20

5 Personeel Stevenshage heeft een vaste staf van zeven mensen. De beheerder, Nicolette Bloemendaal, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bedrijfsvoering, de aansturing en het personeelsbeheer. Zij is de verbindende schakel tussen het bestuur van Stevenshage en het personeel. Nicolette, of haar plaatsvervanger Sylvia Sip, is aanwezig bij de maandelijkse bestuursvergadering. Er zijn in 2021 geen wijzigingen geweest in de vaste staf. In 2021 zijn ter kostenbesparing en wegens corona geen vakantiekrachten ingeschakeld. Wel zijn in de vakantie vrijwilligers ingeroosterd, zodat de staf niet voor verrassingen kwam te staan. Onder het personeel zijn geen corona besmettingen geweest en het ziekteverzuim was wederom minder dan 1 %. Opleiding De door de staf en vrijwilligers gevolgde trainingen en opleidingen waren beroepsgerelateerd en veelal online. Er worden geleidelijk meer vrijwilligers opgeleid en hun begeleiding en de opbouw van trainingen is meer gestructureerd aangepakt. Twee stafleden zijn in opleiding bij de Dierentrainers Academie. Voorbeelden van trainingen zijn het koppelen van konijnen, kruidentherapie voor konijnen, en uiteraard het trainen van dieren. Functioneringsgesprekken De jaarlijkse functioneringsgesprekken hebben aan het begin van het jaar plaatsgevonden. De beheerder heeft eerst gesproken met alle leden van de staf en vervolgens heeft de voorzitter van het bestuur met de beheerder gesproken. De functioneringsgesprekken zijn een goed instrument om buiten de dagelijkse drukte om van beide kanten zowel terug als vooruit te kijken. Arbeidsrechtelijke zaken Personeel is een vast aandachtspunt in de vergadering van het bestuur. Voor de arbeidsrechtelijke controle van contracten en andere juridische arbeidsrechtelijke zaken zijn er afspraken met een advocatenkantoor voor gratis juridisch advies. Het bestuur heeft in 2021 in principe (voorwaardelijk) besloten dat medewerkers die dichtbij hun pensioen zijn, vrije uren mogen opsparen zodat zij vervroegd met pensioen kunnen. De praktische uitwerking van dit voorwaardelijke besluit volgt in 2022. In 2021 zijn de salarissen wegens budgettaire redenen niet verhoogd. Strategische sessie In de zomer van 2021 is het voltallige personeel van Dierentehuis Stevenshage in een participatieve sessie ingegaan op de vraag: ‘Hoe zie je Dierentehuis Stevenshage in de toekomst?’ Hierbij was ruimte om in alle vrijheid wensen en zorgen te delen, die vervolgens door de groep zelf zijn geprioriteerd tot een selectie van vier hoofdonderwerpen. Elk van deze onderwerpen is daarna in kleinere, roulerende groepjes verder uitgewerkt. Met deze sessie hebben we inzicht gekregen welke wensen en zorgen er binnen het team leven als het gaat over de toekomst van het asiel in brede zin. Een vergelijkbare sessie is gedaan met voornamelijk bestuursleden en beheerders. In een volgende bijeenkomst met zowel personeel als bestuur zullen de uitkomsten van beide sessies gebruikt worden om te bepalen welke onderwerpen we concreet willen oppakken, in welke volgorde, op welke termijn en in welke samenstelling (bemensing). 20

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication