9

Inhoudsopgave Voorwoord ..................................................................................................11 1. Voorgeschiedenis ................................................................................13 2. Het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog .......................................15 De Ordedienst ................................................................................16 De Raad van Verzet ........................................................................17 De Landelijke Knokploegen ............................................................18 3. De Binnenlandse Strijdkrachten ..........................................................21 Deltacentrum .................................................................................21 Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten ................................22 Commandant Binnenlandse Strijdkrachten ...................................23 Organigram ‘Verzet’ .......................................................................24 Organigram ‘Landmacht’................................................................25 Plaatsvervangend commandant Binnenlandse Strijdkrachten.......26 4. Het ontstaan van de Stoottroepen en hun optreden tot 5 mei 1945 ..27 Commando Zuid .............................................................................28 Commando Limburg .......................................................................29 Commando Brabant .......................................................................30 Zeeland...........................................................................................31 Werving en selectie ........................................................................31 Uitrusting, bewapening en verzorging ...........................................32 Opleiding ........................................................................................33 Mentaliteit .....................................................................................34 Embleem ........................................................................................35 Overgang naar de Koninklijke Landmacht ......................................37 Het oorlogsregiment ......................................................................38 Het vredesregiment .......................................................................38 Aan een zijden draad .....................................................................39 5. De Indiëperiode ...................................................................................41 De OVW-bataljons ..........................................................................41 Het 1e Bataljon OVW (voorheen 1 RS) ......................................42 Het 7e Bataljon OVW (voorheen III RS) .....................................43 Het 8e Bataljon OVW (voorheen IV RS) ....................................44 Het 9e Bataljon OVW (voorheen V RS) .....................................45 De dienstplichtige bataljons ...........................................................46 Het 3e Bataljon (dpl) .................................................................47 Het 4e Bataljon (dpl) .................................................................48 Het 5e Bataljon (dpl) .................................................................49 Het 6e Bataljon (401 Bataljon Infanterie) (dpl) .........................50 Het 7e Bataljon (435 Bataljon Infanterie) (dpl) .........................51 Gesneuvelde Stoottroepers ...........................................................52 Herinneringsspeld ..........................................................................52

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication