53

6. De Koude Oorlog Na terugkeer uit Nederlands-Indië werden de meeste bataljons opgeheven of onder een andere naam mobilisabel gesteld. Het regiment was inmiddels verplaatst van Nijmegen naar de Isabella-kazerne in ‘s-Hertogenbosch en naar de Frederik Hendrik-kazerne in Vught. Na de capitulatie van Duitsland in mei 1945 waren er internationaal nieuwe spanningen ontstaan. De dreiging vanuit de communistische Sovjet-Unie leidde in 1949 tot de oprichting van een politiek en militaire samenwerkingsverband: de Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Ook door Nederland werd een militaire bijdrage geleverd. Het Regiment Stoottroepen was belast met de opleiding van twee infanteriebataljons voor de 3e Divisie, 313 RS en 333 RS, die beide in 1951 paraat werden gesteld. Deze bataljons beschikten naast de stafcompagnie, over vier tirailleurcompagnieën; in iedere tirailleurcompagnie was een mortierpeloton 81 mm opgenomen. Vanwege een reorganisatie van de KL werden beide bataljons spoedig weer mobilisabel gesteld. In hun plaats werd een nieuw infanteriebataljon opgeleid dat als paraat 423 RS gelegerd was in de Generaal de Bonskazerne te Grave. Paraat worden had ook een niet gering financieel voordeel: de soldij van de dienstplichtige soldaat ging met een kwartje omhoog van ƒ 0,75 naar één gulden per dag! Bij de invoering in 1953 van het Individueel Aanvullingssysteem (INDAS), meestal aangeduid als het ‘fillersysteem’, werd de nummering van 423 RS gewijzigd in 433 RS en later weer in 15 Infbat (15 RS). Gelijktijdig verhuisde het regiment van Den Bosch naar de Frederik Hendrik-kazerne in Blerick (Venlo), waar het als deel van het 2e Depot Infanterie, dienstplichtigen voor 15 RS opleidde. In deze periode ging de KL over van de Engelse organisatie naar de Amerikaanse organisatie. Dat betrof onder andere de bewapening en uitrusting. De uniformen, het eerste en het tweede grijs met al die vouwen die moesten worden geperst, werden ingeruild voor een ‘echt’ gevechtstenue en de Engelse helm werd vervangen door de Amerikaanse helm. De ‘kistjes’ met de enkelstukken verdwenen, hoge bruine gevechtslaarzen kwamen ervoor in de plaats. Mouwembleem van de 3e Divisie (1951). 53

54 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication