126

II. Niet-tijdig indienen van de (jaar)loonsomopgave 1e overtreding Verzuimboete 5%, max. € 500,geen boete indien geen premienadeel 2e overtreding 3e e.v. overtreding 7,5%, max. € 1.450,- 7,5%, max. € 4.800,-Vergrijpboete 25%, max. € 2.400,-- 37,5%, max. € 4.800,- 37,5%, geen maximum bedrag III. Overtreding van de 5%-regeling 1e overtreding Verzuimboete 5%, max. € 500,- geen boete indien geen premienadeel Vergrijpboete 25%, max. € 2.400,2e overtreding 3e e.v. overtreding 7,5%, max. € 1.450,7,5%, max. € 4.800,37,5%, max. € 4.800,- 37,5%, geen maximum bedrag IV. Doen van een inhoudelijk niet juiste en/of niet volledige loonsomopgave 1e overtreding 2e overtreding Verzuimboete 5%, max. € 1.450,geen boete indien geen premienadeel Vergrijpboete 25%, geen maximum bedrag ARTIKEL 3: Invordering bijdragen 1. Betaling van de aan FBA en/of het FBS verschuldigde bijdrage dient te geschieden binnen één maand na dagtekening van de desbetreffende door FBA en/of het FBS uitgebrachte nota. Wanneer niet binnen de aangegeven termijn wordt voldaan, zal de bijdrage worden vermeerderd met de rente van de dag af, waarop de betaling had moeten plaatsvinden. Het percentage van de in rekening te brengen rente wordt vastgesteld op dat van de geldende wettelijke rente. 2. In geval de bijdrage niet binnen de aangegeven termijn wordt voldaan, wordt de schuldenaar geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat zulks afzonderlijke ingebrekestelling behoeft. Alle op de invordering vallende kosten, waaronder de administratiekosten, de gerechtelijke en de buitengerechtelijke incassokosten, de laatste ten belope van minimaal 15% van het in te vorderen bedragen, komen voor rekening van de schuldenaar. ARTIKEL 4: Overdracht bevoegdheid Partijen bij deze cao dragen hun bevoegdheid tot het instellen van vorderingen als bedoeld in artikel 15 Wet cao en artikel 3 lid 4 van de Wet AVV, van bepalingen van de cao over aan FBA en/of het FBS. 3e e.v. overtreding 7,5%, max. € 2.400,- 7,5%, max. € 4.800,37,5%, geen maximum bedrag 37,5%, geen maximum bedrag 123

127 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication