13

1. Voorgeschiedenis In 1933 kwam Hitler aan de macht en Duitsland werd een totalitaire staat. De bittere armoede en de enorme werkeloosheid na de Eerste Wereldoorlog bleken een gunstige voedingsbodem voor het Nationaal Socialisme: Het verenigt een anti- democratisch en een anti- marxistisch gedachtegoed met een extreem nationalisme, dat na de Duitse nederlaag nog werd versterkt door gekwetste nationale trots. Bovendien werden de bij de Vrede van Versailles opgelegde voorwaarden en herstelbetalingen als bijzonder vernederend ervaren. Volgens de Nationaal Socialistische ideologie wordt de waarde van een beschaving bepaald door de erfelijk-biologische kwaliteiten van een ras. Vroegere beschavingen zouden ten onder zijn gegaan omdat ’het heersende ras’ zich met andere (onderworpen) rassen was gaan vermengen. Volgens de Nazi’s was het blonde blauwogige Germaanse ras het beste ter wereld, het moest zuiver worden gehouden en het zou uiteindelijk in een duizendjarig rijk de wereldheerschappij verwerven. Deze waanzinnige rassentheorie kwam al direct na de machtsovername tot uiting in een felle campagne tegen vooral de Joden. Maar ook groepen zoals zwakzinnigen, ongeneeslijk zieken en zigeuners moesten het ontgelden. Onder leiding van Hitler werd al spoedig een zeer agressieve buitenlandse politiek gevoerd, die begon met de bezetting van het Rijnland, gevolgd door de Anschluss in 1938 met Oostenrijk en de inval in 1939 in Tsjecho-Slowakije. Een politiek die er uiteindelijk in resulteerde dat Nazi-Duitsland in september 1939 Polen, binnen één week, tijdens een bliksemsnelle veldtocht overrompelde. Daarmee was de Tweede Wereldoorlog een feit. Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen zonder enige oorlogsverklaring Frankrijk, België en ook ons land binnen. De strijd in Nederland duurde vijf dagen met als dieptepunten de slag om de Grebbeberg en het bombardement op Rotterdam. Ons land moest capituleren. Het Koninklijk Huis en de regering weken uit naar Engeland. 13 mei 1940: Rotterdam brandt. Nederland stond aan het begin van een bezettingsperiode die vijf jaar zou gaan duren, iets wat toen geen mens kon vermoeden. 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication