7

ARTIKEL 49: Reiskosten  ............................................................................................................ 40 ARTIKEL 50: Consignatie ................................................................................................................ 43 Vakantie en verlof ............................................................................................................................. 44 ARTIKEL 51: Algemene bepalingen vakantierechten .................................................................... 44 ARTIKEL 52: Berekening vakantiedagen ........................................................................................ 44 ARTIKEL 53: Vervallen van vakantiedagen .................................................................................... 44 ARTIKEL 54: Berekening vakantietoeslag ...................................................................................... 45 ARTIKEL 55: Vakantierechten bij einde dienstverband en overlijden ........................................... 45 Arbeidsvoorwaarden op maat........................................................................................................... 46 ARTIKEL 56: Uitruil van roostervrije dagen in loon/loon in roostervrije dagen ............................ 46 ARTIKEL 57: Afwijking cao i.v.m. belastingfaciliteiten/vakbondscontributie ................................ 46 Kort verzuim ...................................................................................................................................... 47 ARTIKEL 58: Buitengewoon verlof ................................................................................................. 47 Vakopleiding en educatief verlof ...................................................................................................... 49 ARTIKEL 59: Faciliteiten ................................................................................................................. 49 Arbeidsongeschiktheid ...................................................................................................................... 50 ARTIKEL 60: Doelstelling verzuimaanpak ...................................................................................... 50 ARTIKEL 61: Verzamelen verzuimgegevens ................................................................................... 50 ARTIKEL 62: Verzuimaanpak door werkgevers .............................................................................. 50 ARTIKEL 63: Schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid ........................................................... 50 ARTIKEL 64: Uitkering bij arbeidsongeschiktheid 1e 104 weken  .............................................. 50 ARTIKEL 65: Uitkering bij arbeidsongeschiktheid (WIA) ................................................................ 51 ARTIKEL 66: WGA-hiaatverzekering .............................................................................................. 51 ARTIKEL 67: Re-integratie bij arbeidsongeschiktheid ................................................................... 51 Ouderschap en zorg .......................................................................................................................... 53 ARTIKEL 68: Zwangerschaps- en bevallingsverlof ......................................................................... 53 ARTIKEL 69: Ouderschapsverlof .................................................................................................... 53 ARTIKEL 70: Calamiteitenverlof ..................................................................................................... 53 ARTIKEL 71: Zorgverlof .................................................................................................................. 53 ARTIKEL 72: Doorbetaling premie Pensioenfonds Horeca & Catering bij onbetaald verlof ......... 54 Duurzame inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden ...................................................................... 55 ARTIKEL 73: Antidiscriminatie ....................................................................................................... 55 ARTIKEL 74: Voorkoming ongewenste intimiteiten ...................................................................... 55 ARTIKEL 75: Veiligheid, gezondheid en milieu .............................................................................. 55 ARTIKEL 76: Melding werkdruk ..................................................................................................... 56 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication