29

Commando Limburg Medio september begaf ‘Bep’ van Kooten zich in opdracht van ‘Frank’ naar Brussel, waar hij zich op 19 september bij de prins meldde. Hij keerde terug naar Maastricht met de opdracht om in het bevrijde deel van Limburg uit de verzetsgroepen militaire eenheden te formeren. Hij deed dat voortvarend en bekwaam. Hij verdeelde Zuid-Limburg in drie vakken (Maastricht, Sittard en Heerlen) en begon in ieder vak compagnieën te formeren, in ieder vak genummerd van 1 t/m 4. Later werden de vakken omgevormd tot bataljons die samen het Stoottroepen Regiment Limburg vormden. Het waren infanteriebataljons georganiseerd naar Amerikaans model. Vrijwel direct werden de compagnieën afzonderlijk ingezet tussen Roosteren en Gangelt en hebben ze aan de zijde van de Amerikanen zelfs tot diep in Duitsland (tot aan Paderborn) deelgenomen aan gevechten. De intensiteit waarmee dat gebeurde blijkt onder meer uit de postume toekenning van de Amerikaanse dapperheidsonderscheiding Silver Star aan T. Dautzenberg, die op 12 oktober 1944 sneuvelde in de omgeving van Nieuwstad. Later werden nog 27 Limburgse Stoters met de Bronze Star onderscheiden. Medio september werden in het bevrijde deel van Limburg, behalve door de verzetsorganisaties, ook door anderen initiatieven ontplooid om tot ‘legervorming’ te komen. Het was voor de bevrijde bevolking nogal onoverzichtelijk. Door een niet mis te Commandant Limburg: ‘Bep’ van Kooten (links). 29 verstane opdracht van de BNS persoonlijk aan alle initiatiefnemers in Zuid-Limburg, werd duidelijk gemaakt dat de LKP, in dit geval ‘Bep’ van Kooten, de zaak daar diende te regelen. Bij de naamgeving liet men zich nogal eens meeslepen door de opwinding van de bevrijding. Zo sprak Van Kooten over Koninklijke Stoottroepen en werd de vertrouwde afkorting KP vertaald met Koninklijke Patrouille. Even snel als deze namen opkwamen, werden ze door de prins verboden. Op 2 januari 1945 kwamen de drie bataljons onder controle van de inmiddels geformeerde Koninklijke Landmacht (KL) van de BNS.

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication