5

Inhoud Trefwoordenregister ................................................................................. 12 Preambule ............................................................................................... 14 Algemeen deel ......................................................................................... 15 Definities ........................................................................................................................................... 15 ARTIKEL 1: Definities...................................................................................................................... 15 Werkingssfeer.................................................................................................................................... 18 ARTIKEL 2: Werkingssfeer algemeen ............................................................................................. 18 ARTIKEL 3: Werkingssfeer sectoren............................................................................................... 18 ARTIKEL 4: Vrijwillige aansluiting .................................................................................................. 19 ARTIKEL 5: Gemengde individuele werkzaamheden ..................................................................... 19 De arbeidsovereenkomst en uitzendarbeid ...................................................................................... 20 ARTIKEL 6: Arbeidsovereenkomst en proeftijd ............................................................................. 20 ARTIKEL 7: Keten van arbeidsovereenkomsten  ........................................................................ 20 ARTIKEL 8: Einde van de arbeidsovereenkomst ............................................................................ 20 ARTIKEL 9: Uitzendkrachten/payrollers en criteria gebruik uitzendbureaus ................................ 21 Contractswisseling ............................................................................................................................. 22 ARTIKEL 10: Contractswisseling  ................................................................................................ 22 ARTIKEL 11: Inbesteding ................................................................................................................ 23 Dienstroosters, arbeidstijden en rusttijden ...................................................................................... 24 ARTIKEL 12: Soorten dienstrooster ............................................................................................... 24 ARTIKEL 14: Geen verplichting ploegendienst .............................................................................. 24 ARTIKEL 15: Rustdagen .................................................................................................................. 24 ARTIKEL 16: Normale arbeidsduur en normale arbeidsduur 5-ploegendienst  ........................ 25 ARTIKEL 17: Arbeidsduur regiomedewerkers ............................................................................... 25 ARTIKEL 17A: Flexibele arbeidsduur .............................................................................................. 25 ARTIKEL 17B: Structureel meerwerk ............................................................................................. 26 ARTIKEL 18: Rusttijd per dag ......................................................................................................... 26 ARTIKEL 19: Maximale reistijd en reistijd regiomedewerker ........................................................ 27 ARTIKEL 20: Nachtdienst ............................................................................................................... 27 ARTIKEL 21: Nachtdienst en vervoer ............................................................................................. 27 ARTIKEL 22: Roostervrije dagen en adv oudere werknemers ....................................................... 27 Functie-indeling en functievervulling ................................................................................................ 29 ARTIKEL 23: Functie-indeling ......................................................................................................... 29 ARTIKEL 24: Invoeringsbepaling functie-indeling .......................................................................... 29 5

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication