8

ARTIKEL 77: Plan voor duurzame inzetbaarheid ........................................................................... 56 ARTIKEL 77a: Ontwikkelvouchers .................................................................................................. 56 Arbeidsmarkt en werkgelegenheid ................................................................................................... 57 ARTIKEL 78: Arbeidsmarktanalyse ................................................................................................. 57 ARTIKEL 79: Doelgroepenbeleid .................................................................................................... 57 ARTIKEL 80: Re-integratie arbeidsgehandicapten ......................................................................... 57 ARTIKEL 81: Werkgelegenheid bij bijzondere bedrijfsomstandigheden ....................................... 57 Verplichtingen bij bedrijfsbeëindiging, reorganisatie e.d. ................................................................ 58 ARTIKEL 82: Inschakeling werknemersorganisaties ...................................................................... 58 ARTIKEL 83: Sociaal plan ................................................................................................................ 58 Vakbondswerk en medezeggenschap ............................................................................................... 59 ARTIKEL 84: Vakbondswerk in de onderneming ........................................................................... 59 ARTIKEL 85: Vakbondskaderleden en personeelsvertegenwoordiging ........................................ 59 ARTIKEL 86: Werkoverleg en functioneringsgesprekken .............................................................. 59 Leerlingen .......................................................................................................................................... 61 ARTIKEL 87: Leerlingen en leermeesters ....................................................................................... 61 ARTIKEL 88: Uitzondering loonbetaling bij schoolbezoek ............................................................. 61 ARTIKEL 89: Stage .......................................................................................................................... 61 Stichtingen, fondsen en commissies ................................................................................................. 63 ARTIKEL 90: Pensioen .................................................................................................................... 63 ARTIKEL 91: Commissie Werkingssfeer ......................................................................................... 63 ARTIKEL 92: Commissie Bezwaren Functie-indeling...................................................................... 63 ARTIKEL 93: Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcatering en Fonds Bevordering Sociale Verhoudingen .................................................................................................................... 63 ARTIKEL 94: Stichting Opleidingen ................................................................................................ 65 ARTIKEL 95: Stichtingen Vrijwillig Vervroegd Uittreden................................................................ 65 ARTIKEL 96: Vakraad voor de Contractcateringbranche ............................................................... 66 Seinlijn en naleving cao ..................................................................................................................... 68 ARTIKEL 97: Seinlijn ....................................................................................................................... 68 ARTIKEL 98: Naleving cao .............................................................................................................. 68 Slotbepalingen ................................................................................................................................... 69 ARTIKEL 99: Afwijkingen van bepalingen van deze cao ................................................................ 69 ARTIKEL 100: Duur van de cao....................................................................................................... 69 Protocolbepalingen cao-Contractcatering ..................................................... 70 A. Duurzame inzetbaarheid ....................................................................................................... 70 8

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication