? Ben jij op zoek naar praktische tips om voldoende en goed te kunnen slapen na je avond- of nachtdienst? En ontvang je graag tips voor gezonde voedingstips tijdens jouw avond- en nachtdienst? Dan is deze nascholing echt iets voor jou! Alle tips en adviezen die in de nascholing aan de orde komen, vinden hun oorsprong in wetenschappelijk onderzoek. Leerdoelen: Het herkennen van de lichamelijke risico’s van het werken op onregelmatige tijden (denk bijvoorbeeld aan slaapklachten of maagdarmproblemen) Het herkennen van de sociale risico’s van het werken op onregelmatige tijden (denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid omdat het ritme van werken en slapen niet aansluit bij dat van gezin en vrienden) Het verkrijgen van gerichte handvatten om deze lichamelijk en sociale risico’s zo klein mogelijk te maken TRIAGE: KENNISMAKEN MET TRIAGE(WIJZER) Wijzer met de TriageWijzer Zaken als het kiezen van de juiste ingangsklacht of de beoordeling van hoeveel pijn iemand heeft, zijn lang niet altijd eenvoudig. Tijdens deze scholing leer je zo veilig mogelijk triëren dankzij optimaal gebruik van de NHG-TriageWijzer. Leerdoelen: De NHG-TriageWijzer op de juiste wijze in kunnen zetten en gebruiken De juiste zorg op het juiste moment en door de juiste zorgverleners in kunnen zetten Urgentie kunnen bepalen vanuit het toestandsbeeld Zelfzorgadviezen kunnen geven op basis van de NHG-TriageWijzer 39 Doktersassistenten Doktersassistenten Triagisten Fysiek & online Doktersassistenten Triagisten Fysiek Fysiek
Page 40
TRIAGE: URGENTIEGERICHTE TRIAGE Urgentiedenken voor de beginnende triagist Wanneer een doktersassistente start op de HAP en nog weinig ervaring heeft met de telefonische triage, dan is dat een flinke uitdaging en valt er nog veel te leren! Tijdens de inwerkperiode krijgt de beginnende triagist veel informatie te verwerken. Waar begin je en wat is met name belangrijk? Tijdens deze scholing richten we ons o.a. op het urgentiedenken. Voor de (beginnende) triagist kan dit best een uitdaging zijn. Tijdens deze laagdrempelige scholing, leren de deelnemers de ABCDE-vaststellen aan de telefoon en hoe ze de valkuilen van het diagnostisch denken kunnen omzeilen door zich te focussen op de urgentie en toestandsbeeld en niet op een diagnose. Leerdoelen: Kennis over urgentie gerichte triage Kennis over de triage in het algemeen NTS/Callmanager op de juiste manier gebruiken Kennis van de Kernset (3 fases) en communicatietechnieken Inzicht in eigen ontwikkeling en weten deze goed en professioneel op te pakken en vorm te geven TRIAGE: VAN HULPVRAAG NAAR VANGNET Hoe doe ik het? Aan de telefoon moet de doktersassistente of triagiste goed en accuraat kunnen schakelen tussen het uitvragen van de hulpvraag, inschatten van urgentie en bepalen wat de patiënt nodig heeft. Dat vergt nogal wat. Wat heeft deze patiënt op dit moment nodig? Bij deze scholing wordt de rode draad gevolgd van het achterhalen van de hulpvraag, Hoe is deze verweven met het juiste gebruik van het NTS? Welke urgentie is passend of aan te passen, en hoe sluit ik af met een juist vangnet? Gedurende de scholing wordt theorie afgewisseld met kennisuitwisseling en het oefenen van de leerstof met de deelnemers. Leerdoelen: Het kunnen achterhalen en formuleren van de juiste hulpvraag en goed noteren De in en outs begrijpen van het werken met kernset NTS Het opfrissen van ABCDE en urgentiebepaling, en waar nodig urgentie wijzigen Het op de juiste wijze overleg kunnen voeren met een arts Het kunnen formuleren van juist vangnet en goed noteren Doktersassistenten Triagisten Fysiek Doktersassistenten Triagisten Online 40 TRIAGE: TELEFONISCHE TRIAGE Veilig telefonisch triëren Voorafgaand aan elk consult en elke visite van de huisarts heeft er een vorm van triage plaatsgevonden. Als doktersassistente heb je bij deze triage doorgaans een cruciale rol gespeeld. Tijdens deze scholing leer je zo veilig mogelijk triëren dankzij optimaal gebruik van de NHG-TriageWijzer. Leerdoelen: Telefonische triage volgens de professionele standaard Aandacht voor reguliere, spoedeisende zorgvragen Bijzondere aandacht voor angst en onrust in het triagegesprek TRIAGE: WIJZIGINGEN NHG-TRIAGEWIJZER Up-to-date over de NHG-TriageWijzer Er zijn recent wijzigingen doorgevoerd in de NHG-TriageWijzer. Tijdens deze scholing nemen we de belangrijkste wijzigingen door. Zoals de alfabetisch gerangschikte ingangsklachten i.p.v. klachten gerangschikt per cluster. Het overzicht van alle ingangsklachten met een korte omschrijving per klacht. Het overzicht met uitleg over triagecriteria die bij meerdere ingangsklachten voorkomen. Meer verwijzingen naar Thuisarts.nl bij adviezen met lage urgentie, zodat de gebruiker actuele informatie ter beschikking heeft. En nog meer! Leerdoelen: Op de hoogte zijn van de wijzigingen van de nieuwe NHG-TriageWijzer TRIAGETECHNIEKEN HARTFALEN Zolang het maar klopt Door de toenemende vergrijzing en de betere overlevingskansen bij hart- en vaatziekten, is hartfalen een ziekte geworden waar je in de huisartsenpraktijk steeds vaker mee te maken krijgt. Maar wat is hartfalen nu eigenlijk? Hoe herken je de symptomen tijdens het telefoongesprek? Wat zijn de alarmsymptomen en welke adviezen kun je geven? Leerdoelen: Het herkennen van symptomen bij hartfalen Adviezen kunnen geven aan patiënten met hartfalen Telefonische triage bij acuut hartfalen kunnen toepassen KOEL-TRIAGEWAAIER Jouw geheugensteun bij triage De KOEL-TriageWaaier is een handzame geheugensteun bij triage. In deze geheugensteun staat de belangrijkste basiskennis voor het voeren van een triagegesprek. Je kunt de waaier op je bureau leggen en tijdens een triagegesprek snel de volgende onderwerpen nagaan: triage-route, vragen bij ABCDE-criteria, urgentiecategorieën, FAST-test, pijnladder, dosering paracetamol en de 2-4-6 regel. Doktersassistenten Triagisten Fysiek Doktersassistenten Triagisten Doktersassistenten Online Online Doktersassistenten Triagisten Fysiek product 41
Page 42
URINEWEGINFECTIES Mag ik een kuurtje? Doktersassistenten Urineweginfecties zijn lastig, mede doordat de NHG-standaard in de praktijk nogal moeilijk toepasbaar is. De meest recente NHG-standaard Urineweginfectie wordt in deze scholing besproken. Wat zijn de consequenties voor de dagelijkse praktijk? Leerdoelen: Bekend zijn met de juiste werkwijze bij urineweginfecties gebaseerd op de nieuwe NHG-Standaard Op de hoogte zijn van de laatste inzichten op dit gebied UROLOGIE Er komt een man of vrouw bij de dokter! Mannenkwalen, vaak een onbekend terrein voor de doktersassistente. Wat doe je met de uitslag van een PSA-bepaling? En wat te doen als een man een urineweginfectie heeft? Of als iemand een herhaalrecept bestelt voor erectiepillen? En bij hematurie, als iemand geen klachten heeft? Zomaar een paar vragen uit de dagelijkse praktijk van de huisarts, waar je als doktersassistente mee te maken hebt. In deze scholing maken we een wandeling door het gebied van de urologie van de man én de vrouw. Leerdoelen: Zicht krijgen op oorzaken en behandeling van vaak voorkomende urologische aandoeningen in de huisartsenpraktijk VAKANTIEKWALEN Wat neem je mee van een verre reis? Mensen vliegen tegenwoordig de hele wereld over. Bij thuiskomst kunnen er makkelijk wat beestjes, infecties of andere problemen meegereisd zijn. Wat kun je voor deze terugkomende reizigers betekenen? Vakanties zijn leuk, maar kunnen ook stress opleveren. Leerdoelen: Herkennen van alarmsignalen bij klachten van de terugkerende reiziger aan de telefoon Beter triëren van vakantieklachten Herkennen van symptomen van reizigersdiarree en andere vakantiekwalen Het kunnen adviseren van oplossingen Doktersassistenten Doktersassistenten Fysiek & online Fysiek & online Online 42 OPLEIDING Leer zelfstandig een vrouwenspreekuur uitvoeren VROUWENSPREEKUUR ONDERSTEUNER HUISARTS De doktersassistent is een onmisbare schakel in de huisartsenpraktijk. Bij veel doktersassistenten bestaat de wens tot verdieping en verbreding van het takenpakket. In het kader van efficiënte praktijkvoering is verdieping en verbreding van het takenpakket wenselijk, zodat taakdelegatie mogelijk is en de doktersassistent een aantal taken van de POH of huisarts over kan nemen. Het overnemen van specifieke taken en deze zelfstandig afhandelen aan de hand van een praktijkprotocol kan echter alleen na het volgen van een gedegen opleiding. De opleiding Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts biedt verdieping en achtergrondinformatie over anticonceptie, seksueel overdraagbare aandoeningen, het uitstrijkje, vulvovaginale klachten en prolaps. Na het volgen van deze scholing kan de doktersassistent aan de hand van vijf aangeboden protocollen consulten doen bij specifieke problemen. De doktersassistent biedt binnen de praktijk een veilige, laagdrempelige omgeving om klachten te kunnen bespreken. Door de kennis bij de doktersassistent wordt pathologie sneller gesignaleerd. De opleiding wordt via blended learning gevolgd; deels vanuit huis door het eigen maken van de theorie en deels via klassikale bijeenkomsten. 43 Doktersassistenten Praktijkondersteuners Triagisten Fysiek
Page 44
VOETPROBLEMEN Handige tips bij voetklachten Mensen kunnen pijn krijgen aan de hiel en aan de voorvoet. Deze klachten kunnen hinderlijk zijn en mensen belemmeren in hun dagelijks leven. Vaak komen deze klachten via de huisarts bij de podotherapeut terecht. Tijdens het eerste deel van deze online scholing hebben we het over hielpijn/hielspoor. Wat is het en hoe kan je het behandelen? Daarna zoomen we in op pijnklachten aan de voorvoet en de meest voorkomende oorzaken. Wat is een hallux valgus en wat doe je ermee? En wat te doen bij een zenuwbeknelling in de voorvoet? Leerdoelen: Kennis van de oorzaken van hielpijn en pijn aan de voorvoet Kennis van de behandelmogelijkheden bij hielpijn en pijn aan de voorvoet Tips kunnen geven bij hielpijn en pijn aan de voorvoet Kennis over wat een podotherapeut is en doet Kennis over de meest voorkomende klachten waarmee mensen bij de podotherapeut komen HET VROUWENHART Dat tikt net even anders Als vrouwen een probleem hebben met hun hart kan dit zich op een andere manier presenteren dan bij mannen. Dus geen drukkende pijn op de borst met uitstraling richting de linkerarm die je bij mannen ziet, maar klachten van bijvoorbeeld extreme vermoeidheid en benauwdheid. Als doktersassistent of physician assistant ben je vaak het aanspreekpunt voor vrouwen met op het eerste gezicht onschuldige klachten. Het herkennen van deze klachten aan de telefoon of balie is lastig, maar wel belangrijk om vrouwen de juiste zorg te kunnen geven. Leerdoelen: Kennis van de verschillen tussen hartklachten bij mannen en vrouwen Kennis van de alarmsymptomen Kennis over hoe te handelen indien deze symptomen optreden Doktersassistenten Triagisten Online Doktersassistenten Praktijkondersteuners Online 44 Nieuw! Nieuw! VROUWENSPREEKUUR ONDERSTEUNER HUISARTS - OPLEIDING Leer zelfstandig een vrouwenspreekuur uitvoeren De opleiding Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts biedt verdieping en achtergrondinformatie over anticonceptie, seksueel overdraagbare aandoeningen, het uitstrijkje, vulvovaginale klachten en prolaps. Na het volgen van deze scholing kan de doktersassistent aan de hand van vijf aangeboden protocollen consulten doen bij specifieke problemen. De doktersassistent biedt binnen de praktijk een veilige, laagdrempelige omgeving om klachten te kunnen bespreken. Door de kennis bij de doktersassistent wordt pathologie sneller gesignaleerd. De opleiding wordt via blended learning gevolgd; deels vanuit huis door het eigen maken van de theorie en deels via klassikale bijeenkomsten. Leerdoelen: Kennis van de anatomie en fysiologie van het vrouwelijk lichaam Bezitten van achtergrondinformatie baarmoederhalskanker en gedegen kennis van het huidige baarmoederhalsbevolkingsonderzoek Kennis over de verschillende vormen van anticonceptie en de (bij)werkingen Informeren van vrouwen tot 35 jaar zonder risicofactoren over anticonceptiekeuze aan de hand van het protocol anticonceptiecounseling Controleren van een spiraal 6 weken na plaatsing aan de hand van het protocol controle na spiraalplaatsing Kennis over de verschillende SOA’s en in staat zijn hier uitleg over te geven Een SOA-consult doen bij een patiënt(e) zonder klachten volgens het SOAprotocol Patiënten adviseren over partnerwaarschuwing en veilig vrijen Signaleren van prolapsklachten, kennis over de procedure van het verschonen van een pessarium en een prolapsring volgens het protocol Beoordelen van de vulva, vagina en cervix op normaal of niet geheel normaal aspect en kennis van welke afwijkingen waarbij de huisarts gewaarschuwd moet worden Kennis van fysiologie van fluor, ken je de mogelijke oorzaken van fluorklachten en het uitvoeren van fluoronderzoek volgens het protocol Het adequaat voeren van een consult en episodegericht volgens SOEP registreren Fysiek Doktersassistenten Praktijkondersteuners Triagisten 45 Nieuw!

Scholingen voor verpleeg- en verzorgingshuizen


Page 0
Scholingen voor verpleeg- en verzorgingshuizen LEERPUNT Leerpunt KOEL organiseert geaccrediteerde en onafhankelijke scholingen voor professionals in de zorg. We geloven in (na)scholingen en opleidingen waar u daadwerkelijk iets aan heeft. Toepasbaarheid is daarbij cruciaal. In een maatwerkoplossing komt deze toepasbaarheid het beste tot uiting, omdat deze scholingen zich toespitsen op uw eigen casuïstiek en medewerkers. Wij verzorgen ook maatwerkoplossingen voor verpleeg- en verzorgingshuizen. Wilt u vrijblijvend meer weten over maatwerkoplossingen voor uw eigen situatie? Neem dan contact op met Leerpunt KOEL. Hieronder een greep uit ons aanbod. Vaardigheden carroussel met daarin bijvoorbeeld: Wondverzorging verzorgen rode wond/abces/brandwonden assisteren bij hechten en plakken drukverband aanleggen dakpanpleister aanbrengen oogverband aanleggen assisteren bij incideren abces Medicatie toedienen subcutaan oraal neus/oren/ogen rectaal via luchtwegen, inhalatie en vernevelen opnemen temperatuur doppler, bloeddrukmeten en Enkel Arm Index Algemene vaardigheden saturatie meten opnemen hartfrequentie zuurstof toedienen De vaardigheden carroussel kan aangepast worden op de vaardigheden die uitgevoerd worden op uw locatie. Dit zijn scholingen waarbij het gaat om kwaliteitscontrole en niet het aanleren van de vaardigheid. verwijderen van corpus alienum Reguliere scholingen: Gezond werken in de nacht Reanimatie en AED Polyfarmacie Klinisch redeneren Wanneer consulteer ik de arts? Triage Ins & Outs (Triage) ABCDE TIA FAST Zwachtelen Omgaan met agressie van bewoners/ familieleden Omgaan met veeleisende bewoners/ familieleden Rust met LEAN Palliatieve zorg Delier, dementie en depressie Diabet Hechten Leerpunt KOEL IJsselmeer 34 3332 EX Zwijndrecht www.leerpuntkoel.nl (078) 61 93 068 secretariaat@leerpuntkoel.nl Alles scholingen zijn ook beschikbaar als maatwerk

KOEL-TriagePortfolio


Page 0
KOEL-triageportfolio www.triageportfolio.nl LEERPUNT Voor ondersteuning proces bij diploma-aanvragen en herregistratie In het KOEL-triageportfolio kunnen triagisten (in opleiding) hun ontwikkeling overzichtelijk vastleggen. Hoewel het portfolio altijd eigendom blijft van de triagist – en hij of zij dus zelf de regie behoudt over wie erbij kan – kan een werkgever, auditor of coach ook toegang krijgen. Zo heeft een werkgever inzicht in de voortgang bij diplomering/herregistratie, kan een auditor gespreksbanden beoordelen en een coach kan de competentiebeoordeling en gespreksverslagen vastleggen. legge De houder van het KOEL-triageportfolio kan: Zijn of haar Curriculum Vitae en diploma’s uploaden Gewerkte uren uploaden en accorderen Bij- en nascholingsactiviteiten bijhouden en scholingspunten vastleggen Competentiebeoordelingen vastleggen i.v.m. triagediploma Triagegespreksbanden beluisteren en zelf beoordelen conform de Kernsetcriteria Auditor toestemming geven om banden te beluisteren en te beoordelen Ondersteuning door processtappen Op de startpagina zie je na inloggen direct alle stappen voor diploma-aanvragen of herregistraties. Elk blokje staat voor een stap in dit proces. Aan de kleur van het blokje kun je zien of deze stap voltooid is (groen) of nog niet (grijs/rood). Door met je muis over de blokjes heen te gaan, krijg je een toelichting over wat deze stap inhoudt en wie deze stap af kan ronden. Sommige stappen rondt de triagist zelf af andere de auditor, coach of manager. Maatwerk bij proces herregistratie Ook bij herregistratie is het belangrijk om in de gaten te houden of er op tijd aan alle eisen (o.a. uren en nascholing) wordt voldaan. Vanuit het KOEL-triageportfolio kun je als manager bijhouden wanneer welke registraties verlopen en welke stappen hierbij nog actie vragen voor de verloopdatum. Wij kunnen een proces op maat maken met stappen die de HAP voor gediplomeerd triagisten belangrijk vindt. In een proces bij herregistratie zouden bijvoorbeeld deze stappen kunnen staan: Zelfbeoordeling auditgesprek (de uitkomsten van de zelfbeoordeling kunnen vergeleken worden met de beoordeling van een auditor (of collega) om te kijken waar verschillen zitten) Coachgesprek Urenregistratie Nascholingsactiviteiten Invoer herregistratie bij triagistenregister.nl De triagist kan gegevens voor herregistratie gedurende 5 jaar bijhouden in het KOELtriageportfolio. Bij herregistratie kan deze informatie met één druk op de knop geïmporteerd worden bij triagistenregister.nl. Deze gegevens hoeven dan dus niet opnieuw ingevoerd te worden in triagistenregister.nl. Leerpunt KOEL IJsselmeer 34 3332 EX Zwijndrecht www.leerpuntkoel.nl (078) 61 93 068 secretariaat@leerpuntkoel.nl Met complimenten van InEen

Gezond werken in de nacht


Page 0
Gezond werken in de nacht LEERPUNT Over de biologische klok, slapen, voeding en het sociale leven Word er veel onregelmatig gewerkt en vinden je collega’s het een uitdaging om de juiste keuzes te maken in leefstijl- en ritme? Is er interesse in de biologische klok en bijbehorende feiten? Is er behoefte aan praktische tips om voldoende en goed te kunnen slapen na de avond- of nachtdienst? En krijgen ze graag tips voor gezonde voeding tijdens de onregelmatige dienst? Dan is deze nascholing iets voor jouw organisatie en collega’s! Alle tips en adviezen die in de nascholing aan de orde komen, vinden hun oorsprong in wetenschappelijk onderzoek. Programma: Biologische klok: uitleg en hoe het werken op onregelmatige tijden deze klok verstoort Slapen: uitleg over hoe slapen en slaperigheid werkt en de verschillende slaapstadia die tijdens de slaap worden doorlopen Voeding: er wordt ingegaan op het 24-uurs ritme van het spijsverteringsstelsel en wat dit betekent voor eten tijdens de nachtdienst Sociale leven: aandacht voor de balans tussen werktijd en privétijd en het inpassen van onregelmatig werken in het gezinsleven en het sociale leven Leerdoelen: Het herkennen van de lichamelijke risico’s van het werken op onregelmatige tijden (denk bijvoorbeeld aan slaapklachten of maagdarmproblemen) Het herkennen van de sociale risico’s van het werken op onregelmatige tijden (denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid omdat het ritme van werken en slapen niet aansluit bij dat van gezin en vrienden) Het verkrijgen van gerichte handvatten om deze lichamelijk en sociale risico’s zo klein mogelijk te maken Scholingsinformatie Geschikt voor doktersassistenten en triagisten Bij u op locatie of online 1 bijeenkomst van 2 uur 2 accreditatiepunten (KABIZ) Leerpunt KOEL IJsselmeer 34 3332 EX Zwijndrecht www.leerpuntkoel.nl (078) 61 93 068 secretariaat@leerpuntkoel.nl

Agressietraining


Page 0
Agressietraining LEERPUNT Samen veilig in de zorg We hebben er geregeld mee te maken: mensen die met hun gedrag over de grenzen van de zorgverlener gaan, doordat ze fysiek of verbaal agressief worden. De deur wijzen is vaak geen optie vanwege het risico op escalatie, maar ook omdat de patiënt nog steeds recht heeft op zorg. In ons werk is een goede relatie met de patiënt cruciaal. Maar wat kun je wel doen als een patiënt agressief wordt? Is het zaak om veel begrip te tonen? Wat kun je doen om zelf weer de overhand te krijgen in het contact? Mag en kun je ook maatregelen nemen om een agressief persoon te begrenzen? Vanuit een professioneel kader leren begrenzen - met behoud van een goede relatie - daarin ligt de meerwaarde van deze training. Je leert naast zorggericht ook veiligheidsbewust te handelen, met op het programma modellen van impulsbeheersing en technieken de eigen spanning te reguleren en ongewenst gedrag te de-escaleren. Programma: Brainstorm over wat Ongewenst Grensoverschrijdend Gedrag (OGG) is Model van impulsbeheersing Spanningscontrole oefening: herkennen van eigen spanning en deze leren te reguleren Technieken om OGG te de-escaleren gekoppeld aan veilig werken Leerdoelen: Inzicht verkrijgen in het eff ect van wederzijdse beïnvloeding bij agressie Inzicht verkrijgen in het belang van snel interveniëren bij agressie Interveniëren door hard op de inhoud en zacht op de relatie te zijn De-escalerend interveniëren Op eff ectieve manier, met behoud van relatie, een verzoek van een patiënt kunnen weigeren Inzicht in persoonlijke valkuilen en kwaliteiten m.b.t. het tonen van begrip en het begrenzen van gedrag Scholingsinformatie Geschikt voor alle praktijkmedewerkers en verloskundigen Bij u op locatie 1 bijeenkomst van 3 uur 3 accreditatiepunten (Cluster ABC1, NVvPO, V&VN, KABIZ/NVDA en KNOV) Leerpunt KOEL IJsselmeer 34 3332 EX Zwijndrecht www.leerpuntkoel.nl (078) 61 93 068 secretariaat@leerpuntkoel.nl