9

B. Doelgroepen/ Re-integratiebeleid / Arbeidsongeschiktheid .................................................... 70 C. Afspiegeling/anciënniteit .......................................................................................................... 71 D. WW (3e jaar) .............................................................................................................................. 71 E. Medezeggenschap ..................................................................................................................... 71 F. Werk en (mantel)zorg ................................................................................................................ 71 G. Werkgelegenheid ...................................................................................................................... 71 Bijzondere delen ...................................................................................... 72 Deel A..................................................................................................... 72 Verbijzonderende regeling arbeidsvoorwaarden ............................................................................. 72 Bedrijfscatering ................................................................................................................................. 72 ARTIKEL 1: Algemeen ..................................................................................................................... 72 ARTIKEL 2: Lonen ........................................................................................................................... 72 ARTIKEL 3: Overwerktoeslag ......................................................................................................... 72 ARTIKEL 4: Onregelmatigheidstoeslag .......................................................................................... 72 Loontabel per 1 januari 2018 ........................................................................................................ 73 Loontabel per 1 januari 2019 ........................................................................................................ 74 Matrix toeslagen overwerk operationele functies ........................................................................ 75 Matrix toeslagen onregelmatige uren ........................................................................................... 76 Deel B..................................................................................................... 77 Verbijzonderende regeling arbeidsvoorwaarden ............................................................................. 77 Institutionele catering ....................................................................................................................... 77 ARTIKEL 1: Algemeen ..................................................................................................................... 77 ARTIKEL 2: Loonindeling ................................................................................................................ 77 ARTIKEL 3: Lonen ........................................................................................................................... 77 ARTIKEL 4: Roostervrije tijd ........................................................................................................... 77 ARTIKEL 5: Overwerktoeslag ......................................................................................................... 77 ARTIKEL 6: Onregelmatigheidstoeslag .......................................................................................... 78 ARTIKEL 7: Ontwikkelingen ............................................................................................................ 78 Loontabel per 1 januari 2018 voor werknemers in dienst vóór 1 juli 1994 .................................. 79 Loontabel per 1 januari 2019 voor werknemers in dienst vóór 1 juli 1994 .................................. 80 Loontabel per 1 januari 2018 voor werknemers in dienst na 1 juli 1994 ..................................... 81 Loontabel per 1 januari 2019 voor werknemers in dienst na 1 juli 1994 ..................................... 82 Matrix toeslagen overwerkvergoedingen van toepassing op werknemers in de institutionele sector vóór 1 juli 1994 in dienst bij een werkgever in de zin van de cao ...................................... 83 Matrix toeslagen overwerkvergoedingen van toepassing op werknemers in de institutionele sector vanaf 1 juli 1994 in dienst bij een werkgever in de zin van de cao .................................... 84 9

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication