12

Trefwoordenregister Afrekening van het loon Afwijkingen van bepalingen van deze cao Algemene bepalingen vakantierechten Antidiscriminatie Arbeidsduur, arbeidstijden Arbeidsongeschiktheid Arbeidsovereenkomst Bedrijfs- en beroepskleding Bedrijfstakpensioenfonds Beloningen in natura Beoordelingssysteem Berekening vakantiedagen Bevallingsverlof Calamiteitenverlof Commissie Bezwaren Functie-indeling Consignatie Continuarbeid Contractswisseling Controlereglement Definities Duur van de cao Einde van de arbeidsovereenkomst Feestdagen Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Fonds Bevordering Sociale Verhoudingen Formulier afspraken roostervrije dagen Functie-indeling Inbesteding Initieel en prijscompensatie Inschakeling werknemersorganisaties Jubileumtoeslag Klachtenregeling met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie Kort verzuim Kledingtoeslag Leerlingen en leermeesters Locatie Maatregelen in het kader van arbeidsongeschiktheid Melding werkdruk Mutatielijsten bij contractswisseling Onregelmatigheidstoeslag Ontwikkelvouchers Opdrachtgever Opdrachtnemer Opzegtermijnen Ouderschapsverlof Overwerktoeslag Ploegendienst Artikel 33 Artikel 99 Artikel 51 Artikel 73 Artikel 16 Artikel 64 e.v. Artikel 7 Artikel 46 Artikel 90 Artikel 34 Artikel 31 Artikel 52 Artikel 68 Artikel 70 Artikel 92 Artikel 1 lid 2, artikel 50 Artikel 12 Artikel 10 Bijlage 13 Artikel 1 Artikel 100 Artikel 8 Artikel 1 lid 3 Artikel 1 lid 4, artikel 93 Artikel 1 lid 5, artikel 93 Bijlage 11 Artikel 23 Artikel 11 Artikel 32 Artikel 82 Artikel 48 Bijlage 4 Artikel 58 Artikel 47 Artikel 87 Artikel 1 lid 8 Artikel 60 e.v. Artikel 76 Bijlage 10 Artikel 39 Artikel 77a en bijlage 14 Artikel 1 lid 13 Artikel 1 lid 14 Artikel 8 Artikel 69 Artikel 37 Artikel 1 lid 17, artikel 12 e.v. 12

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication