83

De Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) De tweeduizend Stoters die in augustus 1945 huiswaarts keerden, kwamen tot de conclusie dat de maatschappelijke nazorg van Defensie op een aantal punten tekort schoot. Zij waren extra bezorgd voor de OVW’ers die ‘straks’ uit Indië zouden terugkomen. Deze bezorgdheid resulteerde in de Bond Oud-Stoottroepers (BOS), opgericht op 14 januari 1946 in de ‘Korenbeurs’ te Cuijk. Men ging zeer voortvarend te werk, richtte regionale afdelingen (kringen) op en vestigde zelfs een eigen (‘fulltime’!) secretariaat (Verwerstraat 24 in Den Bosch). Van daaruit werden alle activiteiten gecoördineerd, waaronder de intensieve samenwerking met de Sociale Dienst van het ministerie van Oorlog. Een hoogtepunt van die toenmalige inspanningen was de bouw van 279 zogenaamde BOS-woningen, bestemd voor de uit Indië terugkerende maten. Later, toen alles enigszins op de rails stond en iedereen zijn weg begon te vinden in de maatschappij, liepen de activiteiten terug. Na pensionering van vele Oud-Stoters in de jaren tachtig, namen de activiteiten weer toe. Vele kringen werd weer nieuw leven in geblazen, waarbij gezelligheid en het ‘terugzien op toen’ belangrijk was. Daarbij werd echter de zorg voor elkaar niet uit het oog verloren. Er werd een Sociale Begeleidingscommissie opgericht, met het doel om makkers die om welke reden dan ook in geestelijke of materiële nood waren gekomen te helpen. Evenzo ontstond de Werkgroep Gehandicapten die zich speciaal richtte op de Stoters die ten gevolge van oorlogsverwondingen blijvend invalide waren geworden. Het streven om de banden met het regiment nauwer aan te halen resulteerde in het besluit om ook de actief dienende Stoters tot de bond toe te laten en in 1980 wijzigde men de naam in ‘Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers’ (BOSS). De BOSS is een non-categoriale vereniging; zowel korporaal als generaal zijn gelijkwaardig lid. Dit aspect kan worden gezien als de voortzetting van de mentaliteit van de ‘Stoters van het eerste uur’. De doelstellingen van de BOSS, verkort weergegeven, zijn: • het instandhouden en bevorderen van de banden van vriendschap die tijdens het dienen bij het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard zijn ontstaan; • het onderhouden van nauwe contacten met het regiment; • het blijven eren en herdenken van alle gevallenen; • het behartigen van de belangen van leden van de vereniging en in bijzondere gevallen van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers die geen lid zijn. De BOSS is medeoprichter en actief lid van het Veteranenplatform (VP) dat in 1989 tot stand kwam. Met de Veteranenwet van 2012 werd de grondslag gelegd voor een even83

84 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication