13

Ploegendienst medewerkers (afbouw) Proeftijd en schriftelijke arbeidsovereenkomst Regiomedewerker Reglement bindend advies Vakraad Reglement dispensatieverzoek Reglement Commissie Bezwaren Functie-indeling Reglement Commissie Werkingssfeer Reiskosten Roostervrije dagen en adv oudere werknemers Rusttijd per dag Schriftelijke arbeidsovereenkomst en proeftijd Stage Stichtingen Vrijwillig Vervroegd Uittreden Toetsingcommissie Uitzendkrachten/payrollers Uurloon Vakantierechten Vakbondswerk in de onderneming Vakopleiding en educatief verlof Vakraad voor de Contractcateringbranche Veiligheid, gezondheid en milieu Vervallen van vakantiedagen Voorkoming ongewenste intimiteiten Wekelijkse rustdag Werkdruk Werkgelegenheid bij bijzondere bedrijfsomstandigheden Werkingssfeer Ziekte / WIA Zorgverlof Zwangerschaps- en bevallingsverlof Artikel 45 Artikel 6 Artikel 1 lid 18, artikel 17 Bijlage 2 Bijlage 12 Bijlage 1 Bijlage 3 Artikel 49 Artikel 22 Artikel 18 Artikel 6 Artikel 89 Artikel 95 Artikel 79 Artikel 9 Artikel 1 lid 23 Artikel 51 Vakantierechten bij einde dienstverband en overlijden Artikel 55 Vakbondscontributie Artikel 59 Artikel 1 lid 26, artikel 96 Artikel 75 Artikel 53 Artikel 74 Artikel 15 Artikel 76, bijlage 5 Artikel 81 Artikel 2, artikel 3 Artikel 63 e.v. Artikel 71 Artikel 68 Artikel 57, bijlage 7 Artikel 84 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication