74

Naamwijziging van het regiment Binnen de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS, waarover later meer) was onder de ‘Stoters van het eerste uur’ de gedachte ontstaan prins Bernhard op een bijzondere wijze te eren voor zijn verdiensten voor het regiment in de jaren 1944 - 1945. In het bijzonder voor zijn betrokkenheid bij de oprichting er van. Begin 2002 werd daartoe door het hoofdbestuur van de BOSS bij de minister van Defensie een voorstel ingediend. Op 10 juni 2002 werd bij KB 02.002681 bepaald dat; ‘Overwegende dat er een bijzondere band bestaat tussen Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden en het Regiment Stoottroepen, zal het Regiment Stoottroepen met ingang van 29 juni 2002 worden voorgezet onder de naam Regiment Stoottroepen Prins Bernhard.’ Op 28 juni 2002 werd op paleis Soestdijk door Prins Bernhard zelf de cravate gehecht aan het vaandel van het regiment met daarop de nieuwe naam van het Regiment. De aanhechting vond plaats op het bordes van het paleis, voor het front van deputaties actief dienende Stoters, de BOSS en een aantal autoriteiten. Z.K.H. Prins Bernhard hecht de cravate met zijn naam aan het vaandel. 74 De cravate met de tekst ‘29 juni 2002’ en ‘Regiment Stoottroepen Prins Bernhard’.

75 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication