86

1946 - 1950 Negen Stoottroepenbataljons (vier OVW en vijf dienstplichtige) nemen deel aan de gevechtsacties in Nederlands-Indië. Na terugkeer in Nederland worden de bataljons ontbonden of mobilisabel gesteld. 29-04-1949 Z.K.H. Prins Bernhard reikt te ’s-Hertogenbosch het vaandel uit aan het Regiment Stoottroepen. 1951 1953 1953 Oprichting 313 Infbat RS te ’s-Hertogenbosch, Isabella-kazerne en 333 Infbat RS te Oirschot, Legerplaats Oirschot. 313 Infbat RS en 333 Infbat RS mobilisabel gesteld. Regimentsstaf verplaatst van ’s-Hertogenbosch naar Venlo, Frederik Hendrik-kazerne. Oprichting 423 Infbat RS te Grave, Generaal De Bons-kazerne, later omgenummerd in 433 Infbat RS, weer later in 15 Infbat RS. 01-11-1957 Oprichting 41 Infbat RS te Ermelo, Legerplaats Ermelo. 1960 Opheffing 15 Infbat RS. 1962 1968 41 Infbat RS neemt deel aan gevechtsacties op Nieuw-Guinea. Het bataljon ontvangt na terugkeer van de BLS het ‘Bronzen Schild’, de destijds hoogste groepswaardering. Commandant 41 Painfbat RS wordt tevens Commandant Regiment Stoottroepen. De Paostcie zet de tradities voort van de Margrietcompagnie. 12-03-1977 KB nr. 101: Het Regiment Stoottroepen is de voortzetting van de Binnenlandse Strijdkrachten. 23-09-1982 KB nr. 41: Op voordracht van het voormalig Verzet wordt het Verzetsherdenkingskruis toegekend aan het Regiment Stoottroepen. 31-08-1982 H.M. Koningin Beatrix hecht op de Dag van het Verzet het Verzetsherdenkingskruis aan het vaandel van het Regiment Stoottroepen. 01-01-1994 Oprichting 13 Infanteriebataljon Luchtmobiel Regiment Stoottroepen (13 Infbat) en 11 Mortiercompagnie (11 Mrcie) Luchtmobiel Regiment Stoottroepen te Assen, Johan Willem Friso-kazerne; 41 Painfbat RS wordt opgeheven. 24-09-1994 Commandant 13 Infbat RS wordt tevens regimentscommandant. 11 Mrcie Luchtmobiel RS zet de tradities voort van de ‘Margrietcompagnie’. 86

87 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication