60

1 UN (NL) Infbat (Dutchbat III) Operationele inzet Dutchbat III werd van begin januari 1995 tot begin juli 1995 ingezet in de enclave Srebrenica en in Simin Han (nabij Tuzla) in Bosnië. Tijdens de inzet sneuvelden twee Stoters. Organisatie Met 13 Infbat RS als kern, werd vanaf oktober 1994 in Assen Dutchbat III geformeerd. Aan het bataljon werden toegevoegd een verkenningspeloton van het Korps Commandotroepen, een geniepeloton, een bevoorradingspeloton, een (materieel) herstelpeloton, een geneeskundig peloton en een verbandplaats. De totale sterkte van Dutchbat III bedroeg 1.200 militairen, onder wie ook dienstplichtigen op vrijwillige basis. Bewapening Naast de persoonlijke bewapening beschikte men over de mitrailleur MAG, het antitank wapen Carl Gustav, de mitrailleur.50 inch op de YPR-765 en de mortier 81 mm. Het antitankwapen TOW werd als waarnemingsmiddel in de observatieposten gebruikt. Opleiding De Missie Geleide Opleiding (MGO) duurde twee weken, vond grotendeels plaats op de JWF-kazerne en werd afgesloten met de eindoefening Noble Falcon III op de oefenterreinen Vogelsang en Elsenborn. Door DB III in beslag genomen wapens 60 Terugkeer Op 24 juli 1995 keerde de laatste grote groep van Dutchbat III terug in Nederland. Gevolgen ‘Srebrenica’ kende een grote publicitaire nasleep. Het leidde tot een geëmotioneerd publiek debat dat de regering er toe bracht het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) opdracht te geven deze kwestie te onderzoeken. Het eindrapport van het NIOD resulteerde in 2002 in het aftreden van het kabinet. In de daaropvolgende parlementaire enquête werd Dutchbat III, in lijn met de conclusies van het NIOD, als zodanig gerehabiliteerd. Mede gezien nieuwe feiten uit tot dusver gesloten archieven is het zeer de vraag of deze dramatische episode ooit bevredigend zal kunnen worden afgesloten.

61 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication