76

Het Vaandel van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard Al eeuwen vervult het vaandel een belangrijke rol als herkenningsteken en oriëntatiepunt tijdens veldslagen. Vaandel met vaandelwacht werden direct achter de voorste linies opgesteld. Zolang het vaandel boven het krijgsgeweld bleef wapperen, putte men moed en hoop. Viel het vaandel in handen van de vijand, dan was alles verloren. De vaandeldrager was vroeger de ‘vaandrig’, de drager van de vaan. Tegenwoordig hebben regimentsvaandels vooral een symbolische waarde en een ceremoniële functie, onder meer tijdens beëdigingen, commando-overdrachten, en (nationale) dodenherdenkingen. Het vaandel staat voor trouw, eer, eenheid en de geschiedenis van het Regiment. Het wordt met respect behandeld en met eerbied gegroet. Het Regiment Stoottroepen kreeg op 29 april 1949 te ’s-Hertogenbosch een vaandel uitgereikt. Dat eerste vaandel voerde aanvankelijk twee opschriften: • West- en Midden-Java 1946-1949; • Midden-Sumatra 1947-1949. Bij Koninklijk Besluit is op 1 september 1955 het opschrift ‘Noord-Brabant en Limburg 1944-1945’ toegevoegd. In 1957 werd de traditie-eenheid ‘Regiment Stoottroepen’ gekoppeld aan 41 Infanteriebataljon, dat in 1964 werd omgevormd tot 41 Pantserinfanteriebataljon. Het vaandel van het Regiment Stoottroepen in 1949. 76 Het vaandel van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard in 2016.

77 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication