146

Bijlage 14 bij de cao Contractcatering Reglement Ontwikkelvouchers Artikel 1 Definities en begripsomschrijvingen In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de definities omschreven in artikel 1 van de cao voor de Contractcateringbranche. Artikel 2 Ontwikkelvouchers 1. De werknemer kan een ontwikkelvoucher aanvragen bij ontwikkelvoucher@doewatjezelfkunt.nl. Hij dient daarvoor gebruik te maken van het daartoe bestemde aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier is te vinden op www.doewatjezelfkunt.nl. 2. De werknemer regelt zelf zijn opleiding. 3. De werknemer wordt geadviseerd hierover vooraf te overleggen met zijn werkgever. Artikel 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een scholingsvoucher 1. De werknemer is werkzaam bij een werkgever, die valt onder de werkingssfeer van de cao voor de contractcateringbranche. 2. De werknemer stuurt een recente loonstrook mee om ad 1 te kunnen controleren. De loonstrook komt niet in bezit van de Vakraad; deze wordt na controle vernietigd. De werknemer moet BSN en loon zwart maken. 3. De werknemer zit niet in een ontslagprocedure of re-integratietraject. 4. De werknemer is minimaal een halfjaar werkzaam in de Contractcateringbranche. Er is geen minimum gesteld aan de omvang van de arbeidsovereenkomst. 5. Het betreft een opleiding die de kansen op de arbeidsmarkt voor de werknemer vergroot. 6. De opleiding moet gevolgd worden bij een erkende opleider bijvoorbeeld een ROC, een Cedeo gecertificeerde opleider, een opleider die lid is van de NRTO, opleiders die gecertificeerde opleidingen aanbieden. Interne opleidingen van werkgever waaronder de OCC-opleidingen, zijn uitgesloten van de regeling. 7. De opleiding vangt aan binnen 4 maanden na goedkeuring op de aanvraag. 8. De werknemer volgt de opleiding in zijn eigen tijd en betaalt zijn eigen reiskosten, tenzij hij daarover andere afspraken heeft gemaakt met zijn werkgever. 9. De werknemer komt voor maximaal 1 ontwikkelvoucher in aanmerking per aanvraagtijdvak. 10. Het aanvraagtijdvak loopt tot 1 januari 2020. Er zijn 1000 ontwikkelvouchers beschikbaar. Deze vouchers worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. De vouchers worden verstrekt zolang deze nog beschikbaar zijn. Artikel 4 Hoogte en gebruik van de ontwikkelvoucher 1. De ontwikkelvoucher bedraagt maximaal € 500,- inclusief btw. 2. De ontwikkelvoucher mag voor meerdere opleidingen gebruikt worden, tot genoemd maximum van € 500,- inclusief btw. 3. De meerkosten van een duurdere opleiding komen voor eigen rekening van de werknemer, of, indien de werknemer daarover afspraken heeft gemaakt met zijn werkgever, voor rekening van zijn werkgever. 4. Bij een opleiding die goedkoper is dan € 500,- inclusief btw, ontvangt de werknemer geen resttegoed. 5. Het is niet mogelijk de ontwikkelvoucher in te zetten voor gemaakte opleidingskosten die liggen voor de uitgiftedatum van de ontwikkelvoucher. 141

147 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication