113

13. De Vakraad doet zo mogelijk uitspraak binnen 14 dagen na de ‘laatste’ horing van partijen, doch uiterlijk binnen 6 maanden na ontvangst van het verzoek. 14. De Vakraad is bevoegd een tussentijdse uitspraak te doen. Daarbij wordt, zo enigszins mogelijk, een termijn vastgesteld waarbinnen de behandeling van het geschil zal worden voortgezet. 15. De Vakraad doet een bindende uitspraak voor partijen indien deze daar vooraf om hebben verzocht. 16. De Vakraad regelt voor het overige haar procedure zelf. 110

114 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication