93

vaststelling van structurele arbeidsongeschiktheid. Voor hen gelden de wettelijke bepalingen hieromtrent. 7. Afwijking van dit artikel is niet mogelijk en bepalingen uit eerdere cao’s over re-integratie bij arbeidsongeschiktheid (artikel 67 en anderszins) worden door dit artikel geheel vervangen en hebben dus geen nawerking. Protocol I Eindejaarsuitkering Binnen de Inflightcatering wordt gedurende de looptijd van de cao op korte termijn en regelmatig het gesprek gevoerd over het volgende onderwerp met het doel te bezien of deze ingebed kan worden in de volgende cao: - berekening van de hoogte van de eindejaarsuitkering op dezelfde wijze als de vakantietoeslag (artikel 54 van de cao). 93

94 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication