4

Voorwoord Het jaar 2021 was vooral vanwege corona weer een bijzonder jaar voor iedereen en dus ook voor Dierentehuis Stevenshage. De hele situatie rondom dit virus heeft ook op ons en onze werkzaamheden een ingrijpende impact gehad. Natuurlijk zijn we wel wat gewend op het gebied van het voorkomen van besmettelijke dierziekten. We werken altijd al zorgvuldig en hygiënisch. Net als in 2020 hebben we ook in 2021 alleen op afspraak gewerkt. En ook in 2021 hebben we bijzondere contactmomenten met onze klanten en vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld onze jaarlijkse Open Asieldag, niet in hun vertrouwde vorm door kunnen laten gaan en hebben we deze contactmomenten gemist. Het was veel stiller dan gebruikelijk op het asiel. En alhoewel we hebben geprobeerd om contactmomenten anders in te vullen en met iedereen in verbinding te blijven, misten we de levendigheid en de vertrouwde persoonlijke contactmomenten. Ondanks deze situatie hebben we ook in 2021 onze reguliere activiteiten van het opvangen, afstaan, tijdelijk verzorgen en plaatsen van honden, katten, tamme konijnen en tamme vogels weer zo goed als mogelijk proberen uit te voeren. In dit jaarverslag geven wij hierover gedetailleerde informatie. Wij bieden hiermee inzicht in de activiteiten die onze medewerkers en vrijwilligers uitvoeren, de hoeveelheid werk die zij verzetten en vooral de professionaliteit en passie waarmee zij dat doen! Bestuurlijk gezien hebben wij ons het afgelopen jaar met veel verschillende onderwerpen bezig gehouden. Het meest in het oog springend was natuurlijk weer hoe om te gaan met het Covid-19 virus en om voorwaarden te realiseren zodat de reguliere werkzaamheden goed en veilig doorgang konden vinden. We zijn bij het besluit gebleven om op afspraak te werken en geen fysieke huis-aanhuiscollecte, geen Open Asieldag en geen vrijwilligersbijeenkomsten te organiseren. Wij hebben ons daarnaast gericht op het actualiseren van onze statuten aan alle actuele wet- en regelgeving. Wij hebben verder plannen gemaakt voor verdere verduurzaming van het asiel en voor renovatie van onze hondenkennel. Tot slot hebben wij ingezet op communicatie rond en promotie van Dierentehuis Stevenshage in coronatijden. Wij kunnen ook dit jaar gelukkig terugkijken op een aantal alternatieve en succesvolle acties. Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door een wettelijke bijdrage van de gemeenten uit ons verzorgingsgebied voor de eerste twee weken opvang. Wij danken de gemeenten voor de constructieve samenwerking. Daarnaast blijft de steun van particulieren, fondsen en sponsoren onmisbaar. Iedere bijdrage, in wat voor vorm en welke omvang dan ook, is van harte welkom en wordt zeer gewaardeerd. Ook dit jaar hebben wij gelukkig weer veel ondersteuning ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! Lizette Ploos van Amstel Voorzitter Stichting Dierentehuizen voor Leiden en Omstreken 4

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication