6

ARTIKEL 25: Beroepsmogelijkheid functie-indeling ...................................................................... 29 ARTIKEL 26: Functievervulling ....................................................................................................... 30 Toepassing salarisschalen ................................................................................................................. 31 ARTIKEL 27: Vaststellen functieloon en toepassing functiejarenschaal ........................................ 31 ARTIKEL 28: Loon vakantiekracht en loon uitzendkracht/payroller .............................................. 31 ARTIKEL 29: Overplaatsing naar hogere groep of schaal en tijdelijke functiewaarneming .......... 32 ARTIKEL 30: Vrijwillige verlaging functieniveau senioren ............................................................. 33 ARTIKEL 31: Beoordelingssysteem en gedifferentieerde beloning ............................................... 33 Inbedding in personeelsbeleid ...................................................................................................... 33 Toepassingsgebied ........................................................................................................................ 33 De eindbeoordeling ....................................................................................................................... 33 De consequenties van de eindbeoordeling ................................................................................... 34 Afwijkingen .................................................................................................................................... 34 Taken en bevoegdheden or ........................................................................................................... 34 Geen vervangende instemming .................................................................................................... 35 Loonsverhoging en loonbetaling ....................................................................................................... 36 ARTIKEL 32: Initieel en prijscompensatie ...................................................................................... 36 ARTIKEL 33: Afrekening van het loon ............................................................................................ 36 ARTIKEL 34: Beloningen in natura ................................................................................................. 36 Overwerk, overwerkvergoeding en maximale arbeidstijden ............................................................ 37 ARTIKEL 35: Verplichting tot overwerk ......................................................................................... 37 ARTIKEL 36: Maximale arbeidstijden ............................................................................................. 37 ARTIKEL 37: Overwerktoeslag ....................................................................................................... 37 ARTIKEL 38: Uitzonderingsbepaling overwerk .............................................................................. 37 Andere toeslagen en vergoedingen .................................................................................................. 38 ARTIKEL 39: Toeslagen onregelmatige uren en uitzonderingsbepaling ........................................ 38 ARTIKEL 40: Anticumulatie overwerk- en onregelmatigheidstoeslag ........................................... 38 ARTIKEL 41: Toeslag voor feestdagen ........................................................................................... 38 ARTIKEL 42: Behoud toeslag onregelmatige uren ......................................................................... 38 ARTIKEL 43: Behoud toeslag werknemers in continudienst.......................................................... 38 ARTIKEL 44: Toeslagen ploegendienst ........................................................................................... 38 ARTIKEL 45: Afbouwregeling ploegendienstmedewerkers ........................................................... 38 ARTIKEL 46: Bedrijfs- en beroepskleding ....................................................................................... 39 ARTIKEL 47: Kledingtoeslag ........................................................................................................... 39 ARTIKEL 48: Jubileumtoeslag ......................................................................................................... 40 6

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication