3

Inhoud Voorwoord ......................................................................................................................... 4 1 Asiel ............................................................................................................................... 5 1.1 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................... 5 1.2 Huisvesting ............................................................................................................................ 6 1.3 1.4 1.5 2 Pension ........................................................................................................................ 14 3 Dierenarts .................................................................................................................... 16 4 Vrijwilligers .................................................................................................................. 18 5 Personeel ..................................................................................................................... 20 6 Bestuur ........................................................................................................................ 21 7 Bijdragen aan het asiel ................................................................................................. 22 7.1 7.2 7.3 7.4 Hondenbos, tuin en terrein ................................................................................................... 7 Asielbezetting en trends ........................................................................................................ 8 Cijfers asiel ........................................................................................................................... 10 Financiële donaties .............................................................................................................. 22 Sponsoring ........................................................................................................................... 25 Nalatenschappen en legaten ............................................................................................... 26 Als het baasje er niet meer is .............................................................................................. 26 8 Samenwerking ............................................................................................................. 27 9 Duurzaamheid ............................................................................................................. 28 10 Externe communicatie ................................................................................................. 29 10.1 Asielblad Beestenbende ...................................................................................................... 29 10.2 Digitale media ...................................................................................................................... 32 10.3 Externe media ...................................................................................................................... 33 10.4 Bijeenkomsten en evenementen ........................................................................................ 34 11 Vooruitzicht 2022 ......................................................................................................... 35 12 Toelichting op het financieel resultaat ......................................................................... 36 Overzichtstabellen herkomst asieldieren .......................................................................... 38 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication