10

Matrix toeslagen onregelmatige uren van toepassing op werknemers in de institutionele sector vóór 1 juli 1994 in dienst bij een werkgever in de zin van de cao ................................................. 85 Matrix toeslagen onregelmatige uren van toepassing op werknemers in de institutionele sector vanaf 1 juli 1994 in dienst bij een werkgever in de zin van de cao ............................................... 86 Matrix toeslagen onregelmatige uren van toepassing op werknemers in de institutionele sector vanaf 1 juli 1999 in dienst .............................................................................................................. 87 DEEL C ................................................................................................... 88 Verbijzonderende regeling arbeidsvoorwaarden ............................................................................. 88 Inflightcatering .................................................................................................................................. 88 ARTIKEL 1: Algemeen ..................................................................................................................... 88 ARTIKEL 2: Loonindeling ................................................................................................................ 88 ARTIKEL 3: Lonen ........................................................................................................................... 88 ARTIKEL 4: Roostervrije tijd ........................................................................................................... 88 ARTIKEL 5: Overwerktoeslag ......................................................................................................... 88 ARTIKEL 6: Dienstroosters en onregelmatigheidstoeslag ............................................................. 88 Artikel 6A: Afbouwregeling nachtdiensttoeslag ............................................................................ 90 ARTIKEL 7: Afbouw ploegentoeslag ............................................................................................... 91 ARTIKEL 8: Reiskosten, reistijden .................................................................................................. 91 ARTIKEL 9: Beloningen in natura ................................................................................................... 91 ARTIKEL 10: Eindejaarsuitkering .................................................................................................... 91 ARTIKEL 11: Aanvullende weekendregeling .................................................................................. 91 ARTIKEL 12: Arbeidsongeschiktheid en duurzame inzetbaarheid...................................................... 92 Protocol I Eindejaarsuitkering ....................................................................................................... 93 Loontabel per 1 januari 2018 ........................................................................................................ 94 Loontabel per 1 januari 2019 ........................................................................................................ 95 Matrix toeslagen overwerk operationele functies ........................................................................ 96 Matrix toeslagen onregelmatige uren ........................................................................................... 97 Deel D .................................................................................................... 98 Verbijzonderende regeling arbeidsvoorwaarden ............................................................................. 98 Onderwijscatering ............................................................................................................................. 98 ARTIKEL 1: Algemeen ..................................................................................................................... 98 ARTIKEL 2: Spaarurenregeling  .................................................................................................. 98 ARTIKEL 3: Lonen ........................................................................................................................... 98 ARTIKEL 4: Onregelmatigheidstoeslag .......................................................................................... 98 ARTIKEL 5: Overwerktoeslag ......................................................................................................... 98 ARTIKEL 6: Uitzonderingsbepaling uitruil ...................................................................................... 99 10

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication