11

ARTIKEL 7: Vergunning tot afwijking ............................................................................................. 99 Voorschriften voor toepassing Spaarurenregeling ..................................................................... 100 Matrix toeslagen onregelmatige uren van toepassing op werknemers in de onderwijscatering vóór 1 juli 1999 in dienst ............................................................................................................. 101 Matrix toeslagen onregelmatige uren van toepassing op werknemers in de onderwijscatering vanaf 1 juli 1999 in dienst ............................................................................................................ 102 Loontabel per 1 januari 2018 ...................................................................................................... 103 Onderwijscatering Loontabel per 1 januari 2019 ........................................................................ 105 BIJLAGEN BIJ DE CAO VOOR DE CONTRACTCATERINGBRANCHE ...................107 Reglement van de commissie bezwaren functie-indeling ........................................................... 108 Reglement (bindend) advies Vakraad ......................................................................................... 109 Reglement commissie werkingssfeer .......................................................................................... 111 Toelichting bij reglement Commissie Werkingssfeer .................................................................. 114 Klachtenregeling met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie en ongewenst gedrag ....................................................................................................................... 115 Reglement Meldingsprocedure Werkdruk .................................................................................. 121 Reglement Ambtshalve aanslagen, Boeten en Invordering FBA en FBS ..................................... 122 Uitvoeringsvoorschriften in verband met lidmaatschapskosten voor werknemers ................... 124 Reglement Toetsingscommissie SUCON II .................................................................................. 125 Overdrachtsprotocol vakantiedagen en vakantietoeslag bij contractswisseling  ................... 128 Mutatielijst bij contractswisseling ............................................................................................... 129 Formulier voor het maken van afspraken over roostervrije dagen ............................................ 131 Reglement dispensatieverzoek (uitwerking artikel 99) ............................................................... 134 Controlereglement ...................................................................................................................... 135 Reglement Ontwikkelvouchers ................................................................................................... 141 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication