4

AFKORTINGEN ARBO AKJ ANBI AVG CVP FACT FG FTE Ggz IGJ ICT IBS IVP LSFVP MT NIVEL OR PIO P&O Pvp Rapp RM Rvt RVVZ VWS Wet Bopz Wzd Wkkgz WNT Wvggz Arbeidsomstandigheden Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg Algemeen Nut Beogende Instelling Algemene verordening gegevensbescherming Cliëntenvertrouwenspersoon Flexible Assertive Community Treatment Functionaris gegevensbescherming Fulltime-equivalent Geestelijke gezondheidszorg Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd Informatie- en communicatietechnologie Inbewaringstelling Instituut voor Psychotrauma Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen Managementteam Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Ondernemingsraad Patiëntenvertrouwenspersoon in opleiding Personeel en organisatie Patiëntenvertrouwenspersoon Registratie activiteiten primair proces Rechterlijke machtiging Raad van toezicht Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Wet zorg en dwang Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg Wet normering topinkomen Wet verplichte ggz Cliënt of patiënt? In dit jaarverslag gebruiken wij, indien mogelijk, de term cliënt i.p.v. patiënt. De Stichting PVP ziet haar klanten als cliënten. In de wet Bopz wordt de term patiëntenvertrouwenspersoon genoemd. De afkorting pvp is een begrip binnen de ggz, vandaar dat wij deze beide termen handhaven.

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication